Aktuality

Návštěva zahraničního člena Komitétu 1866 na bojišti u Tovačova

Na konci měsíce dubna 2018 zavítal na bojiště prusko-rakouské války 1866 zejména v severních Čechách člen Komitétu 1866 ze Skotska pan Gerard W. Henry (jen pro připomenutí - dárce sádrové busty generálmajora Poschachera umístěné v chlumském kostelíku). Mimo tuto oblast projevil host také zájem navštívit Moravu. Proto jednatelka spolku Věra Hladíková požádala moravského kolegu Jiřího Jemelku o průvodcovství a spolupráci. Návštěva pana Henryho na Moravě se uskutečnila v sobotu 28. dubna. Zde si nejprve, za přispění našeho příznivce pana Bartoška, prohlédl pozoruhodný poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Následovalo zastavení u ústředního pomníku v Tovačově a výklad průvodce k událostem z roku 1866. Poté (s ohledem na přístupnost památek a časové omezení hosta) proběhla krátká prohlídka tovačovského zámku, v němž zaujala nejen expozice věnovaná bitvě u Tovačova z 15. 7. 1866, vzniklá za přispění Jiřího Synka, technického referenta Komitétu 1866 pro Moravu a Slezsko, ale také zámecká kaple a část interiérů. Po obědové pauze se skupina přesunula na přerovský hřbitov, kde si účastníci prohlédli místní památky zemřelých obětí vojenských i civilních, a to nejen těch, které se vztahovaly k onomu osudnému roku 1866.

Na tomto místě náleží upřímné díky oběma českým průvodcům, Věrce Hladíkové i Jiřímu Jemelkovi, stejně tak i jeho vnučce, gymnazistce Lence, která se obětavě postarala o tlumočení výkladu do angličtiny. Jednatelka Komitétu 1866 pak s panem Henrym pokračovala do Olomouce, kde si prohlédli Prachárnu - Muzeum Olomoucké pevnosti a zde návštěvu Moravy ukončili.

Henry T1  Henry T2  Henry T3

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM