Aktuality

Miletín+Borovnice

V čase předdušičkovém myslíme na pozůstalé více nežli obvykle. Také proto je možné vidět v těchto dnech členy Komitétu 1866 u pomníků a na hrobech padlých, aby bylo vše na následující sváteční dny pokud možno v pořádku. Tak například v sobotu 19. 10. upravil technický referent J. Hanuš hrob padlých vojáků na hřbitově v Miletíně. Následující den pak navštívil kříž na hrobě pruských vojáků v Borovnici.

 

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM