Vycházka po bojišti u Tovačova 15. července 2017

15. července 2017 se konala již tradiční vycházka po tovačovském bojišti pořádaná Komitétem 1866 a městem Tovačov, kterou vedl technický referent Komitétu 1866 Jiří Synek. Akce, které se i navzdory ne příliš příznivému počasí zúčastnilo 25 návštěvníků, byla zahájena u kříže nedaleko starého mlýna. Odtud se pokračovalo k pomníku na hrázi Skašovského rybníka a pak městem Tovačov ke kříži na konci Olomoucké ulice. K pomníku u Bezedného dolu byla položena kytice věnovaná městem Tovačovem. Díky blížící se bouřce byla zrušena návštěva u pomníku pruského podplukovníka Behra a vycházka byla již za hustého deště zakončena u ústředního pomníku bojiště. Je třeba poděkovat všem, kteří se jakkoli na přípravě a průběhu vycházky podíleli – městu Tovačov, zastoupenému na vycházce starostou Mgr. Bc. Leonem Bouchalem a kastelánkou zámku Květou Zajícovou, za údržbu okolí pomníků a technické zajištění vycházky. Dále příslušníkům klubů vojenské historie (27. prapor polních myslivců – Jan Juna, Jan Březina, 8. pěší pluk – Vladimír Holík, Vladimír Holík ml., Karel Burian a 1. pěší pluk – Pavel Bednář) za provedení čestných salv u pomníků, i členům Komitétu 1866 – Václavu Hradilovi a Věře Hladíkové za položení kytice u Bezedného dolu. Akce se dále zúčastnili Ladislav Novák z Tovačova, Jindřich Bartošek z Dubu, Petr Indrák z Klopotovic a za Komitét 1866 Kateřina Mašková, Jiří Stískal, Zdeněk Studený a Miloslav Štrych.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Vychazka_po_bojisti_u_Tovacova_15._cervence_2017

 

Pieta v Dubu nad Moravou 15. července 2017

V sobotu 15. července 2017 se od 9.00 hod. v Dubu nad Moravou konal pietní akt u kříže na náměstí, který je věnován obětem války roku 1866. Starosta Dubu Ing. Ivo Čečman přivítal přítomné a připomněl zbytečnost obětí válečných konfliktů, ale i nutnost poučit se z historie. Technický referent Komitétu 1866 Jiří Synek pak účastníky akce, kterých se sešlo 23, seznámil s událostmi v Dubu v průběhu prusko-rakouské války. Následně starosta Dubu a místostarosta Lubomír Vaňák položili ke kříži na náměstí kytici a členové klubů vojenské historie (27. prapor polních myslivců – Jan Juna, Jan Březina, 8. pěší pluk – Karel Burian a 1. pěší pluk – Pavel Bednář) ukončili akci čestnou salvou. Za Komitét 1866 se piety zúčastnili také Jiří Jemelka, Zdeněk Studený. Dále bývalý starosta Dubu Jindřich Bartošek a Ladislav Novák z Tovačova.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Pieta_v_Dubu_nad_Moravou_15._cervence_2017

 

Brigáda na tovačovském bojišti 13. července 2017

Ve čtvrtek 13. července 2017 uskutečnil Václav Hradil brigádu na tovačovském bojišti. Pomníky u Bezedného dolu (ev. č. 5), pruského podplukovníka Behra (ev. č. 4) a rakouského setníka Sauczka (ev. č. 2) omyl a očistil od řas a ptačího trusu. U ústředního pomníku sesbíral odpadky zanechané zde nezodpovědnými návštěvníky bojiště.

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_tovacovskem_bojisti_13._cervence_2017

 

Drobná brigáda u Probluzi 3. července 2017

V pondělí 3. července 2017 uskutečnil Jiří Synek drobnou brigádu na bojišti u Hradce Králové – očistil balvan na hrobě saského nadporučíka Adolfa von Stieglitze stojící v poli mezi Probluzí a břízským lesem a vyplel a upravil jeho okolí.

 

Mše v kostele Proměnění Páně na Chlumu 3. července 2017

V pondělí 3. 7. 2017 se v kostele Proměnění Páně na Chlumu konala mše za vojáky zemřelé v bitvě u Hradce Králové, kterou celebroval P. Tomáš Enderle. V kázání vzpomenul utrpení prostých vojáků na bitevním poli i obyvatel okolních obcí postižených válkou roku 1866. Mše se zúčastnilo přibližně 35 lidí. Za Komitét 1866 byli přítomni J. Hanuš, Z. Otruba, J. Synek, dále R. Balcárek se synem v uniformách, J. Kudrna, L. Skipala, p. Urban, p. Geltnerová se synem.

 

Vzpomínkové akce u příležitosti 151. výročí války roku 1866 na Chlumu

V sobotu 1. července 2017 se u příležitosti 151. výročí prusko-rakouské války roku 1866 na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. Dopoledne se od 11 hod. uskutečnil pietní akt u Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili starosta Všestar M. Derner, poslankyně Parlamentu České republiky a náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje M. Berdychová, náměstek primátora města Hradec Králové M. Jaroš, ředitel krajského vojenského ředitelství plk. K. Filip, starostka obce Máslojedy B. Karešová, historik Muzea východních Čech J. Šrámek, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, A. Chvojka a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá bitevní scéna nazvaná „Odděleně pochodovat, jednotně udeřit“ na motivy skutečných událostí před 151 lety na královéhradeckém bojišti.

 

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové

V květnu a začátkem léta navštívila V. Hladíková některé lokality královéhradeckého bojiště a očistila památku ev.č. 4 pod Hořiněveskými lípami, vybrané pomníky na pruském hřbitově na Chlumu, komplexně očistila památku ev. č. 5 ("Říman"), ometla spodní část osária na Chlumu a vytrhala plevel v okolí pomníku rak. 1. armádního sboru na Chlumu. Oku návštěvníka jistě neunikne obcí vzorně udržovaný vojenský hřbitov v Máslojedech.

 

Severní Čechy - Mnichovo Hradiště, Svijany-Podolí, Hodkovice n. M., Osečná.

V neděli 11. června 2017 v Mnichově Hradišti uskutečnil P. Novák s M. Janouškem nátěr dřevěné konstrukce a kotvících železných traverz stojanů naučných tabulí k roku 1866 u kostela sv. Jakuba a před zámkem. Ve stejný den J. Kůrka posekal trávu a ve větší míře upravil terén u pomníku ev. č. 39 ve Svijanech-Podolí.

V úterý 13. června J. Náhlovský a D. Koral zvelebili v Hodkovicích nad Mohelkou prostor, který zahrnuje soubor pomníků z roku 1866 a 1. světové války. Došlo k odstranění rozrostlého přísavníku, vytrhání plevelů a okolo pásu z buxusu byla vysypána nová vrstva mulčovací kůry. Další pracovní nasazení se zaměřilo na nátěr všech částí stojanů naučných tabulí k roku 1866 v uvedeném městě a v Osečné.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mnichovo_Hradiste,_Svijany-Podoli,_Hodkovice_n._M.,_Osecna.

 

Spolkové setkání v Křečhoři

V sobotu 17. června 2017 se uskutečnilo spolkové setkání členů Komitétu pro udržování památek z války rok 1866 v Křečhoři u Kolína. Toto místo nebylo samozřejmě zvoleno náhodně - u Křečhoře se nachází ústřední pomník připomínající rakouské vítězství v bitvě u Kolína, jehož 260. výročí bylo o uplynulém víkendu připomenuto vzpomínkovými akcemi. Jejich středobodem byla právě sobota 17. června, kdy dopoldne proběhlo oficiální setkání na kolínském náměstí. Odpoledne se pak těžiště celé akce přesunulo na pláň za obcí Křečhoř, kde nejprve ve 14 hodin proběhl pietní akt u zmíněného pomníku a po slavnostním requiem za padlé, které celebroval kardinál Dominik Duka v místním kostele se od 16:30 odehrála bitevní ukázka na motivy kolínské bitvy.

Setkání uskutečněné u křečhořského pomníku mělo svůj nemalý význam, neboť za vznikem tohoto pomníku stál "Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníku z roku 1866 v Čechách", k němuž se jako ke svému předchůdci hrdě hlásí i dnešní Komitét 1866. Část členů se sešla již na dopoledním programu v Kolíně, kde pak v přátelské atmosféře a v plodné debatě absolvovala společný oběd. Pietního aktu se zástupci Komitétu 1866 v čele s předsedou Miroslavem Suchým účastnili jako čestní hosté. Bohužel došlo k poruše zvukové techniky, kvůli čemuž byly omezeny projevy účastníků pietního aktu a předseda Komitétu 1866 se ke svému projevu ani nedostal. Důstojnému položení věnce se spolkovou stuhou k patě pomníku však nic nezabránilo, čímž byla alespoň symbolicky připomenuta vazba, kterou Komitét 1866 ke kolínskému pomníku stále cítí, která byla dále umocněna zápisem do pamětní knihy památníku.

Spolkového setkání se zúčastnilo přinejmenším 21 členů Komitétu 1866, z nichž většina je zachycena na níže publikované fotografii.

Krechor1  Krechor2  Krechor3

 

Údržba pomníků u Tovačova 16. června 2017

V pátek 16. června 2017 provedl J. Synek kontrolu, očistu a drobnou úpravu okolí pomníků v Tovačově a jeho okolí. Je třeba vyjádřit velký dík městu Tovačov pod vedením starosty Mgr. Bc. Leona Bouchala, které dlouhodobě pečlivě udržuje okolí všech pomníků a provádí sečení trávy. Díky péči města jsou jak naučná stezka, tak i památky na bojišti bez problémů přístupné všem návštěvníkům.

udrtov1  udrtov2  udrtov3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM