Severní Čechy - Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou, Ševčín, Kuřívody

V sobotu 11. listopadu 2017 severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák a D. Koral znovu pozvedl nářadí k boji s vegetací a navíc ještě uhrabal spadlé listí na mnichovohradišťském bojišti u pomníků ev. č. 1 - 4, 10 - 16, 17 - 20, 41 a 42. Někde byl náročně srovnán terén po rozrytí divokými prasaty. Úprava okolí u některých pomníků byla provedena také na kuřívodském bojišti, kde byly ještě zkontrolovány pomníky po nedělní vichřici z 29. října. Doslova zásahem vyšší moci v kladném slova smyslu, a s patřičným poděkováním, nebyl zcela zničen pomník ev. č. 2. Na začátku brigádního dne prošli zúčastnění vydatnou přeháňkou, která samozřejmě nemohla snížit jejich nadšení. Odpoledne se přidal M. Janoušek, když nejdříve musel splnit závazky v zaměstnání, takže byla posekána tráva nad předem stanovený plán. Nicméně rychle postupující tma ukončila všechny práce.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mnichovo_Hradiste,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Sevcin,_Kurivody.

 

Pracovní uctění památky válečných veteránů u Náchoda

Dalším nekonečným bojem s bujnou vegetací byla uctěna památka všech válečných veteránů v den jejich vzpomínky 11. listopadu. Členové SPVH-Náchod a Komitétu 1866 (J. Tvarůžek, M. Štěpař, O. Král, A. Slezák, Š. Ptáček a P. Tylš) upravili (výřez náletových dřevin) okolí památek na bojišti u Náchoda ev.č. 79, 106, 100, 99 a 97. Všem patří velký dík!

N11 01  N11 02  N11 03

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na 41. valné hromadě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. bylo představeno nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866 (konkrétně druhé číslo 26. ročníku). Jeho obsah je obdobně pestrý, jako u předcházejících. Drobný doplněk k líčení jezdecké srážky u Střezetic předchází popisu detilního pátrání vztahujícího se k úmrtí Ludwiga Karla prince Hohenlohe-Langenburg. Obdobně zaujme článek zaobírající se přípravami zřízení muzea války 1866 na Chlumu a především obsáhlá charakteristika polního zbrojmistra Benedeka z pera Salomona Friedberga-Mírohorského. Dále je představen nově objevený pomník v polské Nowe Rudě, detailně přiblížen průběh válečných událostí na Sobotecku a jistě zaujmou i zprávy o loňské výstavě vztahující se k roku 1866 v libereckém muzeu či o průzkumu nálezů z ossaria na Chlumu. Kompletní obsah nového čísla naleznete ZDE.

2017 2

Časopis lze zakoupit jednoduše v našem E-SHOPU.

 

Valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 4. listopadu 2017 se ve Střezeticích konala 41. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. Ještě před jejím započetím se členové spolku setkali u nedalekého Pomníku jezdecké srážky u Střezetic, kde proběhl důstojný pietní akt, při němž bylo vzpomenuto na všechny padlé nejen z královéhradecké bitvy. Samotná valná hromada se nesla spíše ve slavnostním a společenském duchu. Byli na ní oceněni členové, kteří jsou ve spolku již 20 či dokonce 25 let. Dále byly uděleny děkovné diplomy za spolupráci s Komitétem 1866, a to konkrétně Ing. Mgr. Ivaně Římnáčové z Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, akad. sochaři Petru Novákovi a grafikovi Jiřímu Blahušovi. Poté bylo referováno o některých spolkových akcích (setkání na Křečhoři u Kolína, exkurze na tovačovské bojiště) a především pomocí obrazových materiálů byly představeny zásadní opravy památek na některých bojištích. Předseda spolku Miroslav Suchý přednesl i stručný výhled na rok 2018, kdy si budeme připomínat 130. výročí vzniku našeho spolku a zároveň 170. výročí narození Jana Nepomuka Steinského. Po plodné diskuzi byla valná hromada zakončena a neformální setkání pokračovalo dále oběděm.

Od 15 hodin se v kostele Proměnění Páně na Chlumu konala zádušní bohoslužba za padlé, při níž byl slavnostně požehnán nový prapor Gardy města Hradce Králové.

VH 3 11 2017 01  VH 3 11 2017 02  VH 3 11 2017 03

 

Drobná brigáda na bojišti u Jičína 3. listopadu 2017

V rámci prohlídky jičínského bojiště v pátek 3. listopadu 2017 očistili Jiří Hanuš a Jiří Synek několik památek od mechu a lišejníku. Jednalo se o pomník Piretovy brigády (ev. č. 6) a hroby setníka Kovaříka (ev. č. 4) a faráře Müllera (ev. č. 5) v Železnici a dvě pyramidy (ev. č. 16 a 17) v Zámezí. Dále byly na vojenském hřbitově u Kbelnice o čištěny náhrobky saského portepé junkera Schreibera (ev. č. 99), pruského poručíka Blüchera (ev. č. 103), rakouského nadporučíka Grollera von Mildensee (ev. č. 107) a saská kostka (ev. č. 100). Větve stromů popadané díky vichřici mezi náhrobky byly přeneseny k oplocení hřbitova. Na židovském hřbitově v Libosadu nedaleko Jičína bylo zjištěno, že náhrobek šikovatele Grimma (ev. č. 48) od rakouského 18. pěšího pluku je v havarijním stavu (spodní část čelní strany i s nápisem odpadává) a vyžaduje nutnou opravu. Na kótě Luňáček nad obcí Dílce byl u pomníku 1. braniborského tělesného granátnického pluku č. 8 nalezen jeden přeražený pískovcový sloupek oplocení. Nakonec byl zkontrolován a očištěn od mechu pomník na okraji Jičína v Žabínku (ev. č. 52), kde je do budoucna nutná radikální úprava přerostlých habrů v bezprostředním okolí hrobu. Zároveň s pomníky byl na jednotlivých místech také kontrolován technický stav stojanů a tabulí naučné stezky.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Drobna_brigada_na_bojisti_u_Jicina_3._listopadu_2017

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 28.10.2017

Za pravého podzimního počasí podnikli ve sváteční den 28. října Z. Studený a V. Hladíková výpravu do lesa Svíbu, kde u pomníků směrem od Čistěvsi a dále v Aleji mrtvých, podél JV okraje lesa a u památky ev.č. 5 posbírali vyhořelé svíčky, pomníky očistili od listí i mechu. Taktéž učinili podél komunikace vedoucí z Čistěvsi do Máslojed a na vojenském hřbitově v Máslojedech.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_28.10.2017

 

Zemřel člen Komitétu 1866 Andreas Krahn

S lítostí a smutkem oznamujeme, že naše řady 14. října tohoto roku navždy opustil Andreas Krahn. Do Komitétu 1866 vstoupil již v roce 1991 a byl tak dnes nejen jedním ze služebně nejstarších členů spolku, ale zároveň nejstarším členem pocházejícím ze zahraničí. Právě v 90. letech se stal erudovaným průvodcem našich členů po německých bojištích prusko-rakouské války. Čest jeho památce!

Krahn

 

Miroslav Svoboda - přednáška Prusko-rakouská válka roku 1866 na Břeclavsku

V úterý 17. října 2017 se od 17.00 hod. konala v břeclavské synagoze přednáška Prusko-rakouská válka roku 1866 na Břeclavsku, kterou pořádalo Městské muzeum a galerie Břeclav. Ředitel archivu v Mikulově a člen Komitétu 1866 Miroslav Svoboda seznámil několik desítek návštěvníků nejprve s okolnostmi vzniku prusko-rakouského konfliktu a poté s hlavními událostmi války roku 1866 na našem území, ale i v Německu a Itálii. Pozornost věnoval také srovnání výzbroje, organizace i taktiky nasazení armád obou hlavních znepřátelených stran. V další části přednášky se zaměřil na události roku 1866 na jižní Moravě, zvláště v Břeclavi a okolí. V závěru podrobně popsal okolnosti vzniku cholerové epidemie a její dopad na pruskou armádu i domácí obyvatelstvo v Břeclavi. Návštěvníky také seznámil s památkami na rok 1866, které se na jižní Moravě nacházejí.

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Mužský, Boseň, Mnichovo Hradiště

Předpověď ukazovala na sobotu 14. října 2017 krásné podzimní počasí a toho samozřejmě musel severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák a J. Kůrka využít. Slunný den byl hlavně zaměřen na nátěr stojanů informačních tabulí v Klášteře Hradišti nad Jizerou, obci Mužský, Bosni a Březině. Rovněž mohla být provedena oprava vrchní části pomníku e.č. 26, jehož poškození bylo zjištěno při brigádě 26. srpna a spočívalo ve vylomení kříže a roztržení kamene otáčejícím se traktorem. Osazení kříže je naplánováno do konce roku 2017. Bez zájmu nezůstal ani boj s vegetací, takže došlo ke zvelebení okolí pomníků ev.č. 21, 32, 35, 43, 44 a 52.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Muzsky,_Bosen,_Mnichovo_Hradiste

 

Členové Komitétu 1866 prezentovali předběžné výsledky svých výzkumů

V pátek 29. září se v prostorech Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil workshop na téma Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy. Workshopu se zúčastnily dvě desítky archeologů zabývajících se archeologií bitevního pole. Mezi jedenácti přednášejícími z celé republiky vystoupila i skupina archeologů a současně členů Komitétu 1866 z Filozofické fakulty UHK, která svou účastí zaplnila jeden ze tří bloků v programu dne s tématy týkajících se Archeologie vojenství 18.–19. století. Postupně tak představil předběžné výsledky svého výzkumu na téma Archeologie polních opevnění ze sedmileté války v Broumovském výběžku Bc. Lukáš Procházka. Informace o dalším výzkumu přednesl Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. a Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D. v příspěvku s názvem Archeologie polních opevnění z války o bavorské dědictví v severovýchodních Čechách. Blok hradeckých archeologů ukončil Bc. Matouš Holas příspěvkem s názvem Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866. Hlavním výstupem workshopu bude vydaná kolektivní monografie, na kterou se mohou příznivci této vědní disciplíny těšit v příštím roce. Archeologové tímto děkují všem organizátorům workshopu za pozvání a těší se na další setkání.

KonfP 1  KonfP 2  KonfP 3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM