Dotace z Ministerstva obrany České republiky na rok 2021

Z projektů 1866 obdrží dotaci :
Dolní přím - soubor 8 válečných hrobů - celková výše 168 000 Kč
Volfartice - pomník 1866 u kostela - celková výše 76 000 Kč
 
Naopak  neuspěl:
Praha - pomník myslivce Hory
Šluknov - veteránský pomník
 

Hrozba stavby dálniční odpočívky na královéhradeckém bojišti

Již od počátku tohoto roku se předsednictvo Komitétu 1866 snaží zabránit stavbě možné odpočívky na budoucí dálnici D35, která v horizontu několika málo let protne historické královéhradecké bojiště ve směru Jičín-Hradec Králové (podrobná vizualizace zde na videu). Stavbu samotné dálnice (stejně jako s dálnicí D11 na Jaroměř a Trutnov) Komitét 1866 nijak nerozporuje a neklade jí žádné překážky. Ovšem vybudování odpočívky v prostoru přibližně mezi Dlouhými Dvory a Lípu - tedy v samotném centru bojiště - se nám jeví jako více než nevhodné a neuctivé vzhledem k pietnímu rízu bojiště. V dohledné době by měla proběhnout osobní schůzka s investorem celé akce, tedy s Ředitelstvím silnic a dálnic. O vývoji celé kauzy zde budeme veřejnost informavat, aktuálně přinášíme i její mediální ohlas - článek v MF DNES.

 

Brigáda na tovačovském bojišti 6. června 2020

Za krásného slunečného počasí proběhla v sobotu 6. června 2020 v Tovačově brigáda zaměřená na nátěr stojanů naučné stezky Po stopách bitvy u Tovačova 1866. V průběhu dopoledne bylo očištěno a následně dvakrát natřeno všech 8 stojanů s naučnými tabulemi a také zastřešené posezení pro turisty u ústředního tovačovského pomníku. Brigády se zúčastnili členové Komitétu 1866 V. Hradil, J. Jemelka, J. Synek a dále J. Březina, J. Juna, Z. Junová (všichni 27. prapor polních myslivců) a O. Král (6. prapor polních myslivců). V odpoledních hodinách ještě J. Březina, V. Hradil a J. Synek přejeli do Čechůvek, kde hydrofobizovali nedávno očištěný kříž na upomínku jezdecké srážky u Kralic (ev. č. 11). Velký dík patří městu Tovačov, které zajistilo na brigádu nezbytné barvy a štětce a také manželům Junovým za přípravu občerstvení, kterým byla brigáda zahájena i ukončena.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-TOVACOV_6.6.2020

 

  

 

Nový průvodce po naučné stezce

Právě v těchto dnech spatřil světlo světa další z tištěných průvodců po naučných stezkách na bojištích z roku 1866. V tomto případě se jedná o publikaci Naučná cyklostezka "Po stopách války roku 1866 na Hořicku", v níž čtenáři naleznou upravené podoby textů z naučných tabulí zmíněné naučné cyklostezky doplněné pestrým obrazovým doprovodem, včetně aktuálních fotografií jednotlivých pomníků. Průvodce se nevěnuje konkrétně žádnému z míst velkých ozbrojených střetů, ale oblasti mezi bojišti u Jičína a u Hradce Králové - toto širší Hořicko však válečnými událostmi rovněž zásadním způsobem trpělo a i v této oblasti se nachází řada zajímavých památek vztahujících se k roku 1866.

Publikaci je možné zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu, později bude k dostání i v běžné knižní distribuci.

Hořicko web

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň a Mužský.

V sobotu 30. května 2020 se uskutečnila další letošní brigáda severočeského oddílu, která byla pro tento den celá zaměřená na posekání trávy v okolí většiny pomníků rozkládajících se na mnichovohradišťském bojišti. Nejdříve se J. Náhlovský, P. Novák, P. Megela, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák společně zaměřili na pomníky ev. č. 32, 10 - 12, 14 a 15. Další činnost tří prvně jmenovaných členů spočívala u pomníků ev. č. 19, 20, 3 a 2. Zbývající brigádníci navštívili pomníky ev. č. 13, 17, 18, 1 a 4. Pro nutný polední odjezd D. Korala a z toho vyplývajícího plánu co nejvíce využít pracovní sily, i v souvislosti s velikostí sekané plochy, byl P. Novák přidělen k J. Třešňákovi a Š. Novákovi. Tato skupina byla soustředěna na pomníky ev. č. 5, 24, 26, 27, 21, 35, 44, 45, 46 a 52. U pomníků ev. č. 6, 7, 9, 41, 42 a 43 trávu posekal J. Náhlovský a P. Megela.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Mnichovohradistske_bojiste_30.5.2020/

 

 

Dvě brigády na Tovačovsku

V neděli 24. 3. 2020 V. Hradil zrenovoval plastiky Krista na křížích u ústředního pomníku (ev. č. 3) a u starého mlýna (ev. č. 7) v Tovačově. Obě kovové plastiky sejmul z křížů, očistil, obnovil jejich stříbrný nátěr a po zaschnutí barvy je upevnil na původní místo. Kříže tím získaly opět svůj důstojný vzhled. Další brigádu provedl V. Hradil spolu se svým synem Petrem v úterý 26. 5. 2020, kdy očistili tlakovou vodou kříž u Čechůvek (ev. č. 11). Díky silnému znečištění povrchu památky bylo nutno opakovaně dovážet nezbytnou vodu ze 4 km vzdálených Hrdibořic. Kříž je nyní připraven na plánovanou hydrofobizaci.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacovsko/

 

 

 

Válečný hřbitůvek 1866 v Kocbeřích

Dne 23.5.2020. proběhla na válečném hřbitůvku u obce Nové Kocbeře brigáda spolku Burkersdorf 1745.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/k1866-HRBITOV_KOCBERE/

 

 

Akce v Krásné Lípě

Z důvodu virovému onemocnění Covid-19 a následných opatřeních vlády České republiky se ruší akce 6. června v Krásné Lípě. Náhradní termín byl stanoven na sobotu 29. srpna 2020.

 

Květnová brigáda na bojišti u Hradce Králové.

V pátek 8. května 2020 proběhla s omezeným počtem zúčastněných z důvodu epidemie, na bojišti u Hradce Králové brigáda. Akce se zúčastnili: B. Karešová, děti N. Sailerová a M. Musílek, J. Musílek a J. Vilím. Den jsme započali ve Smiřicích, nátěrem a očištěním nově instalované tabule naučné stezky u nádraží ČSD. Přejeli jsme ke kříži ev.č. 323 na Zderaze, který jsme vyprostili z keře černého bezu, posekali trávu, sebrali odpadky a kříž narovnali. Poté jsme se věnovali lokalitě nad Rodovem u pyramidy ev.č. 268. Zde jsme ořezali splývající větve obou lip, pomník byl po několika letech zezadu opět odkopán, očištěn a celá lokalita posekána. Před odjezdem byl ještě odstraněn vzrostlý keř černého bezu, který zakrýval pohled na památku od silnice. Po svačině jsme se věnovali úklidu spadaných větví suchých bříz a posekání okolí loni opravené památky ev.č. 2 na hrobě rakouského setníka Weilenfelda a úpravě jeho rovu. Cestou k hrobu ev.č. 138 pruského por. Barbenese jsme se zastavili u loni opravených pomníků na návsi v Benátkách kde právě probíhá parková úprava okolí památek. Obec také letos nechala opravit kříž v jejich těsné blízkosti. U hrobu poručíka jsme odkopali zeminu, která byla každoroční orbou přihrnována až na sokly litinového oplocení, čímž jsme snížili terén v okolí. Byl ošetřen pomník a vyplet vnitřek rovu. Loni vysazená lípa se zdárně ujala. Nakonec jsme přejeli do Střezetic k pyramidě ev.č. 241, která zarůstala letitým buxusem a bude letos opravena. Ten byl po dohodě se starostou obce odstraněn a jeho části odneseny do kontejneru na bioodpad.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Hradec_Kralove_kvetet_2020/

  

 

Brigáda na Tovačovsku a Přerovsku 8. května 2020

V pátek 8. 5. 2020 proběhla na Tovačovsku a Přerovsku jarní brigáda, které se zúčastnili J. Březina (27. prapor polních myslivců), V. Hradil a J. Synek. Nejprve byla věnována péče všem pomníkům na katastru Tovačova (ev. č. 1-8). Pomníky byly očištěny od ptačího trusu a prachu, některé z nich kompletně omyty. Velmi náročná byla již tradičně očista pomníku pruského podplukovníka Behra (ev. č. 4), který je oblíbeným stanovištěm dravců a byl jimi brutálně znečištěn. U všech památek bylo upraveno jejich okolí – vyplet plevel, vysbírány odpadky a staré svíčky, terén okopán a pohrabán. Z mohyly ústředního pomníku bojiště (ev. č. 1) sestavené z vápencových balvanů byla kompletně vytrhána tráva a plevel vyrůstající ze spár mezi kameny. Všechny stojany a tabule tovačovské naučné stezky byly omyty a byly dotaženy spojovací šrouby. Následovala drobná očista pomníku na hřbitově v Hrubčicích (ev. č. 10) a poté odkopání naplavené hlíny a trsů trávy okolo kříže na místě jezdecké srážky u Čechůvek (ev. č. 11) a jeho kompletní omytí. Následoval přesun na Přerovsko, kde byl nejprve upraven hromadný hrob v Rokytnici (ev. č. 15), kde byl odstraněn plevel a ostříhán skalník, který hrob porůstá. V nedalekých Dluhonicích bylo pohrabáno a vypleto okolí pomníku jezdecké srážky (ev. č. 12) a odstraněny staré svíčky. Brigáda byla zakončena očistou okolí votivního kříže ve Věrovanech (ev. č. 9).

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacov_8.5.2020/

  

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM