Pietní akt v Máslojedech a bitva o Svíb

Na sobotní dopoledne 2. července 2016 připravila pro návštěvníky bojiště u Hradce Králové zajímavý program obec Máslojedy, na jejímž katastru se nachází podstatná část lesa Svíbu, v němž se odehrávaly jedny z nejvýznamnějších bojů bitvy.

V 10 hodin byl za účasti několika stovek diváků zahájen pietní akt u pomníku rakouského 12. pěšího pluku, který podle svého vzhledu dostal název „Říman“. K přítomným promluvila nejprve starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, poté předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a nakonec pronesla kázání farářka Církve československé husitské Františka Klásková. Prapor obce Máslojedy, který byl u pomníku rozvinut, hrdě třímal místostarosta Máslojed Pavel Sailer. Po položení věnců k pomníku a čestných salvách se diváci přesunuli na louku na okraj lesa Svíbu, kde příslušníci klubů vojenské historie uspořádali velkolepou bitevní ukázku inspirovanou krvavými událostmi z července 1866, které se odehrály právě v těchto místech, jež byla publikem nadšeně přijata.

Za uspořádání této akce a také za soustavnou vzornou péči o památky z války roku 1866 na jejím katastru patří obci Máslojedy náš velký dík.

Maslojedy 1  Maslojedy 2  Maslojedy 3.

Kompletní fotogalerie z pietního aktu ZDE  a z bitevní ukázky ZDE

 

Odhalení pomníku jezdecké srážky u Střezetic

V pátek 1. července 2016 byl u Střezetic na královéhradeckém bojišti slavnostně odhalen monumentální pomník věnovaný druhé největší jezdecké srážce 19. století. Bylo tak završeno mnohaleté úsilí Komitétu 1866, jež bylo započato v roce 2009. O zřízení pomníku, jehož autorem je akademický sochař Petr Novák, a který byl z bronzu odlit ve slévárně v Horní Kalné se zasloužili především Radek Teichman a Vlastimil Grof z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Oba myšlenku zřízení tohoto pomníku prosazovali od samého začátku a na svých bedrech nesli tíži shánění finančních prostředků a organizace jednotlivých fází jeho výstavby. Toto monumentální dílo by nemohlo vzniknout bez dotace z Ministerstva obrany České republiky, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a také veřejné finanční sbírky, do které se zapojila celá řada přispěvatelů. Všem jim patří náš dík.

Slavnostnímu aktu odhalení pomníku, který organizoval Komitét 1866 a moderoval jeho člen Jiří Synek, bylo přítomno několik stovek diváků a byl podpořen přítomností mnoha členů spolků vojenské historie v dobových uniformách.

Vlastní odhalení zahájil starosta obce Střezetice Radim Slánek, který přivítal všechny přítomné. Poté vystoupili s krátkými projevy náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR plukovník Eduard Stehlík, za Komitét 1866 Radek Teichman a nakonec ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek. Vzápětí pomník zrakům diváků odhalili zástupci Ministerstva obrany, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a Komitétu 1866 a mohutné soše požehnal biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál.

Kladení věnců k patě pomníku se účastnili také zástupci Univerzity Hradec Králové v čele s rektorem Kamilem Kučou, děkankou filozofické fakulty Pavlínou Springerovou a ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Karel Filip. Nakonec jednotky rakouských polních myslivců a pruských gardových fyzilírů vypálily čestné salvy, které spolu s českou státní hymnou odhalení pomníku zakončily.

Při této slavnostní příležitosti byla také slavnostně pokřtěna kniha Requiem za rytíře - Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866 autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka, kterou vydal Komitét 1866 za finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové. Slavnostního křtu se ujal známý herec a milovník koní Václav Vydra, který také spolu s Radkem Teichmanem předvedl ukázku sabráže.

Plukovník Eduard Stehlík pak předal plakety Péče o válečné hroby, což je ocenění, které uděluje Ministerstvo obrany České republiky za příkladnou péči o válečné hroby a pietní místa. Mezi sedmi oceněnými figurovali tři členové Komitétu 1866 – Radek Teichman a Vlastimil Grof, kteří plaketu získali za svůj významný přínos na poli péče o válečné hroby z roku 1866 a Jaroslav Dvořák za svou dlouholetou badatelskou a publikační činnost. Dále plaketu obdrželi zástupci obcí Dolní Kalná, Měník, Černíkovice a městysu Nový Hrádek.

Závěrečnou tečku za celou slavností učinil autor pomníku akademický sochař Petr Novák, který poděkoval všem, kteří se na financování a výrobě tohoto díla podíleli, včetně zástupců slévárny v Horní Kalné, kteří byli odhalení pomníku přítomni, a předal jako uznání jeho zásluh herci Václavu Vydrovi zmenšený model pomníku.

Následně se všichni přesunuli na nedaleký pozemek, kde proběhla rozsáhlá bitevní ukázka, která přibliížila jezdeckou srážku, která se 3. 7. 1866 v těchto místěch na polích v okolí Střezetic odehrála.

Strezetice 08  Strezetice 10  Strezetice 11

Kompletní fotogalerie z odhalení pomníku ZDE a z bitevní ukázky ZDE.

 

Program vzpomínkových akcí ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

Ve dnech 1.-3. července 2016 vyvrcholí vzpomínkové akce ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Přehledný program nalezenete zde ve formě plakátu a zde jako brožuru.

Zde jsou rovněž cizjazyčné verze - Program auf Deutsch, program in English.

 

Pietní vzpomínka na padlé v Novém Městě nad Metují

V neděli 5. června 2016 byla na hřbitově v Novém Městě nad Metují uspořádána u nově opravených pomníků z války roku 1866 krátká pietní vzpomínka na vojáky zemřelé v lazaretech ve městě. Po krátkých projevech starosty města Petra Hableho a ředitele muzea Jiřího Hladíka lazaretní pomník požehnal novoměstský děkan Vladimír Janouch. Položení věnce a vystřelení čestné salvy celou akci ukončilo. V dobových historických uniformách se akce zúčastnili členové SPVH 6. praporu polních myslivců z Náchoda vedeni Ondřejem Králem a v pruských uniformách zástupci agentury Rex p. Radima Dufka z Brna a Jiří Náhlovský. Za Komitét 1866 byla dále přítomna Věra Hladíková, dále Jan Čížek, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský a Jiří Synek.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Pietni_vzpominka_na_padle_v_Novem_Meste_nad_Metuji

 

Vysvěcení nově zrenovovaného pomníku rakouského 25. praporu polních myslivců ve Václavicích

Víkendový program pokračoval v neděli 5. června v okolí kostela sv. Václava ve Václavicích, kde byla odhalena nově zhotovená replika odcizené moravské orlice na pomníku 25. praporu rakouských polních myslivců. Po odhalení orlice proběhla v kostele mše za padlé společně s literárně dramatickým pásmem na téma války z roku 1866.  

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Vysveceni_nove_zrenovovaneho_pomniku_rakouskeho_25._praporu_polnich_myslivcu_ve_Vaclavicich

 

Vzpomínková akce ke 150. výročí bitvy u Náchoda ve Vysokově

V sobotu 4. června 2016 se ve Vysokově konala vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí bitvy u Náchoda. Nejprve z vojenského tábora u pomníku 6. praporu polních myslivců vyšel průvod vojenských jednotek vedený představiteli okolních obcí a po průchodu Vysokovem zamířil k monumentálnímu pomníku jízdy na Brance. Zde se konala pietní vzpomínka na vojáky padlé 27. června 1866, které se zúčastnila starostka Vysokova Bc. Renáta Fiedlerová, místostarostka této obce Zdeňka Hovorková, starosta Provodova-Šonova Ing. Josef Kulek, místostarosta Václav Jiroud, místostarosta Náchoda Miroslav Brát a brigádní generál Mgr. Martin Červíček. Za Komitét 1866 vystoupil s projevem Ing. Radek Teichman. Po položení věnců a uctění památky padlých čestnými salvami se všichni odebrali zpět do Vysokova, kde se poté na prostranství pod pomníkem Myslivce konala pro širokou veřejnost rozsáhlá bitevní ukázka. Po jejím ukončení k divákům mimo jiné krátce promluvil hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Bohatý kulturní program sestavený z hudebních produkcí skupin Nešlapeto, Kantoři či vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců pokračoval až do večerních hodin.

Fotogalerie:
http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_dopoledne_pietni_akt/

http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_bitevni_ukazka/

http://1866.rajce.idnes.cz/Vzpominkove_akce_150_Nachod_-_odpoledni_program/

 

Mikulovské příměří 1866 - vernisáž výstavy

Ve čtvrtek 16. června 2016 se v mikulovském zámku konala vernisáž výstavy Mikulovské příměří 1866, která návštěvníka seznámí s událostmi roku 1866 ve městě a okolí, cholerovou epidemií a průběhem mírových jednání. V průběhu vernisáže zahájené ředitelem mikulovského muzea Mgr. Petrem Kubínem seznámil několik desítek návštěvníků s pozadím mikulovských mírových jednání Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., autor informačních panelů k výstavě. Atmosféru dokreslilo vystoupení hudebního kvarteta Jiřího Vrbky, které zazpívalo několik dobových kramářských písní. Zároveň byla představena nová publikace Mikulov za prusko-rakouské války v roce 1866 autorů Miroslava Svobody a Jiřího Synka. Výstava bude v Mikulově otevřena do 20. listopadu 2016.

Mik výst 1  Mik výst 2

 

Rozsvítili jsme Svíb

V odpoledních hodinách 11. června 2016 se u nejznámějšího z pomníků ve svíbském lese, Tilgnerova Myslivce, sešla první skupinka odvážlivců, kteří se – na popud organizátorů jubilejního desátého ročníku Čistěveského myslivce, Muzejního historického klubu Záviš ze Svitav, Lucie Virglové a Rudolfa Beňa – rozhodli „rozsvítit“ v roce stopadesátého výročí prusko-rakouské války Svíb. Šlo nejdříve o to, dopravit ke každému ze 104 registrovaných šachetních křížů a pomníků v lese a v nejbližším okolí, na katastru Čistěvsi, Máslojed a Benátek rozsvícené svíce jako symbol toho, že jsme nezapomněli oběti padlých vojáků. Po dvou hodinách jsme mohli konstatovat, že většina daného úkolu – pod bedlivou ochranou čistěveského sboru hasičů – byla splněna. K druhé části programu – zkrácené procházce Alejí mrtvých s výkladem – lidí přibylo. Závěrečnou částí byl pietní akt, jejž se zúčastnilo přes sto přátel Svíbu. Bývalá starostka Čistěvsi, p. Ludvová, která před 10 lety Čistěveského myslivce uskutečnila, symbolicky zapálila první a nyní poslední světlo spolu se zástupci tří obcí a hasičů před Myslivcem. Následovala ekumenická bohoslužba, kterou společně připravili P. Tomáš Enderle a hradecký evangelický farář Tomáš Vítek. Přes mobilní telefon požehnal padlým pravoslavný kněz Jiří Kolář. Věnec položili uniformovaní příslušníci klubu Záviš. Následovala čestná salva příslušníků Gardy města Hradec Králové, kterým patří dík za dlouholetou spolupráci při akcích ve Svíbu. Obřad ukončil svitavský trubač p. Gestinger slavnostní večerkou.

Organizátoři vyjadřují touto cestou srdečný dík všem, kterým "Svíb není cizí" a přišli s nimi uctít památku zde pohřbených. Vždyť bojovat u nás pro čest a se ctí je stále vzácnější.

Fotogalerii z této tradiční akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

Vzpomínková akce ke 150. výročí prusko-rakouské války ve Vysokově a Václavicích

V sobou 4. a v neděli 5. června se ve Vysokově a Václavicích na Náchodsku uskutečnila další z řady vzpomínkových akcí ke 150. výročí prusko-rakouské války. V sobotu dopoledne vyrazil průvod vojenských historických jednotek - z dobového vojenského tábora u pomníku Myslivce u Vysokova - na pochod bojištěm. Ten směřoval na Branku k pomníku Jízdy, kde se v 10 hodin uskutečnil slavnostní pietní akt. Následně se historické jednotky vrátily do areálu u pomníku Myslivce, kde od 11:30 předvedli divákům bitevní ukázku na téma bitvy u Náchoda 27. června 1866. Na stejnémk místě pak v odpoledních a podvečerních hodinách probíhal bohatý kulturní program zajištěný mj. folklórním souborem Barunka z České Skalice či hudebními skupinami Kantoři a Nešlapeto. Diváků se také ještě jednou představili vojenské historické jednotky, když předveli ukázky dobového výcviku.

Vysokov 4.5.2016 118  Vysokov 4.5.2016 161  Vysokov 4.5.2016 661

V neděli 5. června se těžiště celé akce přesunulo ke kostelu sv. Václava ve Václavicích. od 9:15 zde proběhl slavnostní pietní aktu u pomníku rakouského praporu polních myslivců č. 25. Veřejnosti byla poprvé představena nová plastika moravské orlice umístěná na vrcholu této památky, jelikož původní plastika byla v lednu 2013 odcizena neznámým pachatelem. Celá vzpomínková akce byla následně zakončena ve zmíněném kostele sv. Václava slavnostní bohoslužbou za padlé.

Kompletní fotogalerie z celé akce je ZDE.

Příběh návratu plastiky moravské orlice do Václavic zdokumentoval člen Komitétu 1866 Matouš Holas v následujícím videu:

https://www.youtube.com/watch?v=W__Hg7fxJ5w

 

Nová publikace - Requiem za rytíře

Jednou z ústředních událostí vzpomínkových akcí ke 150. výročí prusko-rakouské války bude odhalení Pomníku jezdecké srážky u Střezetic, které proběhne 1. července 2016 od 17 hodin. K této příležitosti byla již na počátku června vydána Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 nová publikace "Requiem za rytíře. Jezdecké srážka u Střezetic 3. 7. 1866" autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka. Obsah této 150tistránková publikace je poměrně pestrý - po obligátním uvedení do dobových souvislostí či stručném popsání průběhu celé prusko-rakuské války i klíčové bitvy u Hradce Králové je pozornost věnována samotné srážce, a to z mnoha úhlů pohledu včetně popisu tamní krajiny. Stranou nezůstává ani tzv. druhý život bitvy, tedy odraz srážky v umění a kultuře, který se neomezuje pouze na proslulý Sochorův obraz, či výčet památek, které dodnes tuto srážku připomínají. Nezbytným doplňkem knihy je pak exkurz, v němž je popsány výstroj a výzbroj zúčastněných jednotek. K přednostem této nové publikace lze rovněž přičíst bohatou obrazovou přílohu a přehledně barevně zpracované mapky jednotlivých fází jezdecké srážky.

Vydání knihy finančně podpořil Královéhradecký kraj a Staturární město Hradec Králové.

Strezetice kniha mala

Knihu lze zakoupit na všech vzpomínkových akcích ke 150. výročí, v četných knihkupectví a také na našem E-SHOPU.

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM