Olšany

Na Olšanských hřbitovech provedl Petr Megela drobnou brigádu
1. Oprášil jsem hrob JNS a zapálil svíci. Vše bylo v dobrém stavu, nejspíš tam někdo nedávno byl (při příští návštěvě plánuji náhrobní desku umýt)
2. Na pomník Friedberga-Mírohorského padl vzrostlý břečťan, nejspíše sfouknutý silným větrem ze zadního vysokého pomníku. Tak jsem celý ten keř pokácel a vyhodil. Rovněž jsem trochu probral zetlelé kapradě na rovu a zapálil svíci.
3. U Wagnera jsem ostříhal rašící proutí a břečťan. Částečně jsem vyhrabal zetlelé listí okolo náhrobku, ale to ještě musím dodělat, neb jsem neměl než malý smetáček a to chce lopatku či kramli. Odstranil jsem mech z náhrobku a zapálil svíci.
4. U Dokoupila jsem ustřihl rašící bez.
  
 
 

Na pomník Vestfálců na Probluzi byla osazena plastová kopie orlice

Na hřbitově v Probluzi byla na pomník padlých pruského 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 navrácena orlice, která z něho byla před časem ukradena. Jedná se o repliku orlice z umělého bronzu (plastu), kterou zhotovila umělecká slévárna HVH spol. s r.o. v Horní Kalné. Osazení orlice na pomník provedl restaurátor Jiří Soukup. Nezbytné finanční prostředky byly získány z dotace Královéhradeckého kraje, příspěvku projektu Königgrätz 1866 a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Ke slavnostnímu odhalení opravené památky dojde v den 154. výročí bitvy u Hradce Králové 3. července 2020 v 11 hodin. Všem, kteří se na obnově památky jakkoli podíleli, velmi děkujeme.
 
 
 

Navždy nás opustil pan Jaroslav Česák

V úterý 3. března 2020 navždy opustil řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 ve věku nedožýitých 90 let pan Jaroslav Česák z Hradce Králové. Členem Komitétu 1866 byl od 30. března 1990, tedy od samého vzniku spolku.

Čest jeho památce!

Česák

 

Radíkov u Olomouce

Dne 29. 2. 2020 proběhla v Radíkově u Olomouce na chatě Pod věží výroční schůze 1. hulánského pluku, kam byli rovněž pozváni členové Komitétu 1866 Z. Pátek a P. Šolcová. Program byl zahájen na střelnici Fortu Křelov XVII střelbou z křesadlových zbraní a po obědě proběhla výroční schůze zakončená společenským večerem. Na zpáteční cestě ze střelnice všichni navštívili vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře a při společném pietním aktu u pomníku 4 Prusů a 2 Sasů uctili památku všech vojáků, kteří v roce 1866 zemřeli v Olomouci. Členové Komitétu 1866 společně s 1. hulánským plukem položili věnec v prusko-saských barvách a zapálili svíčku.

  

 

Spolková exkurze Komitétu 1866 na bojiště u Jičína

Dne 29.2.  se uskutečnila Spolková exkurze Komitétu 1866 na bojiště u Jičína vedená technickým referentem Petrem Lazurkem.
Část účastníků se sešla na vlakovém nádraží v Jičíně. Ve vlaku se setkali s dalšími členy exkurze. V Železnici pak byla zahájena vlastní vycházka. Vzhledem k faktu, že na bojiště ten den konečně dorazilo zimní počasí, byla exkurze tvořena i motorizovanou částí skupiny, která dle potřeby přejížděla na jednotlivé lokace a vyčkávala, než dorazí pěší část výpravy.
Exkurze byla tvořená členy Komitétu 1866, SVH Liberec a širokou veřejností. Jednalo se celkem o 20 statečných. Část trasy v kočárku absolvovala i dcera technického referenta Lucie Lazurková.
Exkurze se v Železnici přesunula kolem sochy sv. Václava ke kostelu, kde si účastníci prohlédli zdejší pomníky. Byly zde čteny i úryvky z plukovních dějin 18. pěšího pluku, který zda bojoval. Následně exkurze pokračovala ve směru útoku 18. pěšího pluku do prostoru rybníku Valcha, pak až do Zámezí. Zde bylo citováno,  jak  velitel V. pruské divize generál Tüpling dorazil na bojiště a vymyslel plán úroku na rakouské pozice.  Dále byl v Podůlší navštíven nový prototyp stojanu naučné stezky, odkud se pokračovalo  k pruským pomníkům v lokalitě „na Luňáčku“ a dále k pomníkům v okolí Dílců a do Ossaria v obci Kbelnice, kde byla věnována pozornost hlavně památkám  kolem Ossaria. V obci Kbelnice bylo zjištěno, že na panelu naučné stezky kdosi ukradl horní řadu šroubů.
V Jičíně samotném byla navštívena lokalita „Na Žabínku“ a „Letná“ kde je nejstarší pomník na Jičínském bojišti. Exkurze pokračovala po trase postupu pruských jednotek na Valdštejnovo náměstí, odkud se na přání části účastníků pokračovalo kolem kasáren 74. pěšího pluku na městský hřbitov prohlédnout si hrob jičínského starosty z roku 1866 a velký figurální pomník na hromadném hrobu, kde jsou pochováni vojáci z roku 1866.

Exkurze byla ukončena v 16:00, ti kteří absolvovali celou trasu pěšky, ušli celkem 18 km rozmanitým terénem od asfaltu, polních cest, až po podmáčené louky.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-exkurze_po_bojisti_u_Jicina/

 

Nový druh stojanu na Jičínském bojišti.

Dne 28.2. 2020 vyzvedl technický referent Jičínského bojiště prototyp nového stojanu naučné stezky. Pokud se nový typ stojanu osvědčí, je v plánu postupně těmito stojany osadit všechna bojiště 1866. Transport a umístění bylo provedeno narychlo tak, aby tabule stála 29. 2. 2020 na Spolkovou exkurzi Komitétu 1866 na bojiště u Jičína. Pro umístění byla vybrána lokalita v obci Dolním Podůlší u trati. Na tomto místě se totiž nacházel stojan v nejhorším technickém stavu.
Při instalaci stojanu musela být lehce rozšířena levá drážka na uchycení tabule a nového plexiskla, které na lokalitě scházelo. K zvýšení jeho bezpečnosti bylo plexisklo připevněno třemi druhy šroubů (šrouby i plexiskla se totiž na bojišti ztrácejí). U nového stojanu jsou výrazně širší nohy stojanu, navíc je o pár centimetrů jiná rozteč. Nešlo tedy stojan instalovat stejným způsobem, ale stojan byl uchycen z druhé strany zabetonovaných profilů. Nová tabule je výrazně těžší na manipulaci, což je způsobeno větší šíří použitých materiálů, ale i střechou s plechem. Instalace tabule ve dvou lidech byla hraniční. (Na přidržování tabule by byli vhodnější dva lidé a třetí na montáž.) Vzhledem k váze stojanu byl použit trám ze staré tabule, na který se tabule při instalaci postavila. Byla by možnost střechu na tabuli přidělat až na místě, znamenalo by to však při instalaci používat schůdky či štafle.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Novy_druh_stojanu_na_Jicinskem_bojisti

 

Nové logo spolku pro rok 2020

Pro letošní rok bylo zvoleno upravené logo spolku,které má připomenout třicáté výročí obnovy Komitetu 1866

nlog1

 

 

Přelouč

Krátce před koncem roku 2019 došla z Přelouče zpráva o opravě tamních náhrobků z roku 1866. Město nechalo na svoje náklady opravit náhrobek věnovaný 30 pruským vojínům na evangelickém hřbitově, na katolickém pak náhrobek na hrobě 22 pruských vojínů. Pomníky se tak dočkaly po létech důstojného vzhledu tak, jak si zaslouží. Děkujeme!

 

 

Navždy nás opustil pan Vratislav Pech

V pátek 29. listopadu 2019 opustil navždy řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 jeho dlouholetý a zasloužilý člen pan Vratislav Pech z Probluze.

Čest jeho památce!

received 583686392427907  Pech2

 

Náhrobek setníka Paumgartena v Opavě opraven

Statutární město Opava za pomoci dotace z Ministerstva obrany opravilo na městském hřbitově se nacházející hrob rakouského setníka Franze Maximiliana svobodného pána von Paumgartena od 18. praporu polních myslivců. Setník byl v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866 zraněn a dostal se do pruského zajetí. Dne 12. 7. 1866 byl přemístěn do lazaretu v Milovicích, kde po amputaci pravé nohy zemřel 8. 8. 1866. Jeho ostatky byly převezeny do Brna a zde slavnostně pohřbeny 11. 8. 1866 na městském hřbitově. Později byly ostatky na přání jeho manželky Augustiny von Paumgarten, rozené Meissner převezeny do Opavy a uloženy do rodinné hrobky na opavském městském hřbitově. Paumgartenům hrob byl dlouhodobě ve velmi špatném stavu, po letošní opravě je opět důstojným místem posledního odpočinku tohoto bojovníka od Hradce Králové.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM