Aktuality

Odhalení desky dvou pruských důstojníků na Chlumu

V úterý 3. července 2018 byla na hřbitově u kostela Proměnění Páně na Chlumu odhalena deska dvou pruských důstojníků, kteří padli v bojích o tuto obec a jejich ostatky byly pohřbeny do hrobu majora Heinricha von Reuße.

Původní mramorová deska uchycená na oplocení hrobu majora Reuße byla zničena pravděpodobně v první polovině 20. století při vichřici a její zbytky byly předány do válečného muzea na Chlumu, kde jejich stopa končí.

V březnu tohoto roku vzešel z diskuse mezi Radkem Balcárkem, Jaroslavem Dvořákem a Jiřím Synkem nápad osadit na hrob repliku zmizelé desky dvou pruských důstojníků. Naštěstí po ní zbyly dvě historické fotografie, na jejichž základě se podařilo Vlastimilu Grofovi vytvořit grafický návrh desky. Komitét 1866 se rozhodl vytvořit desku ze smaltu a ta byla nakonec zhotovena smaltovnou Mišík v Hodoníně (Holíči). Vlastní osazení desky na oplocení hrobu provedl Jiří Vilím, který také obnovil zašlé písmo na náhrobku majora Reuße.

Slavnostního odhalení se za Gardu města Hradce Králové zúčastnili Radek Balcárek, Adam Balcárek, Alex Paleček, Pavel Urban a za Komitét 1866 Miroslav Suchý, Věra Hladíková, Blanka Karešová, Jiří Jemelka, Jiří Hanuš, Jiří Kozák, Martin Drapák, Pavel Mrkvička, Zdeněk Otruba, Petr Enc, Jiří Vilím a Jiří Synek.

V 17.30 hod. nejprve všechny přítomné přivítal Jiří Synek, který také seznámil s historií této obnovené památky. Po projevech předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého a velitele Gardy města Hradce Králové Radka Balcárka byla deska odhalena a na hrob majora Reuße byly položeny květiny. Slavnost ukončila salva z jehlovek pruské čestné stráže stojící u hrobu.

Je velmi dobře, že se záměr povedlo realizovat a na královéhradecké bojiště byla navrácena další ze zaniklých památek. Deska byla navíc odhalena v den 152. výročí bitvy u Hradce Králové, ve které zde pohřbení pruští důstojníci padli.

Reuss 1  Reuss 2  Reuss 3

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM