Aktuality

Severní Čechy - Jablonec nad Nisou

V pátek 21. září 2018 náměstek primátora JUDR. Ing. Lukáš Pleticha a náměstek primátora Ing. Miloš Vele společně slavnostně odhalili pamětní desku na kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou věnovanou padlým občanům města v roce 1849 a 1866. Vlastní požehnání provedl pátek Josef Peňáz. Nejednalo se o novou památku, ale o obnovení desky, kterou v roce 1905 odhalil I. Vojenský veteránský podpůrný spolek pro Jablonec a okolí. Původní deska byla umístěna uvnitř kostela, ale události po roce 1945 a hlavně odstranění veškerého církevního vybavení s největší pravděpodobností stály za jejím zánikem. Jelikož kostel již neplní svoji původní funkci a rovněž není po celý rok přístupný bylo na jaře 2018 rozhodnuto obnovenou desku umístit na jeho venkovní stranu. Odhalení se uskutečnilo v rámci Podzimních slavností a přítomni byli také zástupci partnerských měst z Kaufbeurenu, Zwickau a Jelenie Góry. Přítomní diváci mohli shlédnout slavností výstroj z roku 1866 u rakouských pěších pluků č. 73 a č. 74 a také pruského 2. magdeburského pěšího pluku č. 27. Stranou nezůstalo ani starší vojenské období, kdy rok 1849 prezentoval v polní výstroji myslivec polního mysliveckého praporu č. 5. Za Komitét 1866 se zúčastnil Josef Votrubec, Pavel Daníček, Miroslav Malach, Petr Lazurko, David Koral, Zdeněk Studený a Jiří Náhlovský. Dále byl přítomný Milan Cerman a Jiří Doležal.
Komitét 1866 děkuje Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou za finanční podporu, s kterou se podařilo zaniklou památku obnovit a připomenout dnešní generaci starší historii města skla a bižuterie. Pan L. Pleticha obdržel od technického referenta pro oblast severních Čech J. Náhlovského výroční publikaci ke 130. výročí našeho spolku.
 
 
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM