Aktuality

Návrat desky prince ze Schaumburg-Lippe

Ve čtvrtek 14. června 2018 převzali předseda Komitétu 1866 M. Suchý a hospodář M. Barus z rukou člena spolku pana Josefa Maštrly z Varnsdorfu originální bronzovou desku s reliférním zobrazením poprsí prince Viléma ze Schaumburg-Lippe, která byla z jeho pomníku (ev.č. 416) poblíž Ossaria na Chlumu odcizena v roce 1997 a později nahrazena replikou.

Jedná se takřka neuvěřitelný příběh, v nějž snad již nikdo nedoufal. Z pomníků z prusko-rakouské války bylo odcizeno značné množství originálních kovových artefaktů a považovaly jsme je za navždy ztracené. Panu Maštrlovi se však podařilo na jedné ze starožitnických burz tuto desku objevit a nyní ji věnoval Komitétu 1866. Deska, jíž zhotovil v roce 1908 Mořic Černil, je obecně v dobrém stavu, pouze v místech, kde byla přichycena ke kameni, jsou čtyři otvory způsobené strhnutím desky z pomníku; deska je dále na několika místech mírně zohýbána. Komitét 1866 zamýšlí zapůjčit desku Muzeu východních Čech k jejímu vystavení v rámci Muzea války 1866 na Chlumu.

V rámci návštěvy severních Čech navštívili M. Suchý a M. Barus ještě Skalici u České Lípy, Krásnou Lípu, Chřibskou a Volfartice, aby se seznámili s aktuálním stavem tamních památek vztahujících se k prusko-rakouské válce.

Sch L 1  Sch L 2  Sch L 3

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM