Aktuality

Slavnostní odhalení opraveného pomníku Spící lva na českoskalickém bojišti

V sobotu 23. června 2018 jsme si připomněli 150. výročí od zřízení jedné z nejvýznamnějších památek z prusko-rakouské války r. 1866 na bojišti u České Skalice, kterou je umělecky cenný pomník Spícího lva v Dubenské bažantnici.

Celkové náklady na obnovu pietního místa s pomníkem dosáhly 390 000 Kč. Město Česká Skalice na tuto opravu ze svého rozpočtu uvolnila 300 000 Kč. Částkou 30 000 Kč se podílela také obec Provodov-Šonov. Zmíněné obce dlouhodobě podporují péči o válečné památky, za což jim náleží mimořádné poděkování. Opravu podpořil i Královéhradecký kraj částkou 30 000 Kč a stejnou sumu poskytl Komitét 1866.

Opravený památník se veřejnosti představil 23. června 2018 během slavnostní akce pořádané městem Česká Skalice a členy 5. praporu polních myslivců. Jeho znovuvysvěcení provedl Mons. ICLic. Mgr. Václav Hegr. Pro návštěvníky byl připraven bohatý celodenní program, který vyvrcholil bitevní ukázkou na téma boje rakouské armády proti pruské přesile v lese Dubno.

K příležitosti letošního výročí vytvořila sochařka BcA. Pavla Szabová detailní sádrový model pomníku připevněný k dřevěné podložce. Vznikl jako projev uznání městu Česká Skalice za významnou finanční podporu, bez níž by se oprava pomníku neuskutečnila. Před slavnostní ceremonií byl předán do rukou starosty Martina Staňka spolu s pamětní stuhou Komitétu 1866.

Potřebné zázemí pro opravu pomníku a výraznou pomoc s přípravou akce poskytnula farma Dubno. Na její realizaci se dále podíleli pracovníci městského úřadu, informačního centra a zástupci Komitétu 1866.

S Lev 1  S Lev 2  S Lev 3

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM