Severní Čechy - Mimoň, Kuřívody 2018

V pátek 4. května 2018 uskutečnil J. Náhlovský a D. Koral nátěr stojanů informačních tabulí v Mimoni, Ploužnici a Kuřívodech u kostela. V prvně uvedené lokalitě byl zároveň natřen stojan související s historií 1. světové války.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mimon,_Kurivody_2018

 

Brigáda na pruském cholerovém hřbitově u Mikulova

V úterý 1. května 2018 očistil J. Synek s rodinou náhrobky na pruském cholerovém hřbitově na okraji Mikulova a zároveň vyplel trávu, která hroby obrůstala. Na závěr byly zapáleny svíčky u centrálního pomníku i u obou mramorových křížů na hrobech poručíků Fabricia a Schrödera z 1. magdeburského pěšího pluku č. 26.

Mik br 18 1  Mik br 18 2  Mik br 18 3

 

Brigáda Komitétu v Ossariu v obci Kbelnice 2018

V úterý dne 9.4.2018 se uskutečnila plánovaná brigáda Komitétu v Ossariu v obci Kbelnice zaměřená na úpravu zeleně a to zejména na likvidaci ztrouchnivělého jasanu. Z Jičínska byli přítomni oba techničtí referenti Petr Lazurko a Josef Votrubec. Oba technici začali stahovat z prostoru Ossaria větve spadlé vlivem větru a provádět lehčí úpravy zeleně. Během této práce však byla přelomena pila Fiskars, čímž byla činnost tohoto typu vážně narušena. Situaci zachránil plánovaný příjezd oddílu ze severních Čech (Jiřího Náhlovského a Davida Korala) vybaveného kvalitní technikou a navyklého pracovat v extrémních podmínkách.
Díky nim jsme se mohli pustit do výškových prací. Navzdory místy nebezpečně padajícím větvím skupina neohroženě pokračovala v práci, až zcela odstranila stopy o tom, že v místě nějaký strom kdy rostl, a upravila větve dalších stromů a keřů v oblasti Ossaria. Všechny větve byly odtahány mimo prostor Ossaria a budou odvezeny lidmi z obce. Větší kusy dřeva pak skončily jako válečná kořist zúčastněných.
 

Severní Čechy - Kuřívody, Ševčín 7.4.2018

V sobotu 7. dubna 2018 uskutečnil severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák a Z. Studený sběr veškerých odpadků podél silnice E268 na kuřívodském bojišti. Celkem bylo naplněno "pouze" 12 igelitových pytlů a důvodem tak malého počtu, oproti předcházejícím rokům, bylo patrně uzavření uvedené silnice na několik týdnů v létě loňského roku. Děkujeme MÚ Ralsko za poskytnutí pytlů a jejich následný odvoz na sběrné místo, což zajistil pracovník úřadu. Rovněž okolí zdejších pomníků bylo uhrabáno a upraveno. Stejným zákrokem prošlo i okolí pomníku u Ševčína v lokalitě bojiště u Mnichova Hradiště.

 

Vídeň 24. března 2018

V sobotu 24. března 2018 uskutečnil severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a J. Kůrka spolu s J. Synkem jednodenní výlet do hlavního města bývalé habsburské monarchie. Při návštěvě centrálního hřbitova byly shlédnuty náhrobky známých osobností – Hess, John, Tilgner, Holub, Beethoven, Strauss, Brahms a Mohs, pomník obětem revolučního roku 1848 a litinová kostka, připomínající saské vojáky zemřelé v roce 1866 ve Vídni. V nedaleké ulici Zehngrafweg došlo u kamenného kříže k uctění památky vojáků IV. praporu jičínského pěšího pluku č. 74 a také několika sanitních vojáků, kteří v roce 1866 zemřeli na choleru. Poté se výprava přesunula do Arsenalu a víc jak tři hodiny strávila mezi sbírkami vojenského muzea, kde zlatým hřebem bylo monumentální Sochorovo plátno Baterie mrtvých. Nejen pro zájemce o rok 1866 je velká škoda, že poslední úprava expozice 19. století přesunula druhý mistrův obraz Jezdecká srážka u Střezetic do depozitáře, takže již není vystavován.
Dalším bodem se stala Kapucínská hrobka s rakvemi příslušníků domu habsburského. V kostele vedle hrobky bylo několik zajímavých pamětních desek, včetně jedné věnované padlým důstojníkům hulánského pluku č. 13. Následovala prohlídka jezdeckých soch arcivévody Albrechta, Evžena Savojského a arcivévody Karla, soch císařů Josefa II. a Františka I. a také návštěva Augustiniánského kostela, kde se nachází hrob vítěze od Kolína z roku 1757 maršála Dauna. Po prohlídce monumentálního pomníku Marie Terezie byla expedice příznačně ukončena u sochy císaře Františka Josefa I.

Wien 1  Wien 2  Wien 3

 

Brigáda Jičín 1.3.2018

Dne 1.3.2018 se konala drobná brigáda na jičínském bojišti. Akce byla uskutečněna v rámci historického kroužku Muzea přírody Český ráj. Na brigádu i přes značnou nemocnost mužstva dorazili 4 členové kadetní setniny. V slunečném leč mrazivém počasí (-4°C) skupina přejela autobusem do Sedliček, odkud vyrazila směrem k Zebínu, pod kterým se nachází pomník na místě saského obvaziště. Na lokalitě byly odstraněny náletové dřeviny, vyhrabáno listí a pomník byl očištěn kartáčem. U pomníku byla zjištěna 2 relativně čerstvá poškození nápisní strany způsobená pravděpodobně střelbou ze vzduchovky. Pak jsme se kolem malebně namrzlé Cidliny přesunuli k hrobu saského setníka Karla Oskara Fickelscheerera, kde proběhl úklid v okolí pomníku.

Navštívili jsme zastávku č. 18 a zjistili její vážné poškození v důsledku trouchnivění dřeva. Na lokalitě Žabínek probíhala úprava keřů, do kterých pomník zarůstá. Jeden habr byl úplně odstraněn, protože rostl před pomníkem. Je otázkou, zda habry na této lokalitě úplně neodstranit. I když všichni usilovně pracovali, nestihli jsme keře upravit všechny a museli jsme se stáhnout do Jičína.

  

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/JC_1.3.2018

 

Zaměření polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3 pomocí magnetometru

Ve čtvrtek 8. února archeologové a členové Komitétu 1866 (Petr Hejhal, Matouš Holas) provedli zcela unikátní prospekci části bojiště u Hradce Králové. Jejich cílem se stala přesná lokalizace zaniklého polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3, které se mělo údajně nacházet v polích mezi obcemi Chlum a Neděliště. Po analýze terénu a historických zdrojů byl vytyčen prostor, který byl podroben měření magnetometrem (princip identifikace změn v geologickém podloží na základě anomálií magnetického pole Země). Provedení prospekce zajistily kolegové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovi univerzity v Brně, které vedl Peter Milo. Měření bylo zařazeno v projektu specifického výzkumu s názvem Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Královéafinančně tak zajištěno Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Po několikahodinovém měření byl konečně nalezen hledaný prostor, kde bylo před více než 150 lety vybudováno polní opevnění pro pěchotu, jenž bylo součástí celého opevnění č. 3 (z opevnění pro dělabyl lokalizován pouhý kus pravého boku). Anomálie byly díky měření identifikovány v podobě dvou rovnoběžných linií přesně ve tvaru odpovídajícímu známému předpisu. Měření tak potvrdilo možnost zkoumání těchto zaniklých objektů podobnými metodami. V budoucnu se tak stane stěžejním a naprosto průkopnickým způsobem, kterým bude možné zkoumat podobná místa legendárního bojiště z roku 1866 u Hradce Králové.

Arch3 1  Arch3 2  Arch3 3

Zde je také odkaz na VIDEO.

A zde podrobná reportáž České televize ZDE.

 

Sborník z XXXIII. Mikulovského sympozia - Rok 1866 na Moravě

V závěru prosince 2017 byl vydán sborník z konference, která se ve dnech 5. - 6. října 2016 konala na zámku v Mikulově. Sborník o rozsahu 375 stran, který vyšel v nákladu 350 výtisků a jeho redaktorem byl Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., obsahuje řadu článků týkajících se válečného roku 1866 na Moravě – viz obsah.

Prodejní cena: 149 Kč + balné a poštovné

Sborník je možno zakoupit na adrese:

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Pavlovská 2
692 24 Mikulov

tel.: 519 500 061

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MS 2016 Titul

Sborník bude možno zakoupit také na jarní valné hromadě Komitétu 1866, která se bude konat v sobotu 14. dubna 2018 ve Střezeticích.

 

Povánoční inspekce východočeských pomníků

Dne 28. 12. 2017 provedli členové Komitétu 1866 Z. Pátek a P. Šolcová inspekci pomníků v okolí Pardubic - okruh cca 200 km (Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Třebechovice pod Orebem, Smiřice, Plotiště nad Labem, Svobodné Dvory, Dolany a Přelouč). U vybraných památek zjistili jejich stav, vyfotili je a zaměřili přes GPS.

Insp1  Insp2  Insp3

 

Úprava hrobů na pražských Olšanech

V sobotu 23. prosince 2017 uskutečnil člen Komitétu 1866 Miroslav Bratrych drobnou brigádu na pražských olšanských hřbitovech spočívající v úpravě a očištění hrobů malíře Rudolfa Ottenfelda (jehož obrazy vojáků z roku 1866 jsou velmi populární) a ředitele kamenosochařské školy v Hořicích Viléma Dokoupila, který byl prvním technickým referenten královéhradeckého komiétut i pozdějišího Ústředního spolku. Právě o Dokoupilův hrob pečuje Komitét 1866 v rámci projektu adopce hrobů význačných osobností na pražských Olšanech - podrobnosti zde.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM