Zaměření polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3 pomocí magnetometru

Ve čtvrtek 8. února archeologové a členové Komitétu 1866 (Petr Hejhal, Matouš Holas) provedli zcela unikátní prospekci části bojiště u Hradce Králové. Jejich cílem se stala přesná lokalizace zaniklého polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3, které se mělo údajně nacházet v polích mezi obcemi Chlum a Neděliště. Po analýze terénu a historických zdrojů byl vytyčen prostor, který byl podroben měření magnetometrem (princip identifikace změn v geologickém podloží na základě anomálií magnetického pole Země). Provedení prospekce zajistily kolegové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovi univerzity v Brně, které vedl Peter Milo. Měření bylo zařazeno v projektu specifického výzkumu s názvem Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Královéafinančně tak zajištěno Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Po několikahodinovém měření byl konečně nalezen hledaný prostor, kde bylo před více než 150 lety vybudováno polní opevnění pro pěchotu, jenž bylo součástí celého opevnění č. 3 (z opevnění pro dělabyl lokalizován pouhý kus pravého boku). Anomálie byly díky měření identifikovány v podobě dvou rovnoběžných linií přesně ve tvaru odpovídajícímu známému předpisu. Měření tak potvrdilo možnost zkoumání těchto zaniklých objektů podobnými metodami. V budoucnu se tak stane stěžejním a naprosto průkopnickým způsobem, kterým bude možné zkoumat podobná místa legendárního bojiště z roku 1866 u Hradce Králové.

Arch3 1  Arch3 2  Arch3 3

Zde je také odkaz na VIDEO.

A zde podrobná reportáž České televize ZDE.

 

Sborník z XXXIII. Mikulovského sympozia - Rok 1866 na Moravě

V závěru prosince 2017 byl vydán sborník z konference, která se ve dnech 5. - 6. října 2016 konala na zámku v Mikulově. Sborník o rozsahu 375 stran, který vyšel v nákladu 350 výtisků a jeho redaktorem byl Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., obsahuje řadu článků týkajících se válečného roku 1866 na Moravě – viz obsah.

Prodejní cena: 149 Kč + balné a poštovné

Sborník je možno zakoupit na adrese:

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Pavlovská 2
692 24 Mikulov

tel.: 519 500 061

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MS 2016 Titul

Sborník bude možno zakoupit také na jarní valné hromadě Komitétu 1866, která se bude konat v sobotu 14. dubna 2018 ve Střezeticích.

 

Povánoční inspekce východočeských pomníků

Dne 28. 12. 2017 provedli členové Komitétu 1866 Z. Pátek a P. Šolcová inspekci pomníků v okolí Pardubic - okruh cca 200 km (Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Třebechovice pod Orebem, Smiřice, Plotiště nad Labem, Svobodné Dvory, Dolany a Přelouč). U vybraných památek zjistili jejich stav, vyfotili je a zaměřili přes GPS.

Insp1  Insp2  Insp3

 

Úprava hrobů na pražských Olšanech

V sobotu 23. prosince 2017 uskutečnil člen Komitétu 1866 Miroslav Bratrych drobnou brigádu na pražských olšanských hřbitovech spočívající v úpravě a očištění hrobů malíře Rudolfa Ottenfelda (jehož obrazy vojáků z roku 1866 jsou velmi populární) a ředitele kamenosochařské školy v Hořicích Viléma Dokoupila, který byl prvním technickým referenten královéhradeckého komiétut i pozdějišího Ústředního spolku. Právě o Dokoupilův hrob pečuje Komitét 1866 v rámci projektu adopce hrobů význačných osobností na pražských Olšanech - podrobnosti zde.

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 17.11.2017 se uskutečnila odložená podzimní brigáda, které se zúčastnili tito kolegové: Jiří Kozák, Pavel Mrvička, Jiří Musílek, Matyáš Musílek a Jiří Vilím. Omluvili se Miroslav Suchý a Blanka Karešová. Věra Hladíková vykonala brigádu spolu se Zdeňkem Studeným na původní termín tj. 28. října, kdy očistili a upravili většinu pomníků ve Svíbu a jeho okolí.

     Akci jsme započali u Dlouhých Dvorů v lokalitě "U bývalého ovčína" kde jsme posekali trávu a odstranili náletové dřeviny včetně výhonů pokáceného jasanu. Dle možnosti, díky odumírajícímu pařezu byly částečně uvolněny ze sevření dřeva zarostlé litinové plůtky. Okolí bylo uklizeno. Bude třeba řešit opravy těchto pomníků, neboť zejména pomník ev.č. 20 rakouského npor. Salemfelse je činností rozrůstajícího se jasanu silně nahnutý.

     Od Dlouhých Dvorů jsme se přemístili k bažantí líhni v Boru. Zde byl potřeba odstranit porost psího vína z plotu, neboť pomníky již nebylo vidět a ořezat větve na stromkách, které rostou hned za pomníky a již do nich zasahovaly. Na přívěsném vozíku jsme s P. Mrkvičkou odvezli dvě fůry materiálu na skládku do Probluze. Lze konstatovat, že členové tamního mysliveckého spolku se o areál s pomníky starají dobře a jejich okolí je celoročně posekáno. Byl také zkontrolován pomníček ev.č.228 saského vojína, který se nachází na s. okraji protilehlé zahrady.

     Další náš záměr, osekat okolí památek na sz. okraji lesa Holá skončil neúspěchem kvůli nepřístupnému terénu. Louka od silnice byla silně zvodnělá a lesní cesta od Horních Dohalic byla rozježděna traktory kvůli probíhající těžbě dřeva.

     Poté jsme se přemístili k pomníku ev.č.3 rakouského 40. p. pluku na jv. okraj Hořiněveské bažantnice. Kolem památky se odstranily výhony mlází, spadané větve a s pomníku samotného mech rostoucí na dolních stupních.

     Dále jsme pokračovali na vrch Horku nad Račicemi kde jsme se věnovali hrobu ev.č.2 rakouského setníka Weilenfelda. Hrob byl upraven, odstraněny zbytky květin a pomník dle možnosti očištěn od mechů a lišejníků. Širší okolí pomníku bylo vyřezáno od keřů černého bezu a posekáno.

     Na závěr, již za vydatnějšího deště, jsme odjeli k pyramidě ev.č.268 v serpentinách nad Rodovem. Zde byly ořezány dolní větve obou lip, které se skláněly až k zemi. Za pyramidou byla odkopána sesouvající se zem, v okolí posekány kopřivy a odklizeny spadané suché větve.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2017

 

Prusové v Brně - kapitola v nové knize

FILIP, Vladimír: Prusové v Brně. Baťa v Brně. Začátky létání v Brně. Historie ulice Anenské. Brno 2017, 151 s.

Již osmý díl edice Brno-Brünn: Město-lidé-události, kterou vydává nakladatelství Josef Filip, přináší mimo jiné i rozsáhlou studii o pruské armádě v Brně roku 1866. Jejím přínosem je nejen vylíčení událostí července – září 1866 v Brně, ale především 15 fotografií zachycujících pruské vojáky v Brně, Olešnici, Nedvědicích a Kunštátě a 5 historických fotografií pomníků v Brně a v Moravském Krumlově. Text je dále doplněn velkým množstvím barevných litografií zachycujících nejen jednotlivé boje prusko-rakouské války, ale také Prusy v Letovicích, Černé Hoře, Brně a Mikulově. Bohužel zabírá samotná studie o Prusech v Brně pouze 42 stran z celkového rozsahu knihy a jsou k ní přidány další kapitoly s tímto tématem zcela nesouvisející, díky nimž narůstá nejen rozsah celé publikace, ale také i výrazně její cena.

PrusovéBrno1  PrusovéBrno2  PrusovéBrno3

 

Severní Čechy - Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou, Ševčín, Kuřívody

V sobotu 11. listopadu 2017 severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák a D. Koral znovu pozvedl nářadí k boji s vegetací a navíc ještě uhrabal spadlé listí na mnichovohradišťském bojišti u pomníků ev. č. 1 - 4, 10 - 16, 17 - 20, 41 a 42. Někde byl náročně srovnán terén po rozrytí divokými prasaty. Úprava okolí u některých pomníků byla provedena také na kuřívodském bojišti, kde byly ještě zkontrolovány pomníky po nedělní vichřici z 29. října. Doslova zásahem vyšší moci v kladném slova smyslu, a s patřičným poděkováním, nebyl zcela zničen pomník ev. č. 2. Na začátku brigádního dne prošli zúčastnění vydatnou přeháňkou, která samozřejmě nemohla snížit jejich nadšení. Odpoledne se přidal M. Janoušek, když nejdříve musel splnit závazky v zaměstnání, takže byla posekána tráva nad předem stanovený plán. Nicméně rychle postupující tma ukončila všechny práce.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mnichovo_Hradiste,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Sevcin,_Kurivody.

 

Pracovní uctění památky válečných veteránů u Náchoda

Dalším nekonečným bojem s bujnou vegetací byla uctěna památka všech válečných veteránů v den jejich vzpomínky 11. listopadu. Členové SPVH-Náchod a Komitétu 1866 (J. Tvarůžek, M. Štěpař, O. Král, A. Slezák, Š. Ptáček a P. Tylš) upravili (výřez náletových dřevin) okolí památek na bojišti u Náchoda ev.č. 79, 106, 100, 99 a 97. Všem patří velký dík!

N11 01  N11 02  N11 03

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na 41. valné hromadě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. bylo představeno nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866 (konkrétně druhé číslo 26. ročníku). Jeho obsah je obdobně pestrý, jako u předcházejících. Drobný doplněk k líčení jezdecké srážky u Střezetic předchází popisu detilního pátrání vztahujícího se k úmrtí Ludwiga Karla prince Hohenlohe-Langenburg. Obdobně zaujme článek zaobírající se přípravami zřízení muzea války 1866 na Chlumu a především obsáhlá charakteristika polního zbrojmistra Benedeka z pera Salomona Friedberga-Mírohorského. Dále je představen nově objevený pomník v polské Nowe Rudě, detailně přiblížen průběh válečných událostí na Sobotecku a jistě zaujmou i zprávy o loňské výstavě vztahující se k roku 1866 v libereckém muzeu či o průzkumu nálezů z ossaria na Chlumu. Kompletní obsah nového čísla naleznete ZDE.

2017 2

Časopis lze zakoupit jednoduše v našem E-SHOPU.

 

Valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 4. listopadu 2017 se ve Střezeticích konala 41. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. Ještě před jejím započetím se členové spolku setkali u nedalekého Pomníku jezdecké srážky u Střezetic, kde proběhl důstojný pietní akt, při němž bylo vzpomenuto na všechny padlé nejen z královéhradecké bitvy. Samotná valná hromada se nesla spíše ve slavnostním a společenském duchu. Byli na ní oceněni členové, kteří jsou ve spolku již 20 či dokonce 25 let. Dále byly uděleny děkovné diplomy za spolupráci s Komitétem 1866, a to konkrétně Ing. Mgr. Ivaně Římnáčové z Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, akad. sochaři Petru Novákovi a grafikovi Jiřímu Blahušovi. Poté bylo referováno o některých spolkových akcích (setkání na Křečhoři u Kolína, exkurze na tovačovské bojiště) a především pomocí obrazových materiálů byly představeny zásadní opravy památek na některých bojištích. Předseda spolku Miroslav Suchý přednesl i stručný výhled na rok 2018, kdy si budeme připomínat 130. výročí vzniku našeho spolku a zároveň 170. výročí narození Jana Nepomuka Steinského. Po plodné diskuzi byla valná hromada zakončena a neformální setkání pokračovalo dále oběděm.

Od 15 hodin se v kostele Proměnění Páně na Chlumu konala zádušní bohoslužba za padlé, při níž byl slavnostně požehnán nový prapor Gardy města Hradce Králové.

VH 3 11 2017 01  VH 3 11 2017 02  VH 3 11 2017 03

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM