Výstava Via Belli 1866 v Lomnici nad Popelkou

Od sklonku června tohoto roku je v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou nainstalována výstava Via Belli 1866. Jedná se o putovní výstavu, jejímž autorem je Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a která průřezově mapuje průběh celé prusko-rakouské války. V Lomnici nad Popelkou není náhodou - v nejbližším okolí města sice neprobíhaly žádná bojová střetnutí, ale po bitvě u Jičína zde byly umístěny četné lazarety. Raněné, kteří podlehli svým zraněním, připomíná na místním hřbitově 7 pomníků. Výstava samotná není tvořena pouze "základními" panely, ale místní muzeum ji doplnilo vitrínami s dobovou výzbrojí a výstrojí i literaturou vztahující se k prusko-rakouské válce.

Lomnice vb

Výstava bude v Lomnici až do 30. září a návštěvníci si ji mohou prohlédnout každý den mimo pondělí od 9 do 16 hodin (ve všední dny již od 8 hodin).

 

Vrchol pracovní sezony na bojišti u Náchoda

Po úspěšné renovaci pomníku 25. praporu polních myslivců, pokračovaly restaurátorské práce i na jiných válečných památkách.

Koncem června byl opraven z prostředků obce Provodov-Šonov v pomník na hrobě pruského svobodníka F. A. Beiera, který byl z části zničen pádem stromu na začátku roku 2015. Renovace vycházela z jediné známé fotografie, která znázorňovala pomník s původním kamenným křížem. Z fotografie byla následně provedena rozměrová studie, dle které byla vyrobena replika původního kříže.

Nach1  Nach2  Nach3

Téměř v současné době byl opraven tzv. Wimpffenův kříž (ev. č. 84), jehož renovaci finančně zajistil Klub vojenské historie Ostrava (www.kvh-ostrava.cz), který se zabývá historií rakouského 20. pěšího pluku v období napoleonských válek. Renovaci provedla restaurátorka BcA. Pavla Szabová. Členové KVH- Ostrava pomník navštívili u příležitosti účasti na výročních akci v Hradci Králové dne 2. července. U pomníku bylo vzpomenuto na příslušníky rakouského 20. pěšího pluku, kteří v těchto místech hrdinně bojovali a utržili z rakouských jednotek během bitvy největší ztráty. Zazněly citace z plukovní kroniky i čestná salva.

Nach4  Nach6  Nach5

Na Staroměstském hřbitově v Náchodě bylo současně ukotveno litinové oplocení u centrálního pomníku padlým náchodské bitvy. Pomník je tak po kratší odmlce již v kompletním a zrenovovaném stavu. Rovněž bylo vyzlaceno písmo na pomníku pruského setníka H. Vogelsanga. Práce na hřbitově tak završila rovněž BcA. Pavla Szabová.

Nach7  Nach8

 

Vzpomínkové akce ke 150. výročí prusko-rakouské války na Chlumu

Vzpomínkové akce ke 150. výročí prusko-rakouské války roku 1866 vyvrcholily v neděli 3. července 2016 na Chlumu u Hradce Králové, kde se již od pátku 1. 7. rozkládalo vedle válečného muzea velké vojenské ležení a kam již od rána proudily davy diváků.

Od 11 hodin se u pomníku Baterie mrtvých konal pietní akt pořádaný Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 moderovaný jeho členem Jiřím Synkem. Z pódia před mohutným pomníkem obstoupeným širokým kordónem uniformovaného historického vojska nejprve přítomné přivítal starosta obce Všestary Michal Derner a poté k divákům promluvili místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, velvyslanec Rakouské republiky Alexander Grubmayr, jehož projev překládala ředitelka Muzea východních Čech Naďa Machková-Prajzová, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, prorektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Dále byli přítomni přidělenec obrany Německého velvyslanectví Klaus-Walter Günzel, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek, ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Karel Filip, poslanci Martina Berdychová a Tomáš Zdechovský, senátoři Jaroslav Malý a Josef Táborský a zástupci partnerských měst Hradce Králové – Montana (Bulharsko), Székesfehérvár (Maďarsko), Giessen (Německo), Wroclaw (Polsko), Metz (Francie) a Banská Bystrica (Slovensko). K patě pomníku Baterie mrtvých bylo položeno 13 velkých věnců. Kromě výše jmenovaných položila věnec za Mikroregion obcí památkové zóny 1866 starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, další byl položen jménem Karla Habsbursko-Lotrinského za dům habsburský. Pietní akt ukončily čestné salvy příslušníků spolků vojenské historie a hymny v podání dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda a Artillerie-Traditionskapelle „Von der Groeben“.

Vrcholem celého dne byla rozsáhlá bitevní ukázka nazvaná Königgrätz 1866, ve které přibližně 900 vojáků v dobových uniformách přiblížilo až 30 000 diváků skutečné události z bitvy u Hradce Králové, včetně setkání pruského krále Viléma I. a jeho syna korunního prince Bedřicha Viléma na bojišti.

Od 16 hodin byla v kostele Proměnění Páně na Chlumu kardinálem Dominikem Dukou celebrována zádušní mše za vojáky padlé v roce 1866. Návštěvníci si mohli v interiéru tohoto kostela prohlédnout i nově instalovaný sádrový model busty generálmajora Ferdinanda Poschachera von Poschach, který 3. července 1866 padl v bitvě u Hradce Králové. Autorem busty je skotský sochař Alexander Stoddart a jejím donátorem člen Komitétu 1866 z Velké Británie Gerard W. Henry.

 

Pietní akt v Máslojedech a bitva o Svíb

Na sobotní dopoledne 2. července 2016 připravila pro návštěvníky bojiště u Hradce Králové zajímavý program obec Máslojedy, na jejímž katastru se nachází podstatná část lesa Svíbu, v němž se odehrávaly jedny z nejvýznamnějších bojů bitvy.

V 10 hodin byl za účasti několika stovek diváků zahájen pietní akt u pomníku rakouského 12. pěšího pluku, který podle svého vzhledu dostal název „Říman“. K přítomným promluvila nejprve starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, poté předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a nakonec pronesla kázání farářka Církve československé husitské Františka Klásková. Prapor obce Máslojedy, který byl u pomníku rozvinut, hrdě třímal místostarosta Máslojed Pavel Sailer. Po položení věnců k pomníku a čestných salvách se diváci přesunuli na louku na okraj lesa Svíbu, kde příslušníci klubů vojenské historie uspořádali velkolepou bitevní ukázku inspirovanou krvavými událostmi z července 1866, které se odehrály právě v těchto místech, jež byla publikem nadšeně přijata.

Za uspořádání této akce a také za soustavnou vzornou péči o památky z války roku 1866 na jejím katastru patří obci Máslojedy náš velký dík.

Maslojedy 1  Maslojedy 2  Maslojedy 3.

Kompletní fotogalerie z pietního aktu ZDE  a z bitevní ukázky ZDE

 

Odhalení pomníku jezdecké srážky u Střezetic

V pátek 1. července 2016 byl u Střezetic na královéhradeckém bojišti slavnostně odhalen monumentální pomník věnovaný druhé největší jezdecké srážce 19. století. Bylo tak završeno mnohaleté úsilí Komitétu 1866, jež bylo započato v roce 2009. O zřízení pomníku, jehož autorem je akademický sochař Petr Novák, a který byl z bronzu odlit ve slévárně v Horní Kalné se zasloužili především Radek Teichman a Vlastimil Grof z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Oba myšlenku zřízení tohoto pomníku prosazovali od samého začátku a na svých bedrech nesli tíži shánění finančních prostředků a organizace jednotlivých fází jeho výstavby. Toto monumentální dílo by nemohlo vzniknout bez dotace z Ministerstva obrany České republiky, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a také veřejné finanční sbírky, do které se zapojila celá řada přispěvatelů. Všem jim patří náš dík.

Slavnostnímu aktu odhalení pomníku, který organizoval Komitét 1866 a moderoval jeho člen Jiří Synek, bylo přítomno několik stovek diváků a byl podpořen přítomností mnoha členů spolků vojenské historie v dobových uniformách.

Vlastní odhalení zahájil starosta obce Střezetice Radim Slánek, který přivítal všechny přítomné. Poté vystoupili s krátkými projevy náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR plukovník Eduard Stehlík, za Komitét 1866 Radek Teichman a nakonec ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek. Vzápětí pomník zrakům diváků odhalili zástupci Ministerstva obrany, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a Komitétu 1866 a mohutné soše požehnal biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál.

Kladení věnců k patě pomníku se účastnili také zástupci Univerzity Hradec Králové v čele s rektorem Kamilem Kučou, děkankou filozofické fakulty Pavlínou Springerovou a ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Karel Filip. Nakonec jednotky rakouských polních myslivců a pruských gardových fyzilírů vypálily čestné salvy, které spolu s českou státní hymnou odhalení pomníku zakončily.

Při této slavnostní příležitosti byla také slavnostně pokřtěna kniha Requiem za rytíře - Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866 autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka, kterou vydal Komitét 1866 za finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové. Slavnostního křtu se ujal známý herec a milovník koní Václav Vydra, který také spolu s Radkem Teichmanem předvedl ukázku sabráže.

Plukovník Eduard Stehlík pak předal plakety Péče o válečné hroby, což je ocenění, které uděluje Ministerstvo obrany České republiky za příkladnou péči o válečné hroby a pietní místa. Mezi sedmi oceněnými figurovali tři členové Komitétu 1866 – Radek Teichman a Vlastimil Grof, kteří plaketu získali za svůj významný přínos na poli péče o válečné hroby z roku 1866 a Jaroslav Dvořák za svou dlouholetou badatelskou a publikační činnost. Dále plaketu obdrželi zástupci obcí Dolní Kalná, Měník, Černíkovice a městysu Nový Hrádek.

Závěrečnou tečku za celou slavností učinil autor pomníku akademický sochař Petr Novák, který poděkoval všem, kteří se na financování a výrobě tohoto díla podíleli, včetně zástupců slévárny v Horní Kalné, kteří byli odhalení pomníku přítomni, a předal jako uznání jeho zásluh herci Václavu Vydrovi zmenšený model pomníku.

Následně se všichni přesunuli na nedaleký pozemek, kde proběhla rozsáhlá bitevní ukázka, která přibliížila jezdeckou srážku, která se 3. 7. 1866 v těchto místěch na polích v okolí Střezetic odehrála.

Strezetice 08  Strezetice 10  Strezetice 11

Kompletní fotogalerie z odhalení pomníku ZDE a z bitevní ukázky ZDE.

 

Program vzpomínkových akcí ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

Ve dnech 1.-3. července 2016 vyvrcholí vzpomínkové akce ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Přehledný program nalezenete zde ve formě plakátu a zde jako brožuru.

Zde jsou rovněž cizjazyčné verze - Program auf Deutsch, program in English.

 

Pietní vzpomínka na padlé v Novém Městě nad Metují

V neděli 5. června 2016 byla na hřbitově v Novém Městě nad Metují uspořádána u nově opravených pomníků z války roku 1866 krátká pietní vzpomínka na vojáky zemřelé v lazaretech ve městě. Po krátkých projevech starosty města Petra Hableho a ředitele muzea Jiřího Hladíka lazaretní pomník požehnal novoměstský děkan Vladimír Janouch. Položení věnce a vystřelení čestné salvy celou akci ukončilo. V dobových historických uniformách se akce zúčastnili členové SPVH 6. praporu polních myslivců z Náchoda vedeni Ondřejem Králem a v pruských uniformách zástupci agentury Rex p. Radima Dufka z Brna a Jiří Náhlovský. Za Komitét 1866 byla dále přítomna Věra Hladíková, dále Jan Čížek, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský a Jiří Synek.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Pietni_vzpominka_na_padle_v_Novem_Meste_nad_Metuji

 

Vysvěcení nově zrenovovaného pomníku rakouského 25. praporu polních myslivců ve Václavicích

Víkendový program pokračoval v neděli 5. června v okolí kostela sv. Václava ve Václavicích, kde byla odhalena nově zhotovená replika odcizené moravské orlice na pomníku 25. praporu rakouských polních myslivců. Po odhalení orlice proběhla v kostele mše za padlé společně s literárně dramatickým pásmem na téma války z roku 1866.  

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Vysveceni_nove_zrenovovaneho_pomniku_rakouskeho_25._praporu_polnich_myslivcu_ve_Vaclavicich

 

Vzpomínková akce ke 150. výročí bitvy u Náchoda ve Vysokově

V sobotu 4. června 2016 se ve Vysokově konala vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí bitvy u Náchoda. Nejprve z vojenského tábora u pomníku 6. praporu polních myslivců vyšel průvod vojenských jednotek vedený představiteli okolních obcí a po průchodu Vysokovem zamířil k monumentálnímu pomníku jízdy na Brance. Zde se konala pietní vzpomínka na vojáky padlé 27. června 1866, které se zúčastnila starostka Vysokova Bc. Renáta Fiedlerová, místostarostka této obce Zdeňka Hovorková, starosta Provodova-Šonova Ing. Josef Kulek, místostarosta Václav Jiroud, místostarosta Náchoda Miroslav Brát a brigádní generál Mgr. Martin Červíček. Za Komitét 1866 vystoupil s projevem Ing. Radek Teichman. Po položení věnců a uctění památky padlých čestnými salvami se všichni odebrali zpět do Vysokova, kde se poté na prostranství pod pomníkem Myslivce konala pro širokou veřejnost rozsáhlá bitevní ukázka. Po jejím ukončení k divákům mimo jiné krátce promluvil hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Bohatý kulturní program sestavený z hudebních produkcí skupin Nešlapeto, Kantoři či vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců pokračoval až do večerních hodin.

Fotogalerie:
http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_dopoledne_pietni_akt/

http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_bitevni_ukazka/

http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_odpoledni_program/

 

Mikulovské příměří 1866 - vernisáž výstavy

Ve čtvrtek 16. června 2016 se v mikulovském zámku konala vernisáž výstavy Mikulovské příměří 1866, která návštěvníka seznámí s událostmi roku 1866 ve městě a okolí, cholerovou epidemií a průběhem mírových jednání. V průběhu vernisáže zahájené ředitelem mikulovského muzea Mgr. Petrem Kubínem seznámil několik desítek návštěvníků s pozadím mikulovských mírových jednání Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., autor informačních panelů k výstavě. Atmosféru dokreslilo vystoupení hudebního kvarteta Jiřího Vrbky, které zazpívalo několik dobových kramářských písní. Zároveň byla představena nová publikace Mikulov za prusko-rakouské války v roce 1866 autorů Miroslava Svobody a Jiřího Synka. Výstava bude v Mikulově otevřena do 20. listopadu 2016.

Mik výst 1  Mik výst 2

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM