Brigáda ve Svíbu 21.7.2019

 Dne 21.7. A.Balcárek a M.Bareš opět  navštívili les Svíb a provedli menší údržbu pomníků č.152, č. 149, č. 272, č. 223. 
 Pomníky č. 272 a 223 a vstupová informační tabule komitétu byly hodně zarostlé a bylo nutno je vysekat. Rozprašovačem s roztokem sava a vody byla provedena očista následně byl okartáčován kámen pomníku . U pomníku č. 149 byla očištěna  pyramidka. Přístup k pomníku už nebyl téměř možný přes ostruží a hustou zeleň,která byla vysekána a okolí pomníku vypleto a lehce překopáno motyčkami Pomník a hrob  č. 152. byl už téměř neviditelný. Byl hustě porostlý mechem, trávou a ostružím. Pyramidka byla roztokem sava a vody umyta a oplachnuta vodou. Hrob byl očištěn od mechu a rýčem strhnuty už téměř nepatrné hrany hliněného náspu. Odkopaná zemina byla navršena na násep udusána a uhrabána .
 
   
 

Brigáda nových členů Komitetu 1866

Dne 19.8.2019 Adam Balcárek a Michal Bareš provedli v čase od 13 do 15:30 hod. údržbu pomníku č. 103  třech padlých královských pruských důstojníků první třídy (Premier Lieutnant Julius Ewald, Premier Lieutnant Karel Worke, Premier Lieutnant Reinhold Müller). 
Na místě provedli kultivaci zeleně, vyplení hrobu a vykartáčování pískovcového pomníku, který  namáčeli jarovou vodou. Byly také ořezány větve, které přerůstaly až k vrchnímu kříži na pomníku.
  
 

Malá brigáda na Chlumu

Dne 17.7. 2019 podnikli M.Suchý a Š.Demlová malou brigádu na bojišti. Jednalo se o pomník ev. č. 28 na Chlumu Oscaru Beckersovi zu Westerstettenovi. Poměrně znečištěný mramorový kříž byl navlhčen rozprašovačem savo/voda, jemnými kartáčky byly odstraněny nečistoty a důkladně opláchnut vodou.
msch1 msch2 msch3
 
 
 

Račice nad Trotinou

Dne 14.7. 2019 se uskutečnila menší brigáda na bojišti u Hradce Králové v Račicích nad Trotinou u pomníku ev. č. 2 - setníka Weila. Jednalo se odstranění asi 10 cm hlíny z hrobu a připevnění geotextilie. Na tuto textilii byla nasypána vrstva mulčovací kůry a vysazeny květiny. Dále byly do svahu zasekány nášlapové stupně pro snadný přístup k pomníku. Přítomni na brigádě: Šárka Demlová, Míša a Matyáš Demlovi a M. Suchý. 

     

 

Pieta v Dubu a vycházka po bojišti u Tovačova 13. července 2019

            V sobotu 13. července 2019 se v Dubu nad Moravou konala od 9. hod. vzpomínka na vojáky padlé v roce 1866 v okolí obce, ale také na všechny oběti prusko-rakouské války. V úvodu připomněl místostarosta městyse pan Lubomír Vaňák nesmyslnost válek a nutnost poučit se z jejich dopadů na lidstvo. Poté místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek seznámil diváky s událostmi roku 1866 v Dubu a okolí a také s kronikářskými záznamy popisujícími, jak vypadalo bojiště u Tovačova bezprostředně po srážce z 15. července 1866. Po položení kytice u kříže na náměstí zazněla česká státní hymna a po čestném výstřelu z mysliveckého štucu také rakouská hymna. Pietního aktu se zúčastnilo přibližně 25 diváků. Je třeba poděkovat zástupcům Dubu nad Moravou p. Lubomíru Vaňákovi a p. Pavlu Piňosovi za perfektní přípravu a technické zabezpečení akce a velmi milé přijetí, kterého se nám dostalo.

            Téhož dne byla v 10.30 hod. zahájena u autobusového nádraží v Tovačově již tradiční vycházka po místním bojišti z roku 1866, které se na počátku zúčastnilo 30 návštěvníků. Trasa pokračovala k pomníku neznámého rakouského vojáka na hrázi Skašovského rybníka a odtud městem Tovačov ke kříži na Olomoucké ulici a pak dále k ústřednímu pomníku bojiště, kde výklad na 10 minut ztížil krátký déšť. Následně byla u pomníku u Bezedného dolu položena kytice za město Tovačov a vycházka byla zakončena u mohyly věnované pruskému podplukovníku Behrovi. Počet účastníků letošní akce byl ovlivněn nepříznivou předpovědí počasí, ale i přesto se podařilo Jiřímu Synkovi a Jiřímu Jemelkovi z Komitétu 1866, kteří vycházku doprovázeli svým výkladem, důstojně připomenout oběti tovačovské srážky z 15. července 1866 a vycházka byla hodnocena velmi pozitivně. Je třeba poděkovat starostovi města Tovačov panu Marku Svobodovi, místostarostovi panu Jaroslavu Vránovi a kastelánce zámku paní Květě Zajícové za výbornou spolupráci a pomoc při přípravě akce. Díky patří také panu Janu Březinovi v uniformě 27. praporu polních myslivců a všem, kdo se akce tohoto dne zúčastnili. Za Komitét 1866 to kromě již jmenovaných byli Jiří Hanuš, Václav Hradil, Blanka Karešová, Jiří Stískal a Zdeněk Studený, z příznivců našeho spolku nechyběli například Ladislav Novák a Karel Novotný.

   

 

Opustil nás pan Ladislav Mergl

Se lítostí a smutkem v srdcích oznamujeme, že v pátek 5. července naše řady navždy opustil Ing. Ladislav Mergl z Prahy. Členem Komitétu 1866 byl od roku 1994.

Čest jeho památce!

mergl parte

 

Hradec Králové-Pražské Předměstí

V neděli 7.7. provedl pan M.Suchý společně s Š.Demlovou drobnou brigádu v Hradci Králové u pomníku z války 1866 na Pražském Předměstí.Památka s e.č. 227 byla nejprve důkladně očištěna a následně byl obnoven nápis.

   

 

 

Severní Čechy - Ševčín, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň a Březina.

V pátek 5. července 2019 jedna skupina brigádníků na mnichovohradišťském bojišti posekala trávu u pomníků ev. č. 1 - 5, 7, 10 - 22, 24, 32, 35, 43, 44, 51 a 52. Druhá skupina během dne natřela 8 stojanů s kotvícími traverzami naučných tabulí v Ševčíně, Klášteře Hradišti n. J., Mnichově Hradišti, Bosni, Mužském a Březině. V Ševčíně ještě provedla nátěr dřevěného plotu u pomníku ev. č. 1.
Zúčastnění členové Komitétu 1866: J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák, M. Macek a P. Megela. Brigády se rovněž zúčastnil J. Třešňák ze Spolku vojenské historie Liberec.

(více fotografií z brigády na facebookových stránkách - Komitét 1866 - Bojiště v severních Čechách)

https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Sevcin,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Mnichovo_Hradiste,_Bosen_a_Brezina_2019

    

 

Údržba pomníků v Litomyšli, Vysokém Mýtě a Moravské Třebové

V týdnu od 1. 7. do 3. 7. provedl Ivan Stolín údržbu pomníků v Litomyšli na městském hřbitově a u pomníčku mušketýra Floriana Pinglera. V blízkosti pomníčku uschla během zimy jedna tújka, která je v současnosti odstraněna, a má být dle M. Štrycha nahrazena. Ve Vysokém Mýtě se jednalo o pomník na bývalém vojenském cvičišti a kříž u rybníka Chobot. Kříž je v pořádku, ale obrostlý hustým křovím, takže není z příjezdové cesty vůbec vidět, což jej asi chrání před případnými vandaly. Kříž na křižovatce V. Mýto - Ústí n/Orlicí E. Mayera je po opravě dohotoven a v pořádku. V Moravské Třebové byl upraven hrob pruského důstojníka von Dobschütze.
Jednalo se o hroby dle GK OC 63,130,131,135,152 a 70. U všech byly zapáleny kahánky.

  

 

 

 

 

Chlum 3. července 2019

Ve středu 3. července 2019 se na hřbitově u kostela Proměnění Páně na Chlumu konala krátká pietní vzpomínka u hrobu rakouského generálmajora Ferdinanda Poschachera von Poschach, kterou organizoval Komitét 1866. Osobu generálmajora Poschachera připomněl v projevu J. Vorel, který také zmínil exhumaci jeho ostatků a přenesení na Chlum. J. Synek pohovořil o historii náhrobku a letošní opravě jeho poškození vichřicí, kterou provedl kameník J. Soukup a financoval Komitét 1866 s přispěním spolkového příznivce pana J. Urbana. Poté byla k pomníku položena kytice a všichni se přesunuli do kostela, kde Mgr. J. Brožek sloužil mši za vojáky zemřelé v bitvě u Hradce Králové.
Akce se za Komitét 1866 dále zúčastnili M. Bratrych, J. Dvořák, J. Hanuš, V. Hladíková, K. Hřídel, J. Jemelka, B. Karešová, J. Kozák, Z. Otruba, M. Suchý, V. Vávra, J. Vilím. Přítomni byli také ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, za c. k. 18. pěší pluk J. Němec a také G. Henry z Velké Británie – dárce busty generálmajora Poschachera umístěné v chlumském kostele.

  

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM