Aktuality

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 27. října 2018 se konala za ne příliš vlídného počasí na bojišti u Hradce Králové tradiční brigáda, které se zúčastnili tito členové Komitétu či jejich rodinní příslušníci: B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, M. Suchý s rodinou, J. Vilím a J. Vorel. Omluveni byli V. Hladíková a J. Šrámek. Důležitým úkolem bylo uvést do náležitého stavu trasu vycházky, která se uskuteční po Valné hromadě v sobotu 3.11.2018 po stopách památného honu, kterého se zúčastnil i Jan Nepomuk Steinský, který inicioval založení našeho spolku. Plánovaná trasa - Říman, Alej mrtvých, Myslivec a pěšinou po jižním a východním okraji Svíbu zpět do Máslojed.

     Práce započal předseda Suchý s rodinou u pomníku Myslivce a přilehlé pyramidy přes památky ev.č. 7 a 269, dále byly upraveny 4 pomníky na křižovatce a na hřebenové cestě pomník rak. 51. pěšího pluku, 30. praporu pol. myslivců, hrob pruského npor. Schmidta a tři pomníky při východním vstupu do lesa.

     Ostatní se věnovali nejprve doupravení okolí pomníku Římana, kde byly odstraněny přerostlé zeravy a nainstalován nový šachetní kříž. Vyhrabané kořeny a kameny odvezl místostarosta Máslojed P. Sailer na obecní skládku. Druhá parta upravila okolí památky ev.č. 192 1. magdeburského pěš. pluku č. 26, kde byly odstraněny nálety, větve okolních stromů a shrabáno listí. Poté jsme přejeli do Svíbu k hájovně a pokračovali po okraji lesa a upravili pomníky ev.č. 278, 276, 159 a 158 včetně jejich okolí. U Myslivce na nás již čekalo občerstvení, horký čaj a káva s bábovkou od kolegyně B. Karešové, které všem přišlo vhod. Potom jsme upravili okolí památky ev.č. 206 4. durynského pěš. pluku č. 72 na jižním okraji lesa.

Od Svíbu odjela jedna skupina napřed na vrch Horka nad Račicemi k pomníku ev.č. 2 rakouského setníka Weilenfelda, druhá k "Hessově" pomníku rakouského 49. pěšího pluku, který byl z vnější strany oplocení obrostlý šípkovými keři, které jsme odstranili. Na Horce byl vysekán černý bez v širším okolí památky a upraven i setníkův hrob s pomníkem. Odstranili jsme i křoví u pomníku rakouského 69. pěš. pluku na temeni kopce a ořezali větve sousední třešně ohrožující památku. Poslední akcí brigády byla úprava okolí pomníků, typové pyramidy ev.č. 173 dvou pruských vojáků a č. 293, pylonu rakouského setníka Sautera na mezi u státní silnice pod ossariem. Zde jsme odstranili dva letité polosuché cypřiše s dalšími keři v bezprostředním okolí památek a posekali a shrabali trávu.

     Všem, kteří se i v tomto špatném počasí této akce zúčastnili, patří naše uznání a dík.

 

Fotografie:  https://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2018

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM