Aktuality

Zaměření polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3 pomocí magnetometru

Ve čtvrtek 8. února archeologové a členové Komitétu 1866 (Petr Hejhal, Matouš Holas) provedli zcela unikátní prospekci části bojiště u Hradce Králové. Jejich cílem se stala přesná lokalizace zaniklého polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3, které se mělo údajně nacházet v polích mezi obcemi Chlum a Neděliště. Po analýze terénu a historických zdrojů byl vytyčen prostor, který byl podroben měření magnetometrem (princip identifikace změn v geologickém podloží na základě anomálií magnetického pole Země). Provedení prospekce zajistily kolegové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovi univerzity v Brně, které vedl Peter Milo. Měření bylo zařazeno v projektu specifického výzkumu s názvem Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Královéafinančně tak zajištěno Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Po několikahodinovém měření byl konečně nalezen hledaný prostor, kde bylo před více než 150 lety vybudováno polní opevnění pro pěchotu, jenž bylo součástí celého opevnění č. 3 (z opevnění pro dělabyl lokalizován pouhý kus pravého boku). Anomálie byly díky měření identifikovány v podobě dvou rovnoběžných linií přesně ve tvaru odpovídajícímu známému předpisu. Měření tak potvrdilo možnost zkoumání těchto zaniklých objektů podobnými metodami. V budoucnu se tak stane stěžejním a naprosto průkopnickým způsobem, kterým bude možné zkoumat podobná místa legendárního bojiště z roku 1866 u Hradce Králové.

Arch3 1  Arch3 2  Arch3 3

Zde je také odkaz na VIDEO.

A zde podrobná reportáž České televize ZDE.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM