Muzejní noc s tematikou války r. 1866 v Mnichově Hradišti

V pátek 3. června se v Muzeu města Mnichova Hradiště uskutečnila tradiční muzejní noc tentokrát vzhledem ke 150. výročí prusko-rakouské války zaměřená na průběh tohoto konfliktu na Mnichichovhradišťsku a nesoucí výmluvný název "Když se v Hradišti o most bojovalo".

Akce byla pojata na způsob několika scének vytvořených na základě zápisků z dobových farních či obecních kronik. Návštěníci se tak mohli setkat se zámeckým lékařem Karlem Mattušem, který zorganizoval ukrytí ostatků Albrechta z Valdštejna v zámeckém skleníku, březinským farářem Antonínem Hornou či tchýní zedníka Bartoše ze Zásadky, která byla během bitvy postřelena, když nedbala varování a stále sháněla své husy - své těžské zranění však přežila. Připomenuta byla dále i osobnost valdštejnského stavitele Čeňka Schäferlinga, který byl technickým referentem spolku, který na konci 19. a počátku 20. století pečoval o hroby z prusko-rakouské války v Mnichově Hradišiti a okolí a po němž se v muzea zachovala cenná sbírka fotografií regionálních památek či přírodních zajímavostí. Návštěvníci měli rovněž možnost prohlédnout si některé kroniky, jejichž zápisy byly inspirací pro výše zmíněné scénky. Součástí Muzejní noci byla pochopitelně i výstava Via Belli, která seznamuje zájemce se základními událostmi prusko-rakouské války a která je v mnichovohradišťském muzeu doplněna o řadu pozoruhodných regionálních exponátů či výstavku dobové výzbroje a výstroje.

 

 

Otevření naučné stezky věnované válce roku 1866 v Přerově

V sobotu 28. května 2016 se v Přerově konalo odhalení naučné stezky „Po stopách války 1866 na Přerovsku“, kterou vybudovalo město Přerov ve spolupráci s Komitétem 1866, který připravoval texty a obrazový doprovod pro informační tabule. Několik desítek návštěvníků se shromáždilo v prostoru před přerovským městským hřbitovem, kde stojí první informační tabule nové naučné stezky. Zde také nastoupili příslušníci spolků vojenské historie v uniformách 8. pěšího pluku a 27. praporu polních myslivců, kteří tvořili čestnou stráž a po projevu náměstka primátora města Přerova Pavla Košutka a technického referenta Komitétu 1866 Mgr. Jiřího Synka vystřelili čestnou salvu. Poté se všichni odebrali na městský hřbitov, kde byl k pomníku 151 pruských vojáků, vedle něhož stojí další informační tabule, položen věnec od města Přerova a kytice za Komitét 1866 a prostřednictvím místostarosty Josefa Oščádala také za obec Rokytnici. Minuta ticha za zemřelé vojáky i obyvatele Přerova a závěrečná čestná salva celou akci ukončily. V historických uniformách a šatech se akce zúčastnili Pavel Bednář, Jan Březina, Karel Burian, Milan Hefnárek, Jiří Holík, Vladimír Holík, Hana Holíková, Jan Juna, Josef Melichar, Aleš Queisner a Martin Uher. Komitét 1866 zastupovali Jiří Jemelka, Petr Klapil, Zdeněk Otruba a Jiří Synek. Město Přerov dále reprezentovali Mgr. Miroslava Švástová a Ing. Josef Březina z odboru životního prostředí a památkové péče. Přítomna byla také Jana Zaoralová, která zpracovala grafické návrhy všech informačních tabulí. Celou akci moderovala tisková mluvčí přerovského magistrátu Bc. Lenka Chalupová. Nová naučná stezka má celkem čtyři zastavení a zbývající informační tabule jsou instalovány u hřbitovů v Dluhonicích a Rokytnici.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Otevreni_naucne_stezky_venovane_valce_roku_1866_v_Prerove

 

Pomník jezdecké srážky u Střezetic - finále

Díky finančním prostředkům Ministerstva obrany a Královéhradeckého kraje probíhají v těchto dnech finální práce na realizaci Pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Stěžejní kompletace bronzových odlitků se pod dohledem autora pomníku akad. sochaře Petra Nováka odehrává ve slévárně HVH Horní Kalná, do konečné podoby je zvelebováno i nejbližší okolí budoucího monumentu. Slavnostní odhalení Pomníku jezdecké srážky u Střezetic je plánováno na 1. července 2016 v 17 hodin, přičemž se bude jednat o počáteční bod vzpomínkových akcí ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Bližší informace o dokončování pomníku včetně dalších fotogtafií naleznete ZDE.

Kalna 1  Kalna 6  Kalna 5

(foto: Slévárna HVH Horní Kalná)

 

Brigáda na bojišti u Tovačova 2016

V sobotu 21. května 2016 se v Tovačově konala brigáda zaměřená na údržbu stojanů naučné stezky. Byly očištěny a natřeny stojany informačních tabulí u mlýna, na hrázi Skašovského rybníka, u zámku, na Olomoucké ulici, u Bezedného dolu, u Behra a dvě tabule u ústředního pomníku. Současně byly omyty vlastní informační tabule a v některých případech bylo upraveno okolí stojanů. U ústředního pomníku bylo také natřeno posezení a přístřešek pro turisty. Zároveň byly některé pomníky na bojišti očištěny od ptačího trusu a byly posbírány odpady nacházející se v jejich okolí. Město Tovačov zajistilo barvu na nátěry a v předstihu posekalo okolí většiny pomníků i informačních tabulí. Brigády se zúčastnil Václav Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Tovacova

 

Nová publikace - Tajemný průvodce strážce bojiště

U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války vydal Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s Nakladatelstvím Pavel Mervart publikaci "Tajemný průvodce strážce bojiště" určenou především mladším návštěvníkům královéhradeckého bojiště, ale samozřejmě nejen jim.

Knížka o zvídavém Matějovi a jeho dědovi je vlastně ilustrovaným průvodcem bitvou u Hradce Králové 1866 pro malé i velké. To znamená, že nabízí každému něco – těm menším záhadný příběh, obrázky, písničky a jednoduché hry, starším užitečné informace, složitější úkoly a hlášky bojujících vojáků, no a ti vůbec nejstarší či nejznalejší zde naleznou složité zápletky evropských dějin vyložené snesitelným způsobem.

Tajemny pruvodce strazce bojiste

K nové publikaci jsou připraveny i samostatné webové stránky http://strazcebojiste.cz/.

Publikaci lze objednat v našem e-shopu, v nejbližší době by měla být k dispozici i v distribuční síti Kosmas a k dispozici bude pochopitelně také v prodejních stáncích Komitétu 1866 na vzpomínkových akcích.

 

Naše řady navždy opustil pan Miloslav Kroček

S upřímnou lítostí a zármutkem oznamujeme, že 16. května 2016 řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 navždy opustil pan Miloslav Kroček z Ostravy, a to v úctyhodném věku 96 let. Členem Komitétu 1866 byl od roku 1992 a v roce 2003 byl jmenován čestným členem našeho spolku. V první polovině 90. let minulého století sukutečnil plošnou dokumentaci památek z prusko-rakouské války na východočeských bojištích a sbírku těch velmi cenných negativů pak věnoval Komitétu 1866. Poslední rozloučení s panem Miloslavem Kročkem se koná 24. května v 10 hodin v malé obřadní síni ve Slezské Ostravě.

Čest jeho památce!

 

Vzpomníková akce - Mnichovo Hradiště

V neděli 1. května 2016 se v Mnichově Hradišti uskutečnila vzpomínková akce konaná u příležitosti 150. výročí bitvy u Mnichova Hradiště 28. června 1866, kterou pořádaly město, Muzeum a Klub Mnichovo Hradiště a Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Pro toto město se jednalo o vůbec první vzpomínkvou akci většího rozsahu spojenou s prusko-rakouskou válkou.

Celá akci zahájila slavnostní mše v místním kostele sv. Jakuba věnovaná padlým z mnichovohradišťské bitvy, na kterou navázall pochod historických jednotek městem. Ten byl zahájen v 9:30 u místního nádraží. Krátce nato se průvod zastavil u nové památky na mnichovohradišťském bojišti, a sice u pomníku, který na křižovatce ulic Dvořákova a Jiráskova, symbolicky připomíná zaniklý hrob dvou příslušníků rakouského praporu polních myslivců č. 32. Po slavnostním odhalení pomníku následovalo jeho požehnání místním římskokatolickým duchovním správcem P. Pavlem Machem. Průvod se dále odebral na městský hřbitov, kde u centrálního pomníku obětí mnichovohradišťské bitvy proběhl za přítomnosti starosty města Mnichovo Hradiště Ondřeje Lochmana, náměstka hejtmana Středočeského kraje Karla Horčičky, členů Komitétu 1866, příslušníků vojenských historických jednotek a četných zájemců z řad veřejnosti slavnostní pietní akt. Další dvě zastávky učinil průvod na náměstí a v lokalitě pod kostelem, kde členové Folklórního souboru Furiant z Malé Bělé předvědli přítomným dvě scénky, v nichž přiblížili osudy civilního obyvatelstva v Mnichově Hradišti během prusko-rakouské války.

Před polednem pak průvod dorazil do tábora vojenských historických jednotek na louce u Jizery, kde pak následoval další program v podaní hudební skupiny Kantoři. Přítomným diváků byli následně přestaveny některé vojenské jednotky a způsob jakým před 150 lety bojovaly. Ve 14 hodin pak začala bitevní ukázka na téma Bitva u Mnichova Hradiště 28. června 1866, které přihlíželo zřejmě více jak 3000 diváků. Po jejím skonční byli přítomné jednotky dekorovány pamětními stuhami a divákům byl dále nabídnut další program v podobě promenádního koncertu vojenské dechové kaple 6. praporu polních myslivců z Náchoda, přehlídky zejména dámských odevů z období druhé poloviny 19. století a vystoupením hudební skupiny Kantoři. Celá vzpomínková akce pak byla zakončena videoprojekcí v místním kině, během níž se diváci seznámili s průběhem prusko-rakouské války v severočeském prostoru a rovněž jim byly předvědeny dobové zbraně.

Hradiste 1.5.2016 044  Hradiste 1.5.2016 099  Hradiste 1.5.2016 293

Kompletní fotogalerie ZDE.

 

Vzpomníková akce - Kuřívody

V sobotu 30. dubna 2016 se v městu Ralsko, konkrétně v Kuřívodech, uskutečnila vzpomínková akce ke 150. výročí srážky u Kuřívod 26. června 1866, kterou pořádaly město Ralsko, Místní akční skupina LAG Podralsko a Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

Program začal dopoledne v obci Ploužnice, kde byl za přítomnosti vojenských historických jednotek odhalen nový pomník, který je obnovenou památkou připomínající místo posledního odpočinku jednoho rakouského vojáka z řadového pěšího pluku č. 38.

Přímo v Kuřívodách byli diváci dopoledne nejprve svědky komentovaného výcviku některých vojenských jednotek a následně se všichni odebrali k nedalekému centrálnímu pomníku, připomínajícího oběti kuřívodské srážky. Zde proběhl za účasti starosty města Kuřívody Miloše Tity, senátora za Českolipsko Jiřího Voseckého, předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého, členů vojenských historických jednotek a četných zájemců z řad veřejnosti slavnostní pietní akt. Pomník byl při této příležitosti požehnán místním římskokatolickým duchovním správcem P. Václavem Horniakem.

Odpolední program pak ve 14. hodin vyvrcholik bitevní ukázkou na téma Srážka u Kuřívod 26. června 1866, jíž přihlížela nepochybně více jak tisícovka diváků. Ti pak ještě na delší dobu zaplnili prostor před místním městským úřadem, kde proběhlo slavnostní dekorování vojenských historických jednotek pamětnímu stuhami. Ve stejném prostoru rovněž v průběhu celého dne posupně vystoupily hudební skupiny Nešlapeto a Kantoři, dále vojenská dechovaná kapela 6. praporu polních myslivců a folklórní soubor Barunka z České Skalice. Kulturní program byl rovněž obohacen komentovanou přehlídkou především dámských oděvů z druhé poloviny 19. století. Celá vzpomínková akce byla důstojně zakončena slavnostním Reqiem 1866 v kuřívodském kostele sv. Havla v podaní pěveckého souboru Ritornello.

Kurivody 30.4.2016 044  Kurivody 30.4.2016 090  Kurivody 30.4.2016 183

Celá fotogalerie ZDE.

 

 

Severní Čechy - Dlouhý Most

V sobotu 16. dubna 2016 proběhla v Dlouhém Mostě první z plánovaných akcí ke 150. výročí událostí v roce 1866. Na samém začátku bylo shromáždění všech účastníků v pruských, rakouských a saských uniformách před obecním úřadem, odkud průvod došel k centrálnímu pomníku před farou, kde proběhl pietní akt.

Poté následoval přesun na místní hřiště, kde návštěvníci shlédli volně pojatou bitevní ukázku. Dekorováním jednotek pamětními stuhami vyvrcholila další část programu. Bohoslužba v kostele sv. Vavřince doplněná o vystoupení místního pěveckého sboru Laurentius předcházela poslednímu bodu slavnostního odpoledne, a to pietnímu aktu na místním hřbitově u pomníku zemřelých z roku 1866. Na závěr je potřeba poděkovat všem obyvatelům zmíněné obce, kteří se podíleli na organizačních záležitostech a hlavní mírou přispěli k hladkému průběhu celé akce. V pátek 15. dubna uskutečnil P. Lazurko přednášku v místní škole, při které se žáci poutavou formou s využitím filmového materiálu dozvěděli historické události před 150 lety se zaměřením na severní Čechy.


Fotogalerie:http://www.1866.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=219:dlouhy-most&Itemid=88

 

Brigáda na Jičínském bojišti

V sobotu 2.dubna se na jičínském bojišti uskutečnila brigáda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Sešlo se na ní 6 členů spolku – Miroslav Malach, Josef Votrubec, Pavel Skalský, Miroslav Trakal, Zdeněk Studený a Martin Drapák.

Hlavním cílem brigády bylo označení pruského hrobu litinovým křížem,
který se nachází v obci Holín. Bylo upraveno okolí pomníků v Dolním Lochově a Dílcích.
Již delší dobu pátráme po místě, kde stával ještě v 50.letech menší
pískovcový pomník z r.1866. Pomník se měl nacházet při polní cestě
z Bradačky do Dílců (viz.mapka – cesta tučně vyznačena). Kdo by prosím věděl o tomto pomníku nebo i o jiném zapomenutém hrobu z války 1866, ať se prosím obrátí na náš spolek,
konkrétně na Martina Drapáka, technického referenta pro bojiště u Jičína z r.1866, tel.606/478 214, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Děkujeme za pomoc.

 Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_jicinskem_bojisti

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM