Mše v kostele Proměnění Páně na Chlumu 3. července 2017

V pondělí 3. 7. 2017 se v kostele Proměnění Páně na Chlumu konala mše za vojáky zemřelé v bitvě u Hradce Králové, kterou celebroval P. Tomáš Enderle. V kázání vzpomenul utrpení prostých vojáků na bitevním poli i obyvatel okolních obcí postižených válkou roku 1866. Mše se zúčastnilo přibližně 35 lidí. Za Komitét 1866 byli přítomni J. Hanuš, Z. Otruba, J. Synek, dále R. Balcárek se synem v uniformách, J. Kudrna, L. Skipala, p. Urban, p. Geltnerová se synem.

 

Vzpomínkové akce u příležitosti 151. výročí války roku 1866 na Chlumu

V sobotu 1. července 2017 se u příležitosti 151. výročí prusko-rakouské války roku 1866 na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. Dopoledne se od 11 hod. uskutečnil pietní akt u Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili starosta Všestar M. Derner, poslankyně Parlamentu České republiky a náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje M. Berdychová, náměstek primátora města Hradec Králové M. Jaroš, ředitel krajského vojenského ředitelství plk. K. Filip, starostka obce Máslojedy B. Karešová, historik Muzea východních Čech J. Šrámek, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, A. Chvojka a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá bitevní scéna nazvaná „Odděleně pochodovat, jednotně udeřit“ na motivy skutečných událostí před 151 lety na královéhradeckém bojišti.

 

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové

V květnu a začátkem léta navštívila V. Hladíková některé lokality královéhradeckého bojiště a očistila památku ev.č. 4 pod Hořiněveskými lípami, vybrané pomníky na pruském hřbitově na Chlumu, komplexně očistila památku ev. č. 5 ("Říman"), ometla spodní část osária na Chlumu a vytrhala plevel v okolí pomníku rak. 1. armádního sboru na Chlumu. Oku návštěvníka jistě neunikne obcí vzorně udržovaný vojenský hřbitov v Máslojedech.

 

Severní Čechy - Mnichovo Hradiště, Svijany-Podolí, Hodkovice n. M., Osečná.

V neděli 11. června 2017 v Mnichově Hradišti uskutečnil P. Novák s M. Janouškem nátěr dřevěné konstrukce a kotvících železných traverz stojanů naučných tabulí k roku 1866 u kostela sv. Jakuba a před zámkem. Ve stejný den J. Kůrka posekal trávu a ve větší míře upravil terén u pomníku ev. č. 39 ve Svijanech-Podolí.

V úterý 13. června J. Náhlovský a D. Koral zvelebili v Hodkovicích nad Mohelkou prostor, který zahrnuje soubor pomníků z roku 1866 a 1. světové války. Došlo k odstranění rozrostlého přísavníku, vytrhání plevelů a okolo pásu z buxusu byla vysypána nová vrstva mulčovací kůry. Další pracovní nasazení se zaměřilo na nátěr všech částí stojanů naučných tabulí k roku 1866 v uvedeném městě a v Osečné.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mnichovo_Hradiste,_Svijany-Podoli,_Hodkovice_n._M.,_Osecna.

 

Spolkové setkání v Křečhoři

V sobotu 17. června 2017 se uskutečnilo spolkové setkání členů Komitétu pro udržování památek z války rok 1866 v Křečhoři u Kolína. Toto místo nebylo samozřejmě zvoleno náhodně - u Křečhoře se nachází ústřední pomník připomínající rakouské vítězství v bitvě u Kolína, jehož 260. výročí bylo o uplynulém víkendu připomenuto vzpomínkovými akcemi. Jejich středobodem byla právě sobota 17. června, kdy dopoldne proběhlo oficiální setkání na kolínském náměstí. Odpoledne se pak těžiště celé akce přesunulo na pláň za obcí Křečhoř, kde nejprve ve 14 hodin proběhl pietní akt u zmíněného pomníku a po slavnostním requiem za padlé, které celebroval kardinál Dominik Duka v místním kostele se od 16:30 odehrála bitevní ukázka na motivy kolínské bitvy.

Setkání uskutečněné u křečhořského pomníku mělo svůj nemalý význam, neboť za vznikem tohoto pomníku stál "Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníku z roku 1866 v Čechách", k němuž se jako ke svému předchůdci hrdě hlásí i dnešní Komitét 1866. Část členů se sešla již na dopoledním programu v Kolíně, kde pak v přátelské atmosféře a v plodné debatě absolvovala společný oběd. Pietního aktu se zástupci Komitétu 1866 v čele s předsedou Miroslavem Suchým účastnili jako čestní hosté. Bohužel došlo k poruše zvukové techniky, kvůli čemuž byly omezeny projevy účastníků pietního aktu a předseda Komitétu 1866 se ke svému projevu ani nedostal. Důstojnému položení věnce se spolkovou stuhou k patě pomníku však nic nezabránilo, čímž byla alespoň symbolicky připomenuta vazba, kterou Komitét 1866 ke kolínskému pomníku stále cítí, která byla dále umocněna zápisem do pamětní knihy památníku.

Spolkového setkání se zúčastnilo přinejmenším 21 členů Komitétu 1866, z nichž většina je zachycena na níže publikované fotografii.

Krechor1  Krechor2  Krechor3

 

Údržba pomníků u Tovačova 16. června 2017

V pátek 16. června 2017 provedl J. Synek kontrolu, očistu a drobnou úpravu okolí pomníků v Tovačově a jeho okolí. Je třeba vyjádřit velký dík městu Tovačov pod vedením starosty Mgr. Bc. Leona Bouchala, které dlouhodobě pečlivě udržuje okolí všech pomníků a provádí sečení trávy. Díky péči města jsou jak naučná stezka, tak i památky na bojišti bez problémů přístupné všem návštěvníkům.

udrtov1  udrtov2  udrtov3

 

Severní Čechy - Kuřívody, Mnichovo Hradiště, Boseň

Neuplynul ani týden od přijetí J. Kůrky za nového člena Komitétu 1866, respektive rekruta severočeského oddílu, a úterý 6. června 2017 se stalo jeho významným dnem. Prvně v životě ve spolkovém duchu přiložil fyzicky ruku k dílu a to konkrétně v boji s rostoucí vegetací u několika pomníků a to hned na dvou polích pruského vítězství, u Kuřívod a Mnichova Hradiště, a tak po skončení celodenního nasazení heslo rakouské strany Viribus Unitis, jehož je zastáncem, mohlo být naplněno. V uvedený den ještě spolu s J. Náhlovským a D. Koralem, kteří pro vytýčený cíl využili dovolené, a s M. Janouškem, kterého ovšem z dopoledního brigádního nasazení povolaly požadavky odpolední směny v zaměstnání, zvelebil okolí pomníků na kuřívodském bojišti ev. č. 1, 6, 7 a 10 a na mnichovohradišťském bojišti ev. č. 1, 3, 6, 9 - 16, 26, 32, 44 - 46 a 50 - 52. Pro zúčastněné brigádníky bylo příjemným překvapením zjištění posekání trávy u pomníku ev. č. 43 u Dobré Vody, což bylo poprvé, kdy zde nemusel působit severočeský oddíl.

Fotogalerie : http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kurivody,_Mnichovo_Hradiste,_Bosen

 

Sverní Čechy

V sobotu 6. května J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a D. Koral posekali trávu na mnichovohradišťském bojišti a to konkrétně u pomníků ev. č. 1 - 5, 10 - 21 a 35. V Klášteře Hradišti nad Jizerou byla rozebrána tabule zastávky "U potoka" a vyčištěna od zapadlého hmyzu a dalších nečistot. Stejným zákrokem prošly všechny 3 tabule na bojišti u Kuřívod. 

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_Severni_Cechy_2017

 

Nedělní kouzlení na bojišti u Náchoda

Urychleně zmobilizovaná skupina kouzelníků ve složení: Petr Tylš, Šimon Ptáček, David Horák, Šimon Holas, Matouš Holas a Pavla Szabová se v neděli 21. května vyznamenala u opětovného sestavení pomníku ev.č. 85 u Vysokova na hrobě padlých náchodské bitvy. Odhodlanost a schopnost dobrovolníků z Komitétu 1866 a SPVH-Náchod se podobnými magickými akcemi nezastavitelně zvyšuje. Všem patří velký dík!

NK1

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové

V neděli, dne 30. dubna 2017 se konala na bojišti u Hradce Králové jarní brigáda. Tentokrát se sešlo díky aktivitě kolegyně Hladíkové větší počet lidí. Jmenovitě: V. Hladíková, M. Holas, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, M. Suchý s přítelkyní a dětmi, J. Šrámek a J. Vilím. Práce započaly v lokalitě "U sv. Aloise" v Horním Přímu. Zde bylo posekáno rákosí, které se rozrůstá stále více k pomníkům, vyřezáno křoví vyrůstající z pařezů, odstraněny větve ze stromů u sochy sv. Aloise a naučné tabule a ošetřeny jednotlivé pomníky. Poté byl upraven hrob č. 63 von. Bolschwingha a posekáno obrážející křoví v jeho okolí. Kolega Mrkvička odvezl tři betonové patky, které k pomníku před lety kdosi vyvezl. Dále byl upraven pomník č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. Po přejetí k lesu Holá jsme posekali okolí pomníků č. 9 a 247 v severním cípu lesa a obě památky byly očištěny. Tyto pomníky se budou v letošním roce opravovat. Odpoledne jsme pokračovali v lese Svíb, kde proběhla běžná údržba na pomnících při hlavní cestě počínaje myslivcem č. 292 a konče pomníky č. 223, 272 a 219 při východním vstupu do lesa. Ještě jsme zašli k pomníkům č. 278, 276 a 159 na jihovýchodním okraji Svíbu. Cestou se k nám připojila kolegyně a starostka Máslojed paní Karešová, která zajišťuje u Lesů ČR opravu šachetních křížů na svahu pod pomníkem 30. praporu polních myslivců. Zde jsme řešili konkrétní stav jednotlivých soklů s kříži.                                                                                                                                                                            

Děkuji všem zúčastněným za vykonanou práci s přáním abychom se v tomto počtu opět sešli na podzimní brigádě.
Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2017

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM