Nové logo spolku pro rok 2020

Pro letošní rok bylo zvoleno upravené logo spolku,které má připomenout třicáté výročí obnovy Komitetu 1866

nlog1

 

 

Přelouč

Krátce před koncem roku 2019 došla z Přelouče zpráva o opravě tamních náhrobků z roku 1866. Město nechalo na svoje náklady opravit náhrobek věnovaný 30 pruským vojínům na evangelickém hřbitově, na katolickém pak náhrobek na hrobě 22 pruských vojínů. Pomníky se tak dočkaly po létech důstojného vzhledu tak, jak si zaslouží. Děkujeme!

 

 

Navždy nás opustil pan Vratislav Pech

V pátek 29. listopadu 2019 opustil navždy řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 jeho dlouholetý a zasloužilý člen pan Vratislav Pech z Probluze.

Čest jeho památce!

received 583686392427907  Pech2

 

Náhrobek setníka Paumgartena v Opavě opraven

Statutární město Opava za pomoci dotace z Ministerstva obrany opravilo na městském hřbitově se nacházející hrob rakouského setníka Franze Maximiliana svobodného pána von Paumgartena od 18. praporu polních myslivců. Setník byl v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866 zraněn a dostal se do pruského zajetí. Dne 12. 7. 1866 byl přemístěn do lazaretu v Milovicích, kde po amputaci pravé nohy zemřel 8. 8. 1866. Jeho ostatky byly převezeny do Brna a zde slavnostně pohřbeny 11. 8. 1866 na městském hřbitově. Později byly ostatky na přání jeho manželky Augustiny von Paumgarten, rozené Meissner převezeny do Opavy a uloženy do rodinné hrobky na opavském městském hřbitově. Paumgartenům hrob byl dlouhodobě ve velmi špatném stavu, po letošní opravě je opět důstojným místem posledního odpočinku tohoto bojovníka od Hradce Králové.

 

Severní Čechy - Kuřívody, Ševčín, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň, Mužský.

V sobotu 23. listopadu 2019 severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, M. Janoušek, J. Třešňák a P. Megela shrabali listí a upravili okolí všech pomníků na kuřívodském bojišti a zdejších informačních tabulí naučné stezky z Mimoně. Po přejezdu na mnichovohradišťské bojiště stejnou činnost brigádníci provedli v rozsáhlém úseku od Ševčína až po Mužský. U pomníků ev. č. 2 a 11 byl ještě proveden nátěr křížů a u pomníků ev. č. 2 a 21 došlo k odstranění pařezů, které bránily plynulosti sekání trávy v jejich okolí.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_MH_23.11.2019/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na podzimní valné hromadě Komitétu 1866, která se uskutečnila 26. října 2019 ve Všestarech, bylo členům spolku distribuováno nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866. Čtenáři se v něm mohou dočíst o boji rakouského 46. pěšího pluku v bitvě u Hradce Králové, seznámí se se širším rodinným zázemím první rakouského padlého důstojníka prusko-rakouské války majora Panze, získají nové informace o okrajových bojích v okolí Svitav a připomenou si významné osobnosti z dějin péče o válečné památky z roku 1866, zejména klíčovou osobnost jičínského bojiště, pana Dominika Hudského. Aktuální číslo časopisu Bellum 1866 však přináší i další poutavé texty, o čemž se můžete přesvědčit v OBSAHU.

2019 2

Vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866 bylo podpořeno Královéhradeckým krajem.

Toto číslo, stejně jako všechny starší dostupná čísla a ročníky si lze objenat prostřednictvím našeho E-SHOPU.

 

 

Rozhovor s předsedou Komitétu 1866

Předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s., Miroslav Suchý poskytkl MF Dnes obsáhlý rozhovor, který byl nakonec publikován i v elektronické verzi tohoto deníku. Celý rozhovor si můžete přečíst zde https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/prusko-rakousko-1866-hradec-bitva-valka-pomniky-miroslav-suchy-komitet-kralovehradecky.A191104_511965_hradec-zpravy_tuu.

 

Odhalení opravených pomníků v Probluzi a u Horního Přímu

V sobotu 26. října 2019 v dopoledních hodinách proběhla v hostinci ve Všestarech valná hromada Komitétu 1866.
Odpoledne se od 14.00 hod. konalo u kostela v Probluzi slavnostní odhalení opraveného pomníku pěšího pluku č. 18, pořádané Komitétem 1866 a Historickým c.k. řadovým pěším plukem č. 18. Po krátkém úvodu moderátora J. Synka vystoupil s připomenutím tradice Dušiček na bojišti, v jejichž rámci se akce konala, velitel Gardy města Hradce Králové a ředitel vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek. Následoval projev velitele Historického c.k. řadového pěšího pluku č. 18 Ladislava Petráčka, ve kterém vyzdvihl úlohu tohoto pluku v bitvě u Hradce Králové a připomněl některé hrdinské skutky jeho příslušníků v bojích o Probluz. Po něm promluvil o odkazu předků a jeho vnímání dnešní dobou předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Jako symbolické poděkování přispěvatelům na opravu pomníku byly předány dekrety pěšímu pluku č. 18 (převzal M. Klika) a Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (převzal přednosta MUDr. Vladimír Koblížek). Dalším významným donátorům (Královéhradecký kraj, obec Dolní Přím), jejichž zástupci nebyli přítomni, budou dekrety předány v náhradním termínu. Následovalo odhalení opravené památky, kterou poté požehnal farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko a pronesl modlitbu za padlé vojáky. Za zvuků pruské hudby byly k patě pomníku položeny věnce za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a slavnost byla zakončena čestnou salvou rakouské jednotky (velel M. Klika), pruské (velel R. Dufek) a z děla (baterie ViMus).
Poté se všichni účastníci přesunuli k Hornímu Přímu, kde byl od 15.15 hod. slavnostně odhalen opravený pomník pěšího pluku č. 74. Po úvodu J. Synka, projevu velitele Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74 o účasti tohoto pluku v bojích u Horního Přímu a projevu předsedy Komitétu 1866 M. Suchého byl pomník odhalen a také požehnán farářem M. Benkou. Následovalo položení věnců za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a čestné salvy rakouské a pruské jednotky a děla, které se díky blízkosti okraje lesa vracely v mohutném echu.
Krásná vzpomínková akce v rámci Dušiček na královéhradeckém bojišti byla zakončena přátelským posezením v hostinci v Dolním Přímu, které organizoval Historický c.k. řadový pěší pluk č. 18. Kromě královéhradeckého pěšího pluku se dušičkové vzpomínky zúčastnila také Garda města Hradce Králové (pod vedením Radka Balcárka a Adama Balcárka) spolu s pruskou hudbou (kapelnice Marta Korbelová), Gardový fyzilírský pluk z Brna (Radim Dufek), KVH Předměřice nad Labem (Lukáš Pultar), 5. prapor polních myslivců, SPVH – 6. prapor polních myslivců z Náchoda, Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 (P. Lazurko), saský 2. myslivecký prapor (J. Třešňák), dělostřelecká baterie ViMus a řada dalších jednotlivců v historických uniformách (např. pěšího pluku č. 73 nebo 2. magdeburského pěšího pluku č. 27).
Velké poděkování patří všem, kteří v průběhu roku 2019 přispěli na opravu pomníků na bojištích, členům Komitétu 1866 a klubům vojenské historie, které vzpomínkové akce podpořily.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_PROBLUZ_HORNI_PRIM_26.10.2019/

  

 

 

 

 

 

 

Podzimní brigáda na bojišti u HK

V sobotu 19. října 2019 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové plánovaná podzimní brigáda. Akce se zúčastnili tito členové Komitétu či jejich rodinní příslušníci: Š. Demlová, B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, M. Suchý, J. Vorel, J. Vilím a mládež Natálka, Matyášové a Michal.
S pravidelnou údržbou památek jsme začali v lokalitě u „Spáleného mlýna“, kde byl posekán celý prostor pod pomníkem č. 248 pruského por. Sperlicha a upraven jeho hrob. V dolní části byly pokáceny dva stromy, které uzavíraly výhled na pomník, následně byly spáleny ořezané větve a odvezeno dřevo. Mezitím jedna skupina odjela k pomníku č. 34 rakouského 61. p. pluku, který je u komunikace mezi obcemi Máslojedy a Čistěves. U památky byla odkopaná z přední strany navalená zemina po prohlubování příkopu a ze zadní strany po orbě, byl vytrhán plevel v okolí pomníku a posekána tráva až po tabuli naučné stezky. Vlastní pomník byl ometen od zbytků hlíny a jeho spodní část očištěna. Obě skupiny se opět spojily u „Hejcmanky“, kde bylo třeba odkopat a posunout sokl s křížem č. 315, který byl narušen pravděpodobně technikou na údržbu příkopů. Ze širšího okolí památky byla odstraněna tráva. Poté jsme odjeli k Dlouhým Dvorům k bývalému „ovčínu“ kde byla posekána tráva a upraveno okolí souboru čtyř pomníků. Dále jsme se odebrali do lesa Holá k Binderovu pomníku č. 9 a pyramidě č. 247, kde bylo třeba vysekat nesmrtelné křoví černého bezu, který stále vítězí. Smrkový les v těsném sousedství pomníků byl zlikvidován kůrovcem, majitel v letošním roce začal s kácením odumřelých stromů. K ohrožení památek naštěstí nedošlo. Poslední akcí bylo odkopání zeminy u památek č. 173 a 293, u silnice č. 35 z Hradce Králové do Jičína, pod Ossariem. Sesouvající se svah se opíral do pomníků a tlak zeminy způsobil jejich vychýlení čemuž se touto úpravou zamezilo. Při té příležitosti byly odstraněny další šípkové keře a upraveno okolí. Během odpoledne byla vysazena na pozemku obce Máslojedy lípa mezi pomníkem č. 138 pruského por. Barbenese a potokem u lesa Svíb, čímž vznikne cesta k památce a nájemce polností pan Holeček nebude orat v těsné blízkosti hrobu. O travnatý porost, který vznikne mezi pomníkem a potokem se bude starat současný nájemce sousedních pozemků.
Brigáda byla v podvečerních hodinách zakončena opékáním špekáčků. Naše díky patří nejen všem zúčastněným, ale zvlášť oběma ženám za vydatné a chutné pohoštění.

  

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_u_Hradce_Kralove_19.10.2019/

 

 

 

Miletín+Borovnice

V čase předdušičkovém myslíme na pozůstalé více nežli obvykle. Také proto je možné vidět v těchto dnech členy Komitétu 1866 u pomníků a na hrobech padlých, aby bylo vše na následující sváteční dny pokud možno v pořádku. Tak například v sobotu 19. 10. upravil technický referent J. Hanuš hrob padlých vojáků na hřbitově v Miletíně. Následující den pak navštívil kříž na hrobě pruských vojáků v Borovnici.

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM