Brigáda na bojišti u Tovačova 20. června 2018

Ve středu 20. června 2018 proběhla na bojišti u Tovačova brigáda zaměřená na očistu pomníků, které se zúčastnili Petr Hradil, Václav Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek. Nejprve bylo upraveno okolí pomníku na hrázi Skašovského rybníka a památka byla komplet očištěna tlakovou vodou. Poté následovalo očištění pomníku podplukovníka Behra. Zde se nacházející zastávka naučné stezky byla nalezena silně poškozená větrem nebo vandalským zásahem – vlastní informační tabule byla ze stojanu vyrvána a naštěstí byla nedaleko nalezena nepoškozená (následně byla předána do úschovy kastelánce tovačovského zámku K. Zajícové). Tlakovou vodou byl očištěn i pomník u Bezedného dolu, kde byly upraveny přerostlé větve nedaleko rostoucí vrby, a pomník setníka Souczka a kříž vedle něho. Před kompletní očistou kříže na Olomoucké ulici bylo jeho okolí okopáno a byl vytrhán přerostlý plevel. Brigáda, při které bylo spotřebováno více jak 200 litrů vody na tlakové čištění, byla zakončena očistou kříže u starého mlýna. Je třeba poděkovat vedení města Tovačova v čele se starostou L. Bouchalem za vzorné vysekání okolí všech pomníků v předstihu před brigádou a kastelánce zámku za doplnění zásob vody pro tlakovou myčku. Všechny pískovcové části očištěných pomníků budou na začátku července hydrofobizovány. Zvláštní dík patří Petru a Václavu Hradilovi za zajištění tlakové myčky a nezbytné elektrocentrály.

Tov br 2018 06 1  Tov br 2018 06 2  Tov br 2018 06 3

 

Publikace o Janu Nepomuku Steinském v e-shopu

V souvislosti s letošním 130. výročím vzniku původního královéhradeckého komitétu a 170. výročí narození jeho zakladatele Jana Nepomuka Steinského nabízí Komitét 1866 v rámci svého e-shopu unikátní monografii z pera Jaroslava Dvořáka, která se plně věnuje osobnosti tohoto "otce válečných hrobů z roku 1866". Vedle podrobného Steinského životopisu lze v publikaci najít zcela zásadní informace k vývoji dějin péče o válečné pomníky z prusko-rakouské války. Publikaci lze zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu -. ZDE ODKAZ.

Steinsky kniha

 

Návrat desky prince ze Schaumburg-Lippe

Ve čtvrtek 14. června 2018 převzali předseda Komitétu 1866 M. Suchý a hospodář M. Barus z rukou člena spolku pana Josefa Maštrly z Varnsdorfu originální bronzovou desku s reliférním zobrazením poprsí prince Viléma ze Schaumburg-Lippe, která byla z jeho pomníku (ev.č. 416) poblíž Ossaria na Chlumu odcizena v roce 1997 a později nahrazena replikou.

Jedná se takřka neuvěřitelný příběh, v nějž snad již nikdo nedoufal. Z pomníků z prusko-rakouské války bylo odcizeno značné množství originálních kovových artefaktů a považovaly jsme je za navždy ztracené. Panu Maštrlovi se však podařilo na jedné ze starožitnických burz tuto desku objevit a nyní ji věnoval Komitétu 1866. Deska, jíž zhotovil v roce 1908 Mořic Černil, je obecně v dobrém stavu, pouze v místech, kde byla přichycena ke kameni, jsou čtyři otvory způsobené strhnutím desky z pomníku; deska je dále na několika místech mírně zohýbána. Komitét 1866 zamýšlí zapůjčit desku Muzeu východních Čech k jejímu vystavení v rámci Muzea války 1866 na Chlumu.

V rámci návštěvy severních Čech navštívili M. Suchý a M. Barus ještě Skalici u České Lípy, Krásnou Lípu, Chřibskou a Volfartice, aby se seznámili s aktuálním stavem tamních památek vztahujících se k prusko-rakouské válce.

Sch L 1  Sch L 2  Sch L 3

 

Jarní brigády na bojišti u Hradce Králové

Tradiční jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové se uskutečnila dne 5.5.2018. Práce tentokrát probíhali ve znamení údržby tabulí naučných stezek. Jelikož se sešel dostatečný počet členů, jmenovitě: J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, M. Suchý s přítelkyní Šárkou, J. Šrámek, J. Vorel, J. Vilím, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Omluvena byla Věra Hladíková.

První skupina se věnovala tabulím naučné stezky "Bitva u Hradce Králové 3.7.1866 - jižní křídlo", druhá stezce "Josefov - Smiřice - Chlum 1866". Z první skupinou jsme tudíž započali v Sadové poté v Cerekvici, kde byla natřena i tabulka u hřbitova patřící již spojce mezi jičínským a hradeckým bojištěm. Následovala tabule v Hněvčevsi, kde byl vyměněn spodní hranol. V Sověticích nechala obec vyrobit tabuli novou natřenou lazurou. Ve Mžanech si tabule žádá výměnu za novou. Dále jsme ošetřili tabule v Dohalicích, Horních Dohalicích, u lesa Holá, v Mokrovousech, Třesovicích, Popovicích, Horním Přímu u sv. Aloise kde jsme museli odstranit větev z lípy která svou nalomenou částí ničila opravenou kovovou svatozář světce. Poté jsme pokračovali na Dolní Přím, Probluz, Střezetice a akci jsme ukončili tabulí u Dlouhých Dvorů. U všech ošetřených tabulí jsme sejmuli plexi a desku s textem, umyli jarovou vodou a připevnili spět novými šrouby s podložkami.

Druhá skupina začala tabulemi ve Vlkově, dále tabulí u zámku ve Smiřicích kde došlo v loňském roce prostřednictvím tamního městského úřadu k velice neodborné opravě desky za pomocí izolepy a podobných prostředků. Další ošetřená tabule u nádraží bude přemístěna kvůli stavbě zídky (zde bude nutno pohlídat kdy, kdo a kam tabuli přemístí). Další ošetřené tabule se nacházejí v Rodově, Račicích nad Trotinou, pod vrchem Horka kde se bude měnit deska s texty a tři tabule v Hořiněvsi, z nichž tabule na návsi a u Hankova domu bude třeba vyměnit za nové. Dále skupina pokračovala ke skupině pomníků na jižním okraji vsi, kde ošetřila tamní tabuli a dále se přesunula do Rozběřic ke Šrámovu kříži a poté k tabulím u Úvozu mrtvých a pomníku poručíka Hohenzollerna, které byli také ošetřeny, ač nejsou majetkem Komitétu 1866. Nakonec ještě skupina objela tabule ve Světí a Rosnicích, ovšem již bez nátěru, neboť došel materiál. I tato skupina snímala plexi i s textovou deskou a oboje omyla. Po těchto kontrolách lze konstatovat, že textové desky jsou, až na malé výjimky, v překvapivě dobrém stavu a nemají vybledlé barvy či jiné poškození.

HK18j1   HK18j2  HK18j3  HK18j4

Ve dnech 29. 4. a 8. 5. 2018 navštívila V. Hladíková areál bojiště na Chlumu, vytrhala plevel v okolí památky e.č. 296 (pomník rakouského 1. armádního sboru), dále v okolí Ossaria, u něhož zároveň ometla základové stupně; ometla památku e.č. 416 (žulová skála s mramorovou deskou - Vilém princ ze Schaumburg-Lippe), na Pruském hřbitově očistila tamní památky, na hřbitově u chlumského kostelíka očistila hrob rakouského generálmajora Ferdinanda Poschachera von Poschach (e.č. 26) a ve Všestarech odstranila mech z hrobu e.č. 290 - Franz Kögler. Na uvedených místech zároveň posbírala vyhořelé svíčky.

13. 5. 2018 navštívila V. Hladíková vojenský hřbitov na Pouchově, kde odstranila mech a lišejník na stupních památek ev.č. 87, 284 a 285 a po odhalení pomníku por. Sperlicha 26. května odpoledne očistila pomník ev.č. 382 Knebelovy brigády v Dohalicích.

15. 5. 2018 předseda spolku M. Suchý vyspároval desku na pomníku ev.č.459 prince Hohenzollerna v Rozběřicích a 23. 5. vysekal před slavnostním odhalením svah pod pomníkem pruského poručíka Emila Sperlicha u Spáleného mlýna.

 

Úprava hrobu v Litomyšli

Ani horké počasí nebrání členům Komitétu 1866, aby se nestarali o pomníky. Na fotografiích vidíme pomník na hromadném hrobě v Litomyšli před a po návštěvě Ivana Stolína.

Ltmsl1  Ltmsl2

 

Odhalení opraveného pomníku pruského poručíka Sperlicha

V sobotu 26. května 2018 byl u Spáleného mlýna nedaleko od Račic nad Trotinou odhalen opravený pomník pruského poručíka Emila Sperlicha od 3. dolnoslezského pěšího pluku č. 50. Památka byla v roce 2010 silně poškozena neznámým vandalem a díky dotaci Královéhradeckého kraje a finančnímu příspěvku Komitétu 1866 se ji nyní podařilo opravit. Náročného restaurování se s výborným výsledkem zhostil kameník Jiří Soukup.

Vlastního odhalení památky, které organizoval Komitét 1866 spolu s Gardou města Hradce Králové, se zúčastnilo 13 vojáků v pruských uniformách (příslušníci Gardy města Hradce Králové a KVH Předměřice nad Labem), 9 členů Komitétu 1866 (J. Hanuš, V. Hladíková, P. Mrkvička, Z. Pátek, M. Suchý, J. Synek, P. Šolcová, J. Vilím, J. Vorel) a 22 diváků. Po krátkém uvítání a projevech předsedy Komitétu 1866 M. Suchého a ředitele projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárka byl slavnostně odhalen opravený pomník. Následně k němu byly položeny 3 kytice za Komitét 1866, Gardu města Hradce Králové a obec Habřinu, na jejímž katastru se pomník nachází. Celá velmi zdařilá akce byla zakončena čestnou salvou z jehlovek.

Sperlich 1  Sperlich 2  Sperlich 3  Sperlich 4

 

Návštěva zahraničního člena Komitétu 1866 na bojišti u Tovačova

Na konci měsíce dubna 2018 zavítal na bojiště prusko-rakouské války 1866 zejména v severních Čechách člen Komitétu 1866 ze Skotska pan Gerard W. Henry (jen pro připomenutí - dárce sádrové busty generálmajora Poschachera umístěné v chlumském kostelíku). Mimo tuto oblast projevil host také zájem navštívit Moravu. Proto jednatelka spolku Věra Hladíková požádala moravského kolegu Jiřího Jemelku o průvodcovství a spolupráci. Návštěva pana Henryho na Moravě se uskutečnila v sobotu 28. dubna. Zde si nejprve, za přispění našeho příznivce pana Bartoška, prohlédl pozoruhodný poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Následovalo zastavení u ústředního pomníku v Tovačově a výklad průvodce k událostem z roku 1866. Poté (s ohledem na přístupnost památek a časové omezení hosta) proběhla krátká prohlídka tovačovského zámku, v němž zaujala nejen expozice věnovaná bitvě u Tovačova z 15. 7. 1866, vzniklá za přispění Jiřího Synka, technického referenta Komitétu 1866 pro Moravu a Slezsko, ale také zámecká kaple a část interiérů. Po obědové pauze se skupina přesunula na přerovský hřbitov, kde si účastníci prohlédli místní památky zemřelých obětí vojenských i civilních, a to nejen těch, které se vztahovaly k onomu osudnému roku 1866.

Na tomto místě náleží upřímné díky oběma českým průvodcům, Věrce Hladíkové i Jiřímu Jemelkovi, stejně tak i jeho vnučce, gymnazistce Lence, která se obětavě postarala o tlumočení výkladu do angličtiny. Jednatelka Komitétu 1866 pak s panem Henrym pokračovala do Olomouce, kde si prohlédli Prachárnu - Muzeum Olomoucké pevnosti a zde návštěvu Moravy ukončili.

Henry T1  Henry T2  Henry T3

 

Výroční zpráva za rok 2017

V rámci nového čísla spolkového časopisu Bellum 1866 byla uveřejněna i výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2017. V případě zájmu si ji můžete rovněž přečíst ZDE.

 

Rudoltice – obnovený pomník dvou pruských husarů

Asi třicet diváků se v pátek 11. 5. 2018 v 17 hodin před kostelem sv. Petra a Pavla v Rudolticích zúčastnilo slavnostního žehnání obnoveného pomníku dvou pruských husarů X. Reicha a R. Flexe, kteří padli 8. července 1866 v jezdecké srážce nedaleko Rudoltic.

Miloslav Štrych seznámil přítomné jednak s okolnostmi srážky, ale také s osudy samotného pomníku. Ten nechala zřídit místní porodní bába Karolina Janischová na zdejším hřbitově. Zatímco ostatky vojáků byly v červenci 1904 převezeny na hřbitov v Lanškrouně, náhrobek stál až do roku 1938 vzadu za kostelem. Odtamtud byl v témže roce přemístěn na svah před kostel. Nyní se opravený pomník nachází opět před kostelem, ovšem o několik metrů vpravo.

Kromě několika dobových písní si přítomní z úst členů historického klubu Záviš vyslechli jména zemřelých vojáků. Vlastní žehnání provedl jáhen Ing. Mgr. Josef Macháček. Pietní akt zakončila čestná salva a troubená večerka.

V podobném stylu proběhl i pietní akt na bývalém hřbitově v Lanškrouně, který nepokazila ani krátká dešťová přeháňka.

Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Hanuš, Z. Pátek, I. Stolín, P. Šolcová a M. Štrych.

Rudolt 1  Rudolt 2  Rudolt 3

 

Začátek května na náchodském bojišti

Dne 5. května proběhla jako každoročně pravidelná jarní brigáda na bojišti u Náchoda. Prací se zúčastnili členové Komitétu 1866 a SPVH-Náchod (J. Čížek, M. Holas, K. Metelková, J. Tvarůžek, P. Böhm a Š. Špaček). V souboji s vegetací nakonec brigádníci opět dostáli svých kvalit. Zbaveny náletových dřevin, nečistot a vegetace byly památky ev. č. 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 52, 63, 64 a 65. U památky ev. č. 52 byly vystříhány z jehličnanů a opět v činnost uvedeny dvířka oplocení.

Věra Hladíková st. očistila památky (ev. č. 25-30) na hřbitově v Náchodě-Starém Městě, za což jí patří dík, místní památky budou takto udržovány i nadále.

K. Metelková vyjednala na lesní správě pro oblast Rychnov nad Kněžnou zařazení finančních nákladů na opravu památky ev. č. 64 u Starkoče do rozpočtu vlastníka pozemku (Lesy ČR) na rok 2019. Další body postupu renovace bude projednávat s místním revírníkem a garantem místních oprav a údržeb. Torzo pomníku bude proto v nejbližší době z místa odvezeno.

Na kv18 1  Na kv18 2  Na kv18 3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM