Aktuality

Návštěva císaře Františka Josefa I. na bojištích

9. 11. 2016 22:44 Martin Barus
Vytisknout

Ve dnech 5.-6. listopadu se uskutečnila jedna z posledních akcí spojených se 150. výročím prusko-rakouské války. V několika východočeských městech jsme si připomněli návštěvu císaře Františka Josefa I. na bojištích, kterou uskutečnil na podzim roku 1866. V sobotu 5. listopadu dorazilo Jeho Apoštolské Veličenstvo parním vlakem na nádraží v Hradci Králové, kde bylo přivítáno "historickými" zástupci města a pevnosti, stejně jako početným obecenstvem. Císař se posléze přesunul na královéhradecké bojiště, konkrétně na Chlum, kde se ve 13 hodin uskutečnil slavnostní pietní akt u nově opraveného Ossaria. Po krátkém pochodu bojištěm zamířili přítomní do chlumského kostela Proměnění Páně, kde byla sloužena mše s pietní vzpomínkou na padlé vojáky. Program posléze pokračoval v Hradci Králové, konkrétně byl císař v 16 hodin přivítán před Muzeem východních Čech, v jehož prostorách následně spoluzahájil výstavu věnovanou 150. výročí "své" návštěvy (nejen) východních Čech a 100. "výročí" svého úmrtí. Za hojné účasti byl pak v muzeu promítnut dokumentární film mapující vzpomínkové akce na královéhradeckém bojišti ve dnech 1.-3. července tohoto roku. Program byl zakončen slavnostní boholužbou v katedrále sv. Ducha.

Navsteva FJI na bojisti 1866 024  Navsteva FJI na bojisti 1866 130  Navsteva FJI na bojisti 1866 139

V neděli 6. listopadu si císařovu návštěvu připomněli rovněž v Jaroměři, České Skalici, Starkoči, Červeném Kostelci a Malých Svatoňovicích. Do všech těchto měst a obcí zavítalo Jeho Apoštolské Veličenstvo opět prostřednictvím parního vlaku. Na jednotlivých nádražích bylo vítáno "historickými" představiteli místních samospráv i početným publikem. Vzpomínkové akce se rovněž v hojné míře zúčastnili členové vojenských historických jednotek a celý program byl doplněn kulturními vystoupeními.

II Navsteva cisare FJI 2016 028  II Navsteva cisare FJI 2016 043

Kompletní fotogalerie z obou akcí ZDE a ZDE.