Severní Čechy - Březina

V sobotu 21. července 2018 uskutečnil Jiří Náhlovský, Petr Novák a David Koral osazení pískovcových kamenů, které tvoří obrubník pomníku v Březině ev.č. 69. Původní stav obrubníku byl takový, že některé kameny zcela chyběly nebo byly tak narušené, že se již drolily. Nové kameny v počtu 7 kusů, opracované na potřebný tvar a rozměr, dodal J. Náhlovský. Další etapa brigády spočívala v osazení spodního dílu pomníku na základ zhotovený při brigádě 5. července a osazení dalšího dílu pomníku, který tvoří dvě tvarově odlišné části, vyrobené z jednoho celku kamene. Při této činnosti již byl nápomocen člen severočeského oddílu Milan Janoušek a občan Březiny p. Filip Čtvrtník. V předchozích dnech okolí pomníku upravila p. Dana Drázská z Březiny. Komitét 1866 oběma děkuje za projevenou ochotu.

fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Brezina_2018

 

Vycházka po bojišti u Tovačova

Již 22. vycházka po bojišti u Tovačova byla 14. července 2018 zahájena u kříže vedle autobusového nádraží, kde Jiří Synek zastupující zde Komitét 1866 seznámil 49 návštěvníků s příčinami a průběhem války roku 1866 až do tovačovské srážky, ke které došlo 15. července 1866. Ovšem hlavní náplní úvodní části vycházky bylo poděkování. Pamětní stuhou vydanou u příležitosti 130. výročí svého založení Komitét 1866 a knihami ze své produkce vyjádřil své díky za dosavadní spolupráci při obnově a opravách památek z války roku 1866 a při popularizaci této významné historické události:

  • kastelánce Květě Zajícové za příkladnou spolupráci a pomoc při organizování vycházek po bojišti, při přípravě výstav k válce roku 1866 v tovačovském zámku a při dalších akcích Komitétu 1866.
  • starostovi Leonu Bouchalovi za zásadní přínos k opravě celého souboru památek z války roku 1866 na katastru Tovačova. Díky jeho příkladné práci je celé bojiště u Tovačova, pomníky i hroby padlých ve velmi důstojném stavu. Stál také u zrodu první naučné stezky věnované prusko-rakouské válce na Moravě a soustavně přispívá k popularizaci této pro dějiny Tovačova tak významné události. Vzhledem k tomu, že se pan starosta nemohl vycházky zúčastnit, bude mu stuha a publikace předány v náhradním termínu.
    • Ladislavu Novákovi, díky jehož včasnému zásahu byl v roce 1987 zachráněn pomník na hrázi Skašovského rybníka, o který od té doby také pečuje.

Děkovným dekretem ocenil Komitét 1866 také přínos pana Karla Novotného k dokumentaci jednotlivých akcí Komitétu 1866 a také za jeho podíl na výstavě fotografií uspořádané u příležitosti 150. výročí války.

Další zastávkou byl tovačovský zámek a pak se účastníci vycházky přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice a pak dále až k Bezednému dolu, kde byli seznámeni s bojem o tovačovskou bažantnici před 152 lety a také s výzbrojí obou znepřátelených armád a mohli si prohlédnout ukázky rakouské a pruské munice. U pomníku podplukovníka Behra pokračoval výklad o tovačovské srážce a nakonec zde byla položena kytice od města Tovačov a bylo vzpomenuto na vojáky padlé a zemřelé na zranění, ale i na místní obyvatelstvo vystavené útrapám války roku 1866. Vycházka byla zakončena u ústředního pomníku bojiště, kde všechny seznámil Jiří Jemelka s historií této zajímavé památky.

Je třeba poděkovat městu Tovačov za dlouhodobou podporu vycházek po místním bojišti a členům klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27. prapor polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín) za doprovod po bojišti a ukázky střelby z historických zbraní. Za Komitét 1866 se akce dále zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Stískal, Kateřina Mašková a Zdeněk Studený a z příznivců našeho spolku například Ladislav Novák, František Kopecký, Jindřich Bartošek a Karel Novotný.

Tov v 18 1  Tov v 18 2  Tov v 18 3  Tov v 18 4

 

Pietní vzpomínka na padlé v Dubu nad Moravou

V sobotu 14. července 2018 se v Dubu nad Moravou konala od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky padlé v okolí obce. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel obce v tomto válečném roce a Jiří Synek, který zastupoval Komitét 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s válečnými událostmi před 152 lety v Dubu a jeho nejbližším okolí. Poté farář Jan Kornek pronesl krátké modlitby za padlé vojáky a představitelé městyse (kromě starosty také místostarosta Lubomír Vaňák a členové rady Pavel Piňos a Karel Lón) položili věnec ke kříži na náměstí. Členové klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27. prapor polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín, za Brněnský městský střelecký sbor František Kopecký) uctili památku padlých vojáků čestnou salvou.

V závěru pietního aktu J. Synek spolu s Jiřím Jemelkou poděkoval starostovi Čečmanovi za obnovení tradice pietních setkání v Dubu a předal mu knihu o historii péče o památky z prusko-rakouské války a pár dalších drobností z produkce Komitétu 1866. Dále poděkoval panu Jindřichu Bartoškovi za zřízení kříže na dubském náměstí a za významný podíl na opravě kříže na Olomoucké ulici v Tovačově a předal panu Bartoškovi pamětní stuhu vydanou u příležitosti 130. výročí založení Komitétu 1866, kterou chce Komitét 1866 vyjádřit své díky za dosavadní spolupráci při obnově a opravách památek z prusko-rakouské války.

Akce se za Komitét 1866 dále zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Tomáš Kaláb a Zdeněk Studený a z příznivců našeho spolku například Ladislav Novák a Karel Novotný.

Dub 14.7.2018 Juna 23  Dub 14.7.2018 Juna 27  Dub 14.7.2018 Juna 31

 

Severní Čechy - Březina, Kuřívody, Klášter Hradiště nad Jizerou

Ve čtvrtek 5. července 2018, což byl zároveň státní svátek, proběhla brigáda zaměřená hlavně na zhotovení nového základu pomníku v Březině ev.č. 69. Zároveň došlo k rozebrání kamenů tvořících obrubníky a ty které nebyly poškozené se znovu použily. Při této činnosti byl velmi nápomocen starosta obce Březina p. Radoslav Drázský, za což mu patří poděkování ze strany Komitétu 1866. Důvodem rozebrání pomníku se stala jeho celková oprava. Během prací byl rovněž odstraněn blízký rozměrný pařez. Další aktivity spolku se přesunuly na kuřívodské bojiště, kde se aplikoval prostředek proti růstu vegetace ve vnitřním prostoru obrubníků zdejších pomníků. Stranou nemohlo zůstat ani sekání trávy, takže zvelebením prošly pomníky na mnichovohradišťském bojišti ev.č. 1, 10-15, 43 a 44. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral a také část pracovního dne byl přítomen K. Peregrin, zájemce o členství v Komitétu 1866.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Brezina,_Kurivody,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou_2018

 

Odhalení desky dvou pruských důstojníků na Chlumu

V úterý 3. července 2018 byla na hřbitově u kostela Proměnění Páně na Chlumu odhalena deska dvou pruských důstojníků, kteří padli v bojích o tuto obec a jejich ostatky byly pohřbeny do hrobu majora Heinricha von Reuße.

Původní mramorová deska uchycená na oplocení hrobu majora Reuße byla zničena pravděpodobně v první polovině 20. století při vichřici a její zbytky byly předány do válečného muzea na Chlumu, kde jejich stopa končí.

V březnu tohoto roku vzešel z diskuse mezi Radkem Balcárkem, Jaroslavem Dvořákem a Jiřím Synkem nápad osadit na hrob repliku zmizelé desky dvou pruských důstojníků. Naštěstí po ní zbyly dvě historické fotografie, na jejichž základě se podařilo Vlastimilu Grofovi vytvořit grafický návrh desky. Komitét 1866 se rozhodl vytvořit desku ze smaltu a ta byla nakonec zhotovena smaltovnou Mišík v Hodoníně (Holíči). Vlastní osazení desky na oplocení hrobu provedl Jiří Vilím, který také obnovil zašlé písmo na náhrobku majora Reuße.

Slavnostního odhalení se za Gardu města Hradce Králové zúčastnili Radek Balcárek, Adam Balcárek, Alex Paleček, Pavel Urban a za Komitét 1866 Miroslav Suchý, Věra Hladíková, Blanka Karešová, Jiří Jemelka, Jiří Hanuš, Jiří Kozák, Martin Drapák, Pavel Mrkvička, Zdeněk Otruba, Petr Enc, Jiří Vilím a Jiří Synek.

V 17.30 hod. nejprve všechny přítomné přivítal Jiří Synek, který také seznámil s historií této obnovené památky. Po projevech předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého a velitele Gardy města Hradce Králové Radka Balcárka byla deska odhalena a na hrob majora Reuße byly položeny květiny. Slavnost ukončila salva z jehlovek pruské čestné stráže stojící u hrobu.

Je velmi dobře, že se záměr povedlo realizovat a na královéhradecké bojiště byla navrácena další ze zaniklých památek. Deska byla navíc odhalena v den 152. výročí bitvy u Hradce Králové, ve které zde pohřbení pruští důstojníci padli.

Reuss 1  Reuss 2  Reuss 3

 

152. výročí bitvy u Hradce Králové

Již v pátek 29. června 2018 byly vzpomínkové akce zahájeny v Hradci Králové na náplavce Eliščina nábřeží kulturním pásmem nazvaným Dostaveníčko s rokem 1866. Večer se uskutečnil pochodňový průvod obcí Chlum a pietní akt na pruském hřbitově.

V sobotu 30. června se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 152. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili starosta Všestar M. Derner, hejtman Královéhradeckého kraje J. Štěpán, náměstkyně hejtmana M. Berdychová, náměstek primátora města Hradec Králové J. Vedlich, poslanec Evropského parlamentu T. Zdechovský, ředitel Muzea východních Čech P. Grulich, ředitel krajského vojenského ředitelství plk. K. Filip, starostka obce Máslojedy B. Karešová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zástupci rakouského rytířského řádu Ferdinandus Orden 1561 a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. V rámci piety byla předsedou Komitétu 1866 M. Suchým pozvaným hostům předána pamětní stuha ke 130. výročí založení spolku jako poděkování za spolupráci v péči a ochraně památek z války roku 1866.

V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá bitevní scéna nazvaná „Osudová chyba“ na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti. Na jejím konci předal M. Suchý zúčastněným vojenským jednotkám pamětní stuhu jako poděkování za spolupráci při popularizaci historických událostí z prusko-rakouské války.

V úterý 3. července 2018 se v kostele Proměnění Páně na Chlumu konala mše za vojáky zemřelé v bitvě u Hradce Králové. Před mší byla na hřbitově za kostelem odhalena obnovená deska dvou pruských důstojníků.

  Chlum152 2  Chlum152 3  Chlum152 1

 

Výstava Post Bellum 1866 v Jeseníku

Ve středu 26. června 2018 proběhla ve Vlastivědném muzeu Jesenicka vernisáž výstavy "Post Bellum 1866". Ta přibližuje nejen průběh ozbrojeného konfliktu, ale především jeho "druhý život" - tedy osudy veteránů, stavbu pomníků a v neposlední řadě vojenskou archeologii a její nálezy. Autoři připomněli také důležitou regionální událost, a to smrt husara Szötköste 22. června 1866 u Písečné, tedy prvního padlého války na našem území. Právě bojům v okolí Písečné a Širokého Brodu bude věnována také vlastivědná vycházka, kterou muzeum plánuje na 21. července tohoto roku.

Jes 01  Jes 02  Jes 03

 

Slavnostní odhalení opraveného pomníku Spící lva na českoskalickém bojišti

V sobotu 23. června 2018 jsme si připomněli 150. výročí od zřízení jedné z nejvýznamnějších památek z prusko-rakouské války r. 1866 na bojišti u České Skalice, kterou je umělecky cenný pomník Spícího lva v Dubenské bažantnici.

Celkové náklady na obnovu pietního místa s pomníkem dosáhly 390 000 Kč. Město Česká Skalice na tuto opravu ze svého rozpočtu uvolnila 300 000 Kč. Částkou 30 000 Kč se podílela také obec Provodov-Šonov. Zmíněné obce dlouhodobě podporují péči o válečné památky, za což jim náleží mimořádné poděkování. Opravu podpořil i Královéhradecký kraj částkou 30 000 Kč a stejnou sumu poskytl Komitét 1866.

Opravený památník se veřejnosti představil 23. června 2018 během slavnostní akce pořádané městem Česká Skalice a členy 5. praporu polních myslivců. Jeho znovuvysvěcení provedl Mons. ICLic. Mgr. Václav Hegr. Pro návštěvníky byl připraven bohatý celodenní program, který vyvrcholil bitevní ukázkou na téma boje rakouské armády proti pruské přesile v lese Dubno.

K příležitosti letošního výročí vytvořila sochařka BcA. Pavla Szabová detailní sádrový model pomníku připevněný k dřevěné podložce. Vznikl jako projev uznání městu Česká Skalice za významnou finanční podporu, bez níž by se oprava pomníku neuskutečnila. Před slavnostní ceremonií byl předán do rukou starosty Martina Staňka spolu s pamětní stuhou Komitétu 1866.

Potřebné zázemí pro opravu pomníku a výraznou pomoc s přípravou akce poskytnula farma Dubno. Na její realizaci se dále podíleli pracovníci městského úřadu, informačního centra a zástupci Komitétu 1866.

S Lev 1  S Lev 2  S Lev 3

 

Rozvícený Svíb 2018

Nejprve rozsvítit světla na všech hrobech a pomnících ve Svíbu, poté pietní akt, občerstvení jakož i možnost zakoupení drobných suvenýrů a nakonec komentovaná procházka rozsvíceným lesem. Tak to byl program již XII. ročníku vzpomínkové akce na padlé v boji o les Svíb v bitvě u Hradce Králové, která se uskutečnila 9. června 2018. Novinkou letošního ročníku bylo nejen rozsvícení světel u všech hrobů a pomníků v oblasti lesa, ale i na dalších 12  hrobech bojovníků o Svíb i v dalších lokalitách.

Tuto akci za podpory Komitétu 1866, obcí Benátky, Hoříněvsi, Máslojed a Všestary, uspořádal Muzejní historický klub Záviš Svitavy a Sbor dobrovolných hasičů Čistěves. Komorní akce byla tradičně zakončena půlnočním troubením večerky a čestnou salvou, o kterou se postarali členové historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18.

Sv m 1  Sv m 3  Sv m 4

 

 

Jablonec nad Nisou - Kokonín

V sobotu 23. června 2018 byl uskutečněn pietní akt v Jablonci nad Nisou - Kokoníně k uctění památky Carla Gustava Pählkeho z pruského 4. magdeburského pěšího pluku č. 67. Pomník byl postaven v roce 1874 a v roce 1894 přibyla jména kokonínských občanů - Johanna Hübnera, pěšáka 36. pěšího pluku padlého u Custozzy 24. června a Johanna Schöffela, trubače 1. polního mysliveckého praporu padlého u Hradce Králové 3. července 1866. Pomník prošel v roce 2017 nákladnou opravou a to včetně náročného statického zajištění svahu. Další program pokračoval v jabloneckém Eurocentru, kde se uskutečnila přednáška zaměřená nejen na všeobecnou historii války roku 1866, ale hlavně na jednotky c.k. armády, ve kterých sloužili obyvatelé Jablonecka. Stranou nezůstal ani Adolf Benda, který narukoval ke 4. praporu pěšího pluku č. 36 a v roce 1877 vydal první dějiny Jablonce nad Nisou. Rovněž důležitou součástí přednášky se stala samotná osoba C. G. Pählkeho, letošní 130. výročí Komitétu 1866 a po jejím skončení následovalo otevření výstavy Via Belli. Zástupce magistrátu náměstek primátora JUDr. Ing. Lukáš Pleticha obdržel od Komitétu 1866 děkovací dekret a pozlacenou verzi medaile ke 150. výročí války roku 1866 jako poděkování za zajištění opravy pomníku v Kokoníně. Pietní akt a přednáška proběhly ve spolupráci Statutárního města Jablonec nad Nisou a Komitétu 1866.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Jablonec_nad_Nisou_2018

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM