Drobná brigáda na bojišti u Jičína 3. listopadu 2017

V rámci prohlídky jičínského bojiště v pátek 3. listopadu 2017 očistili Jiří Hanuš a Jiří Synek několik památek od mechu a lišejníku. Jednalo se o pomník Piretovy brigády (ev. č. 6) a hroby setníka Kovaříka (ev. č. 4) a faráře Müllera (ev. č. 5) v Železnici a dvě pyramidy (ev. č. 16 a 17) v Zámezí. Dále byly na vojenském hřbitově u Kbelnice o čištěny náhrobky saského portepé junkera Schreibera (ev. č. 99), pruského poručíka Blüchera (ev. č. 103), rakouského nadporučíka Grollera von Mildensee (ev. č. 107) a saská kostka (ev. č. 100). Větve stromů popadané díky vichřici mezi náhrobky byly přeneseny k oplocení hřbitova. Na židovském hřbitově v Libosadu nedaleko Jičína bylo zjištěno, že náhrobek šikovatele Grimma (ev. č. 48) od rakouského 18. pěšího pluku je v havarijním stavu (spodní část čelní strany i s nápisem odpadává) a vyžaduje nutnou opravu. Na kótě Luňáček nad obcí Dílce byl u pomníku 1. braniborského tělesného granátnického pluku č. 8 nalezen jeden přeražený pískovcový sloupek oplocení. Nakonec byl zkontrolován a očištěn od mechu pomník na okraji Jičína v Žabínku (ev. č. 52), kde je do budoucna nutná radikální úprava přerostlých habrů v bezprostředním okolí hrobu. Zároveň s pomníky byl na jednotlivých místech také kontrolován technický stav stojanů a tabulí naučné stezky.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Drobna_brigada_na_bojisti_u_Jicina_3._listopadu_2017

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 28.10.2017

Za pravého podzimního počasí podnikli ve sváteční den 28. října Z. Studený a V. Hladíková výpravu do lesa Svíbu, kde u pomníků směrem od Čistěvsi a dále v Aleji mrtvých, podél JV okraje lesa a u památky ev.č. 5 posbírali vyhořelé svíčky, pomníky očistili od listí i mechu. Taktéž učinili podél komunikace vedoucí z Čistěvsi do Máslojed a na vojenském hřbitově v Máslojedech.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_28.10.2017

 

Zemřel člen Komitétu 1866 Andreas Krahn

S lítostí a smutkem oznamujeme, že naše řady 14. října tohoto roku navždy opustil Andreas Krahn. Do Komitétu 1866 vstoupil již v roce 1991 a byl tak dnes nejen jedním ze služebně nejstarších členů spolku, ale zároveň nejstarším členem pocházejícím ze zahraničí. Právě v 90. letech se stal erudovaným průvodcem našich členů po německých bojištích prusko-rakouské války. Čest jeho památce!

Krahn

 

Miroslav Svoboda - přednáška Prusko-rakouská válka roku 1866 na Břeclavsku

V úterý 17. října 2017 se od 17.00 hod. konala v břeclavské synagoze přednáška Prusko-rakouská válka roku 1866 na Břeclavsku, kterou pořádalo Městské muzeum a galerie Břeclav. Ředitel archivu v Mikulově a člen Komitétu 1866 Miroslav Svoboda seznámil několik desítek návštěvníků nejprve s okolnostmi vzniku prusko-rakouského konfliktu a poté s hlavními událostmi války roku 1866 na našem území, ale i v Německu a Itálii. Pozornost věnoval také srovnání výzbroje, organizace i taktiky nasazení armád obou hlavních znepřátelených stran. V další části přednášky se zaměřil na události roku 1866 na jižní Moravě, zvláště v Břeclavi a okolí. V závěru podrobně popsal okolnosti vzniku cholerové epidemie a její dopad na pruskou armádu i domácí obyvatelstvo v Břeclavi. Návštěvníky také seznámil s památkami na rok 1866, které se na jižní Moravě nacházejí.

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Mužský, Boseň, Mnichovo Hradiště

Předpověď ukazovala na sobotu 14. října 2017 krásné podzimní počasí a toho samozřejmě musel severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák a J. Kůrka využít. Slunný den byl hlavně zaměřen na nátěr stojanů informačních tabulí v Klášteře Hradišti nad Jizerou, obci Mužský, Bosni a Březině. Rovněž mohla být provedena oprava vrchní části pomníku e.č. 26, jehož poškození bylo zjištěno při brigádě 26. srpna a spočívalo ve vylomení kříže a roztržení kamene otáčejícím se traktorem. Osazení kříže je naplánováno do konce roku 2017. Bez zájmu nezůstal ani boj s vegetací, takže došlo ke zvelebení okolí pomníků ev.č. 21, 32, 35, 43, 44 a 52.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Muzsky,_Bosen,_Mnichovo_Hradiste

 

Členové Komitétu 1866 prezentovali předběžné výsledky svých výzkumů

V pátek 29. září se v prostorech Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil workshop na téma Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy. Workshopu se zúčastnily dvě desítky archeologů zabývajících se archeologií bitevního pole. Mezi jedenácti přednášejícími z celé republiky vystoupila i skupina archeologů a současně členů Komitétu 1866 z Filozofické fakulty UHK, která svou účastí zaplnila jeden ze tří bloků v programu dne s tématy týkajících se Archeologie vojenství 18.–19. století. Postupně tak představil předběžné výsledky svého výzkumu na téma Archeologie polních opevnění ze sedmileté války v Broumovském výběžku Bc. Lukáš Procházka. Informace o dalším výzkumu přednesl Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. a Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D. v příspěvku s názvem Archeologie polních opevnění z války o bavorské dědictví v severovýchodních Čechách. Blok hradeckých archeologů ukončil Bc. Matouš Holas příspěvkem s názvem Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866. Hlavním výstupem workshopu bude vydaná kolektivní monografie, na kterou se mohou příznivci této vědní disciplíny těšit v příštím roce. Archeologové tímto děkují všem organizátorům workshopu za pozvání a těší se na další setkání.

KonfP 1  KonfP 2  KonfP 3

 

Exkurze Komitétu 1866 po bojištích u Přerova a Tovačova

V sobotu 30. září 2017 se na bojištích u Přerova a Tovačova, kde 15. července 1866 došlo ke srážkám pruských a rakouských jednotek, uskutečnila spolková exkurze Komitétu 1866. Akce, kterou vedli Jiří Synek a Jiří Jemelka, se zúčastnilo 15 členů Komitétu 1866 a jejich rodinných příslušníků (Deml M., Demlová Š., Hanuš J., Hradil V., Jemelka J., Koucká A., Koucký P., Kozák J., Marková R., Mrkvička P., Stolín I., Suchý M., Synek J., Votrubec J., Votrubcová V.).

Exkurze byla zahájena okolo 9. hod. prohlídkou hřbitova v Přerově, kde se mimo jiné nachází pomník pruských vojáků zemřelých ve městě. Následovala prohlídka památek na bojišti u Dluhonic a Rokytnice, kde došlo v odpoledních hodinách 15. července 1866 ke srážce pruské jízdní divize generálmajora Hartmanna s rakouskými jednotkami I. armádního sboru. Odtud se účastníci přesunuli do Dubu nad Moravou, kde si mohli prohlédnout pruský granát zasazený do zde místní fary a poté i dva rakouské granáty a další památky v nedalekých Nenakonicích a Věrovanech. Následovala prohlídka všech osmi významných památek na tovačovském bojišti a v 16.30 hod. byla akce ukončena u pomníku na hrázi Skašovského rybníka. Účastníci navštívili celkem 18 památek na prusko-rakouskou válku a seznámili se s jednotlivými fázemi vojenských střetnutí, ke kterým v těchto lokalitách došlo. V příštím roce se spolková exkurze uskuteční na některém z dalších bojišť války roku 1866.

Exk t 01  Exk t 02  Exk t 03

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 16.8.2017

Ve středu 16.8.2017 vykonal Jiří Vilím s Matyášem Musílkem brigádu na bojišti u Hradce Králové. Nejdříve jsme se zastavili u pomníku č. 67 na hrobě pruského npor. Belowa a tří pruských vojáků u Stěžírek. Zde jsme nejdříve ořezali spodní větve obou lip, které zasahovali až nad pomník. Vyřezali jsme polosuché keře uvnitř oplocení, očistili pomník i pískovcové sokly od mechů a lišejníků a provedli úklid uvnitř i vně oplocení. Ořezané větve byly odklizeny na nedalekou skládku bioodpadu. Poté jsme přejeli do Horního Přímu k pomníku č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. I zde byl pomník i sokly oplocení očištěny od mechů a lišejníků odstraněna vegetace uvnitř oplocení a proveden úklid okolí. Nakonec byly posekány výhony šípku z odstraněného křoví u pomníku č. 63 pruského setníka Bolschwingha. Všechny pomníky v Horním Přímu, včetně pomníků č. 144 a 225 rakouského gen. Schulze jsou v poměrně dobrém stavu. To se týká i lokality u sv. Aloise, kde bylo okolí pomníků vzorně posekáno i s okrajem rákosiny. Z Přímu jsme přejeli do Dubu, kde jsme ošetřili pomníky č. 86 a 142 pruského setníka Dollena na zahradě pana Zámečníka. Ve Svíbu jsme nakonec obešli většinu pomníků kde jsme uklidili kolem památek listí a sebrali odpadky. V podvečer jsme navštívili kolegyni, starostku Máslojed paní Karešovou z kterou jsme zavítali na místní vojenský hřbitov, kde jsme se radili o úpravě hřbitova a zkontrolovali právě opravené pomníky č. 401 rakouského 27. prap. pol. myslivců a č. 101 rakouského kadeta Gaterburga. Hřbitov je opět v perfektním stavu což je zde již pravidlem.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_16.8.2017

 

Boseň, Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou

Sobota 29. července 2017 se stala dnem, kdy na mnichovohradišťském bojišti severočeský oddíl zápasil s narostlou vegetací. Dopolední čas J. Náhlovský, P. Novák a D. Koral věnovali lokalitě v okolí Mužského a Bosně. Po přesunu k samotnému městu Mnichovo Hradiště, kde se přidal M. Janoušek, a posekání trávy u zdejších pomníků se jmenovaní brigádníci přesunuli k Ševčínu a všichni se soustředili na zdejší pomník a to včetně opětovného nátěru plotu. Potom již následovalo sekání u Kláštera Hradiště n. J. Během celodenního boje prošly zvelebením pomníky ev. č. 1, 3, 10 -16, 21, 33 - 35, 41, 43, 44, 46, 51 a 52.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Bosen,_Mnichovo_Hradiste,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou_2017

 

Svibsky les 2017

V sobotu 10. 6.2017 se uskutečnil již XI. ročník Čistěveského putování za myslivcem, aneb rozsvícený Svíb. Stejně jako loňského roku, tak i letos šlo o uctění padlých vojáků rozsvícením světel u všech hrobů a pomníků ve svíbském lese. Letošní putování zahájila bývalá starostka obce Čistěves paní Ing. Anna Ludvová krátce po 17. hodině zapálením první svíčky. Poté se účastníci putování rozešli zapálit svíčky i k těm nejzapadlejším svíbským pomníkům a hrobům. Ve 20.00 hodin se u pomníku rakouského 8. praporu polních myslivců započal krátký pietní akt, v jehož rámci proběhla bohoslužba, kterou sloužil katolický kněz P. Tomáš Enderle. Zástupci obcí Čistěves, Chlum a Máslojedy pak položili věnec k pomníku Myslivce. Po skončení pietního aktu připravili členové SDH Čistěves občerstvení, aby pak v cca 21.30 hod. vyrazila zhruba šedesátka účastníků na pochod rozsvíceným Svíbem. Průvodcem byl vedoucí historického klubu Záviš Miloslav Štrych. Před půlnocí putující nočním Svíbem dorazili opět k Myslivci, kde byli padlí vojáci uctěni minutou ticha, slavnostní salvou a půlnočním troubením večerky.

Procházka nočním Svíbem za svitu téměř úplňkového měsíce a rozsvícených svíček byla pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Svibsky_les_2017

                   http://1866.rajce.idnes.cz/Rozsviceny_Svib_-_Cistevesky_myslivec_2017/

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM