Aktuality

Vycházka po bojišti u Tovačova

Již 22. vycházka po bojišti u Tovačova byla 14. července 2018 zahájena u kříže vedle autobusového nádraží, kde Jiří Synek zastupující zde Komitét 1866 seznámil 49 návštěvníků s příčinami a průběhem války roku 1866 až do tovačovské srážky, ke které došlo 15. července 1866. Ovšem hlavní náplní úvodní části vycházky bylo poděkování. Pamětní stuhou vydanou u příležitosti 130. výročí svého založení Komitét 1866 a knihami ze své produkce vyjádřil své díky za dosavadní spolupráci při obnově a opravách památek z války roku 1866 a při popularizaci této významné historické události:

  • kastelánce Květě Zajícové za příkladnou spolupráci a pomoc při organizování vycházek po bojišti, při přípravě výstav k válce roku 1866 v tovačovském zámku a při dalších akcích Komitétu 1866.
  • starostovi Leonu Bouchalovi za zásadní přínos k opravě celého souboru památek z války roku 1866 na katastru Tovačova. Díky jeho příkladné práci je celé bojiště u Tovačova, pomníky i hroby padlých ve velmi důstojném stavu. Stál také u zrodu první naučné stezky věnované prusko-rakouské válce na Moravě a soustavně přispívá k popularizaci této pro dějiny Tovačova tak významné události. Vzhledem k tomu, že se pan starosta nemohl vycházky zúčastnit, bude mu stuha a publikace předány v náhradním termínu.
    • Ladislavu Novákovi, díky jehož včasnému zásahu byl v roce 1987 zachráněn pomník na hrázi Skašovského rybníka, o který od té doby také pečuje.

Děkovným dekretem ocenil Komitét 1866 také přínos pana Karla Novotného k dokumentaci jednotlivých akcí Komitétu 1866 a také za jeho podíl na výstavě fotografií uspořádané u příležitosti 150. výročí války.

Další zastávkou byl tovačovský zámek a pak se účastníci vycházky přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice a pak dále až k Bezednému dolu, kde byli seznámeni s bojem o tovačovskou bažantnici před 152 lety a také s výzbrojí obou znepřátelených armád a mohli si prohlédnout ukázky rakouské a pruské munice. U pomníku podplukovníka Behra pokračoval výklad o tovačovské srážce a nakonec zde byla položena kytice od města Tovačov a bylo vzpomenuto na vojáky padlé a zemřelé na zranění, ale i na místní obyvatelstvo vystavené útrapám války roku 1866. Vycházka byla zakončena u ústředního pomníku bojiště, kde všechny seznámil Jiří Jemelka s historií této zajímavé památky.

Je třeba poděkovat městu Tovačov za dlouhodobou podporu vycházek po místním bojišti a členům klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27. prapor polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín) za doprovod po bojišti a ukázky střelby z historických zbraní. Za Komitét 1866 se akce dále zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Stískal, Kateřina Mašková a Zdeněk Studený a z příznivců našeho spolku například Ladislav Novák, František Kopecký, Jindřich Bartošek a Karel Novotný.

Tov v 18 1  Tov v 18 2  Tov v 18 3  Tov v 18 4

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM