Severní Čechy - Boseň, Kuřívody a Březina

V sobotu 20. července 2019 věnoval severočeský oddíl dopolední čas mnichovohradišťskému bojišti. U pomníku ev. č. 47 zhotovil J. Náhlovský a M. Janoušek zcela nový základ, což byla první etapa související s uvedením do důstojnějšího stavu, než dřívější betonový sokl s jednoduchým křížem. Ve stejné době D. Koral s J. Třešňákem provedli očištění a úpravu okolí pomníků ev. č. 48 a 49. Potom následoval přejezd na kuřívodské bojiště, kde M. Janoušek a J. Třešňák natřeli stojany všech tří zdejších infopanelů 1866. Druhá dvojice očistila pomník ev. č. 22 od ptačího trusu a v menší míře posekala trávu u této památky. Nutno podotknout, že MÚ Ralsko zajistil již dřívější sekaní vzrostlejší trávy nejen u tohoto pomníku, ale také u centrálního pomníku ev. č. 1. Další sekání trávy provedli J. Náhlovský a D. Koral u infopanelu nacházejícího se v lese a u pomníků ev. 2, 3, 6, 7 a 10. Jelikož se J. Třešnák dalších prací nemohl zúčastnit, podpořil M. Janoušek sekáče u pomníků ev. č. 11 - 13. Po opětovném návratu k Mnichovu Hradišti bylo zvelebeno okolí pomníků ev. č. 33 a 34. Závěrečné práce se věnovaly v Březině pomníku ev. č. 53, kde došlo k nátěru spodní části kříže a zbytek byl demontován pro lepší přístup kvů-li obnově nátěru, a pomníku ev. č. 55, kde rovněž klesla tráva pod strunou sekacího stroje.
mhk1 mhk2 mhk3
 
 
 

 

 

 

Obnova pomníků z války 1866 v Račicích a Benátkách

V červnu byla ukončena kameníkem Jiřím Soukupem oprava pomníku ev.č. 2 na hrobě rakouského setníka Wilhelma Weila na úpatí vrchu Horka. Pomník je opět po letech díky aktivitě několika kolegů, kterým se podařilo sehnat potřebnou sumu na opravu, v bezvadném stavu. Oprava stála 107.323 Kč., 80% z této sumy uhradil Komitét z dotačního titulu, obec Račice nad Trotinou přispěla 20 % což činí 21.465 Kč. Předseda spolku s členy své rodiny v současné době pracuje na úpravě rovu a okolí památky.

Další památky byly opraveny v červenci opět Jiřím Soukupem na návsi v Benátkách a sice: ev.č. 213 - pyramida věnovaná 4 rak. a prus. vojákům, ev.č. 214 - jehlan věnovaný prus. praporčíku Louisu von Seydlitzovi, ev.č. 220 - pyramida věnovaná několika rak. důstojníkům a 50 rak. a prus. vojákům a poslední opravenou památkou je ev.č. 468 - pyramida věnovaná 4 prus. vojákům. Celou sumu za opravu tedy 41.143 Kč. hradila obec Benátky.

Zmíněné památky v obou lokalitách budou slavnostně odhaleny 17. srpna 2019. Tímto také zveme členy Komitétu, uniformované jednotky, i veřejnost na tyto drobné slavnostní akce.

   

 

Chlum 20.7.2019

V sobotu 20.7. byl demontován oplůtek u pomníku ev. č. 28 na Chlumu.Brigády se zúčatnili pánové M.Suchý a R.Balcárek

 

 

Brigáda ve Svíbu 21.7.2019

 Dne 21.7. A.Balcárek a M.Bareš opět  navštívili les Svíb a provedli menší údržbu pomníků č.152, č. 149, č. 272, č. 223. 
 Pomníky č. 272 a 223 a vstupová informační tabule komitétu byly hodně zarostlé a bylo nutno je vysekat. Rozprašovačem s roztokem sava a vody byla provedena očista následně byl okartáčován kámen pomníku . U pomníku č. 149 byla očištěna  pyramidka. Přístup k pomníku už nebyl téměř možný přes ostruží a hustou zeleň,která byla vysekána a okolí pomníku vypleto a lehce překopáno motyčkami Pomník a hrob  č. 152. byl už téměř neviditelný. Byl hustě porostlý mechem, trávou a ostružím. Pyramidka byla roztokem sava a vody umyta a oplachnuta vodou. Hrob byl očištěn od mechu a rýčem strhnuty už téměř nepatrné hrany hliněného náspu. Odkopaná zemina byla navršena na násep udusána a uhrabána .
 
   
 

Brigáda nových členů Komitetu 1866

Dne 19.8.2019 Adam Balcárek a Michal Bareš provedli v čase od 13 do 15:30 hod. údržbu pomníku č. 103  třech padlých královských pruských důstojníků první třídy (Premier Lieutnant Julius Ewald, Premier Lieutnant Karel Worke, Premier Lieutnant Reinhold Müller). 
Na místě provedli kultivaci zeleně, vyplení hrobu a vykartáčování pískovcového pomníku, který  namáčeli jarovou vodou. Byly také ořezány větve, které přerůstaly až k vrchnímu kříži na pomníku.
  
 

Malá brigáda na Chlumu

Dne 17.7. 2019 podnikli M.Suchý a Š.Demlová malou brigádu na bojišti. Jednalo se o pomník ev. č. 28 na Chlumu Oscaru Beckersovi zu Westerstettenovi. Poměrně znečištěný mramorový kříž byl navlhčen rozprašovačem savo/voda, jemnými kartáčky byly odstraněny nečistoty a důkladně opláchnut vodou.
msch1 msch2 msch3
 
 
 

Račice nad Trotinou

Dne 14.7. 2019 se uskutečnila menší brigáda na bojišti u Hradce Králové v Račicích nad Trotinou u pomníku ev. č. 2 - setníka Weila. Jednalo se odstranění asi 10 cm hlíny z hrobu a připevnění geotextilie. Na tuto textilii byla nasypána vrstva mulčovací kůry a vysazeny květiny. Dále byly do svahu zasekány nášlapové stupně pro snadný přístup k pomníku. Přítomni na brigádě: Šárka Demlová, Míša a Matyáš Demlovi a M. Suchý. 

     

 

Pieta v Dubu a vycházka po bojišti u Tovačova 13. července 2019

            V sobotu 13. července 2019 se v Dubu nad Moravou konala od 9. hod. vzpomínka na vojáky padlé v roce 1866 v okolí obce, ale také na všechny oběti prusko-rakouské války. V úvodu připomněl místostarosta městyse pan Lubomír Vaňák nesmyslnost válek a nutnost poučit se z jejich dopadů na lidstvo. Poté místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek seznámil diváky s událostmi roku 1866 v Dubu a okolí a také s kronikářskými záznamy popisujícími, jak vypadalo bojiště u Tovačova bezprostředně po srážce z 15. července 1866. Po položení kytice u kříže na náměstí zazněla česká státní hymna a po čestném výstřelu z mysliveckého štucu také rakouská hymna. Pietního aktu se zúčastnilo přibližně 25 diváků. Je třeba poděkovat zástupcům Dubu nad Moravou p. Lubomíru Vaňákovi a p. Pavlu Piňosovi za perfektní přípravu a technické zabezpečení akce a velmi milé přijetí, kterého se nám dostalo.

            Téhož dne byla v 10.30 hod. zahájena u autobusového nádraží v Tovačově již tradiční vycházka po místním bojišti z roku 1866, které se na počátku zúčastnilo 30 návštěvníků. Trasa pokračovala k pomníku neznámého rakouského vojáka na hrázi Skašovského rybníka a odtud městem Tovačov ke kříži na Olomoucké ulici a pak dále k ústřednímu pomníku bojiště, kde výklad na 10 minut ztížil krátký déšť. Následně byla u pomníku u Bezedného dolu položena kytice za město Tovačov a vycházka byla zakončena u mohyly věnované pruskému podplukovníku Behrovi. Počet účastníků letošní akce byl ovlivněn nepříznivou předpovědí počasí, ale i přesto se podařilo Jiřímu Synkovi a Jiřímu Jemelkovi z Komitétu 1866, kteří vycházku doprovázeli svým výkladem, důstojně připomenout oběti tovačovské srážky z 15. července 1866 a vycházka byla hodnocena velmi pozitivně. Je třeba poděkovat starostovi města Tovačov panu Marku Svobodovi, místostarostovi panu Jaroslavu Vránovi a kastelánce zámku paní Květě Zajícové za výbornou spolupráci a pomoc při přípravě akce. Díky patří také panu Janu Březinovi v uniformě 27. praporu polních myslivců a všem, kdo se akce tohoto dne zúčastnili. Za Komitét 1866 to kromě již jmenovaných byli Jiří Hanuš, Václav Hradil, Blanka Karešová, Jiří Stískal a Zdeněk Studený, z příznivců našeho spolku nechyběli například Ladislav Novák a Karel Novotný.

   

 

Opustil nás pan Ladislav Mergl

Se lítostí a smutkem v srdcích oznamujeme, že v pátek 5. července naše řady navždy opustil Ing. Ladislav Mergl z Prahy. Členem Komitétu 1866 byl od roku 1994.

Čest jeho památce!

mergl parte

 

Hradec Králové-Pražské Předměstí

V neděli 7.7. provedl pan M.Suchý společně s Š.Demlovou drobnou brigádu v Hradci Králové u pomníku z války 1866 na Pražském Předměstí.Památka s e.č. 227 byla nejprve důkladně očištěna a následně byl obnoven nápis.

   

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM