Orlice ateliér

Ve dnech 10 a 11. 3 úspěšně proběhly v ateliéru sochařky Pauliny Skavové v Písku první práce na tvorbě forem potřebných k dalšímu postupu odlití plastiky orlice do bronzu pomocí metody ztraceného vosku uměleckou slévárnou z Horní Kalné HVH spol. s.r.o.
Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Orlice_atelier_2016

 

Severní Čechy - Křížany

V sobotu 20. února 2016 proběhl v Křížanech pietní akt k uctění památky vojáka Napoleonovy armády, který zemřel v roce 1813. Vzpomínku organizoval Spolek vojenské historie Liberec ve spolupráci s místním obecním úřadem. V rámci programu byli návštěvníci seznámeni s výstrojí jednotlivých vojáků v historických uniformách z roku 1813, 1866 a 1914 - 1918. Při prezentaci prusko-rakouské války nebylo opomenuto několika větami připomenout roli Křížan v uvedeném konfliktu. Na závěr měli všichni možnost prohlédnout si interiér kostela sv. Maxmiliána. Za Komitét 1866 se zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral, P. Lazurko a Z. Studený.
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 13. února 2016

V sobotu 13. února 2016 se ke svému dalšímu zasedání v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové sešlo předsednictvo Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Jednatelka Věra Hladíková na počátku přítomné informovala, že náš spolek je po několikaměsíčním maratonu konečně úspěšně zaregistrován v souladu s tzv. novým občanským zákoníkem u rejstříkového soudu v Hradci Králové, s čímž se vzhledem k veřejnosti pojí zejména nutnost uvádět za názvem spolku zkratku "z.s.", tedy zapsaný spolek. Velká část jednání byla věnována pojetí marketingové akce, během níž budou v rámci 150. výročí prusko-rakouské války nabízeny veřejnosti k prodeji mnohé naše publikace s mimořádnou slevou (viz e-shop). Rovněž byly podány zprávy z jednotlivých bojišť, z nichž stojí za zmínku především výroba nové orlice na pomník ve Václavicích. Předsednictvo rovněž připravovalo podklady pro letošní jarní valnou hromadu, který se v Hradci Králové uskuteční 19. března 2016 v budově Muzea východních Čech. Po skončení jednání předsednictva ještě proběhla ze strany kontrolní komise revize účetnictví za rok 2015.

 

Zima v tichu bojiště

Ve dnech 24. 1. a 14. 2. 2016, za krásného zimního počasí, podnikla V. Hladíková další příjemnou vycházku královéhradeckým bojištěm. Navštívila lokality Chlum, Lípu, Rozběřice; v Dohalicích, Sadové a Sověticích vysbírala v okolí vybraných památek větve a odpadky. V Hněvčevsi očistila památky ev. č. 358 (Fr. Kozák) a ev. č. 90 (Franz Lehnert).

Fotogalere: http://1866.rajce.idnes.cz/Zima_v_tichu_bojiste/

 

Přednáška ve Vlastivědném muzeu v Železnici - Prusko-rakouská válka 1866

Ve Vlastivědném muzeu v Železnici se konala první z cyklu přednášek Mgr. Petra Lazurka ke 150. výročí Prusko-rakouské války roku 1866. Na zahájení nastoupili členové Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74. Přednáška se zabývala příčinami vzniku válečného konfliktu, průběhem bojů v Čechách, Německu a Itálii a důsledky této války a byla doplněna promítáním dobových fotografií a kreseb a ukázkami zbraní. Přítomní si prohlédli výstavu fotografií  Živá historie pořízených na rekonstrukcích válečných střetů roku 1866 za posledních 10 let. Výstava potrvá do 4. března, pro školy a další skupiny zájemců je možno dohodnout širší program. Věříme, že této jedinečné příležitosti využijí školy z blízkého okolí.

http://1866.rajce.idnes.cz/Prednaska_Mgr._Petra_Lazurka_z_cyklu_1866_-_Prusko-rakouska_valka_1866/

 

Brigáda v Dlouhých Dvorech

Brigáda byla zaměřena na místo v Dlouhých Dvorech, kde jsou čtyři pomníky ev. č. 20, 124, 11 a 21. Mezi tyto pomníky kdysi někdo zasadil jasan. Po letech došlo vlivem růstu stromu v těsné blízkosti pomníků k poškození souboru památek viz foto.

Jasan byl minimálně způlky proschlý a kmen vyhnilý. Po několika letech a peripetiích se konečně podařilo nezbedný strom uříznout a zahájit tak první krok k opravě pomníků 30. 1. 2016. Členové Komitétu měli na brigádě k dispozici jeřáb. Bylo to náročné, ale povedlo se to bez jakékoliv újmy. Brigádníci se báli, aby se nic nestalo jak pomníkům, tak lidem okolo. Veškerá technika byla ze ZD Všestary. Vše bylo odvezeno, takže po nás zůstal pořádek. Kmen bude následně rozřezán na jaře či v létě. Technika byla zapůjčena z družstva Všestary zdarma jako sponzorský dar.

Zde musíme ještě doplnit, že k tomuto pietnímu místu vede lipová alej, kde bylo vysázeno přibližně 35 lipek.

Pro doplnění se jedná o památky:
Ev. č. 11- rak. mjr. Romuald rytíř von Dobrucki od 23. pěšího pluku. Pomník byl věnován důstojníky sboru.
Ev. č. 20- rak. npor. Edmund von Salemfels od 9. hulánského pluku. Autorem díla Anton Wasserburger z Vídně. Pomník věnován rodinou.
Ev. č. 21- rak. ppor. Alexandr svob. pán von Bethmann. Pomník věnován rodinou.
Ev. č. 124- 30 rakouských a pruských vojínů. Pomník věnován pruským řádem johanitů.

Fotogalerie:
http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_v_Dlouhych_Dvorech

 

23. ledna 2016 Setkání v Náměšti na Hané

Již popáté se v sobotu 23. ledna 2016 konalo v Náměšti na Hané pietní setkání u příležitosti výročí úmrtí člena Komitétu 1866 Františka Nemeráda, kterého se účastnilo 15 jeho přátel, především z řad historického 8. pěšího pluku a 27. praporu polních myslivců. Po krátké pietní vzpomínce se všichni přesunuli k přátelskému posezení do restaurace Na Záložně. Za Komitét 1866 se setkání zúčastnili: Václav Hradil, Jiří Jemelka, a Jiří Synek.

http://1866.rajce.idnes.cz/23._ledna_2016_Setkani_v_Namesti_na_Hane

 

Nová podoba kalendáře akcí

Jak si již mnozí z návštěvníků našeho portálu jistě všimli, v minulých týdnech došlo k postupné změně našeho kalednáře akcí. Ten byl rozdělen na dvě skupiny - akce (společně s přednáškami) a výstavy (společně s konferencemi). Věříme, že toto rozčlenění i celkové zvětšení objemu dat, které lze o dané akci získat při rozkliknutí konkrétního řádku, přispěje k lepší přehlednosti i větší informavanosti o všech inzerovaných akcích.
Letošní jubilejní rok je doslova nabitý množstvím zajímavých akcí vztahujícím se ke 150. výročí prusko-rakouské války. Přestože jsme se snažili zahrnout do našeho kalendáře všechny, o kterých víme, rádi bychom Vás požádali, zda byste nám případně zaslali (na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) informace o akcích, které v našem kalendáři nenajdete, aby mohl sloužit skutečně v co nejširší míře. Za Vaši pomoc předem děkujeme.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 9. ledna 2016

V sobotu 9. ledna 2016 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo první letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Hlavní osou celého jednání bylo přirozeně 150. výročí prusko-rakouské války, a to ať již v ohledu organizace a financování vzpomínkových akcí, tak i přípravy různých publikací či výstav. Členové předsednictva byli zároveň seznámeni s výsledky loňského hospodření spolku i s prvotním návrhem rozpočtu pro rok 2016. Na pořad jednání se vedle dalších témat dostaly také informace o právě probíhající aktualizaci našich internetových stránek, zejména pokud jde o podobu kalendáře akcí i historického kalendária, stejně jako zprávy technických referentů z jednotlivých bojišť.

 

Jak jinak přivítat nový - jubilejní - rok

Jak jinak přivítat nový - jubilejní - rok, než vycházkou po bojišti? První lednový víkend r. 2016 navštívila V. Hladíková několik lokalit na královéhradeckém bojišti. Ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech očistila od sněhu některé památky, a v jejich okolí vysbírala odpadky.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Jak_jinak_privitat_novy_-_jubilejni_-_rok

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM