Brigáda u Mnichova Hradiště

V neděli 8. listopadu 2015 byla na bojišti u Mnichova Hradiště uskutečněna brigáda, zaměřená hlavně na posekání trávy a shrabání spadlého listí. Prioritní činností pracovní skupiny ve složení M. Janoušek, D. Koral, P. Novák a J. Náhlovský se však stala instalace kříže s nápisní tabulkou u pomníku ev. č. 52. Za kolmou polohu kříže ke kamennému soklu odpovídal P. Novák, který s nadšením a pečlivostí kontroloval pohyb vzduchové bubliny na vodováze. Další hodiny krásného podzimního dne již plně naplnila výše uvedená činnost u pomníků ev. č. 43, 41, 1, 2, 13, 10 - 12 a 14 - 16. Ke smutku všech brzké stmívání okolo 16. hodiny přerušilo veškeré práce, ale to neznamenalo ukončení setkání členů severočeského oddílu. První tři jmenovitě uvedení mezi sebou soutěžili ve vědomostech související s rokem 1866 a po zodpovězení několika otázek se stal vítězem D. Koral, který vyhrál hodnotné ceny.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_u_Mnichova_Hradiste_2015

 

Brigáda na hrobě Viléma Dokoupila v Praze

V sobotu 7. listopadu proběhla na pražských olšanských hřbitovech další brigáda věnovaná hrobu prvního technického referenta královéhradeckého komitétu a zakladatele hořické kamenosochařské školy Viléma Dokoupila. Poté, co byl v letních měsících odstraněn letitý břečťanový porost, bylo nyní přistoupeno k vybudování nového betonového základu, na který bude členitý náhrobek umístěn. Vzhledem k tomu, že původní náhrobní kámen stál částečně na pískovcovém obrubníku a částečně na betonovém základu, který byl umísten za ním, došlo během desetiletí k rizikovému naklonění celého náhrobku. Tento byl tedy posunut a za obrubníkem byl vybudován zcela nový betonový základ pro budoucí umístění pomníku. Náročná práce proběhla za nečekaně příznivého listopadového počasí za účasti členů Komitétu 1866 M. Suchého, J. Kozáka, M. Holase a M. Baruse.

DOK 2 - 01  DOK 2 - 02  DOK 2 - 03

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na valné hromadě Komitétu 1866, která se konala 31. října v Hradci Králové-Pouchově, bylo členům našeho spolku rovněž distribuování nové číslo našeho časopisu Bellum 1866 - konkrétně se jednalo o č. 2 ročníku 2015. Obsah tohoto čísla je rovněž částečnou připomínkou 25 let obnovené existence Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. V úvodní studii je vzpomenuto na okolnosti vzniku našeho spolku, následující texty se z různých perspektiv věnují jedné z nepřehlédnutelných postav péče o válečné hroby na Královéhradecku Josefu Volfovi z Benátek. Článek Jiřího Synka pak přináší informace o dosud nepříliš známých saských památkách na rok 1866 a čtenář v anotovaném čísle nalezene ještě nějakolik dalších poutavých článků, včetně historického Kalendária pro rok 2015. Celý obsah je ZDE.

2015-2

Toto číslo časopisu Bellum 1866, stejně jako starší čísla či další spolkové publikace si lze objednat v našem e-shopu.

 

38. valná hromada Komitétu 1866 a tradiční Dušičky

V sobotu 31. října se uskutečnila již 38. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, která se tentokrát konala v Hradci Králové-Pouchově. Jedním z hlavních bodů jejího programu byla připomínka 25. výročí obnovené existence Komitétu 1866, v jejímž rámci byly předávány pamětní listy těm členům, jejichž členství trvá po celou existenci našeho spolku, tedy takřka neuvěřitelné čtvrt století.

Místo valné hromady nebylo zvleno náhodně, neboť na pouchovském hřbitově je pohřben František Waldek, který zastavával po odstoupení Jana Nepomuka Steinského v letech 1911-1930 post předsedy královéhradeckého komitétu. V této funkci také 29. listopadu 1930, tedy před 85 lety, zemřel. U jeho hrobu byl také v rámci tradičních Dušiček vykonán pietní akt (s příslušným vzpomínkovým projevem předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého), a to za přítomnosti Waldekových potomků. Letošní dušičková připomínka padlých v královéhradecké bitvě i celé prusko-rakouské válce pak vyvrcholila pietním aktem u centrálního pomníku na pochovském vojenském hřbitově.

D 15-01  D 15-02  D 15-03

Celá fotogralerie ZDE.

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

   V sobotu 24. října se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové za pěkného počasí podzimní brigáda, které se zúčastnili: Věra Hladíková, Kateřina Musílková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím. Miroslav Suchý se omluvil.

   Sešli jsme se v 9 hodin u hřbitova v Probluzi, kde jsme chtěli upravit hřbitov kvůli exkurzi hradeckého Gardecorpsu avizované na dušičkové setkání. Hřbitov jsme nalezli v bezvadném stavu takže našeho zásahu zde nebylo třeba. K našemu milému překvapení jsme zjistili, že pomník faráře Nováka, který byl těžce poškozen při ořezávání větví přilehlých stromů je odborně opraven. Ze hřbitova je ještě potřeba odvést zbytky litinového oplocení. Přemístili jsme se k ústřednímu saskému pomníku ev.č. 60, který je po celkové opravě, včetně schodiště a osazení nových před časem zcizených koulí. Upravili jsme saský hřbitov v Dolním Přímu a pokračovali jsme do Horního Přímu, kde jsme shledali upravenou posekanou lokalitu "U sv. Aloise". Odstranili jsme trávu v okolí i uvnitř plůtku u pomníku ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha a pořezali jsme šípek v jeho blízkosti, který na jaře spálíme. Stejnou údržbu prodělal i pomník ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. Přejeli jsme k lesu Holá kde bylo posekáno a pořezáno křoví u pomníků ev.č. 9 a 247, pomníky očištěny a ometeny.

   Po obědě jsme odjeli k lesu Svíb kde jsme očistili a upravili pomníky a v jejich okolí ořezali nálety. Památky byly ošetřeny v tomto pořadí: ev.č. 219, 278, 276, 159, 158, 292 a 156. Nakonec se přejelo do Břízy k pomníkům ev.č. 273, 274 a 398, byly zkontrolovány šachetní kříže při silnici do Rosnic a osekáno křoví u křížů na dělostřeleckém okopu u Žižkova stolu. Cestou domů jsme ještě navštívili pomníky ev.č. 143, 396 a 397 v areálu bažantích líhní a ošetřili pomník ev.č. 67 pruského npor. Belowa u Stěžírek.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove

 

Vysvěcení nově zrenovovaného pomníku na hrobě poručíka Julia šlechtice z Anthoine

Dne 17. října 2015, proběhlo slavnostní vysvěcení nově zrenovovaného pomníku na hrobě poručíka Julia šlechtice z Anthoine, který zde padl v nedožitých dvaceti letech, zasažen několika střelami do hrudi v průběhu bitvy u Náchoda, která se zde odehrála mezi pruským V. armádním sborem a rakouským VI. armádním sborem 27. června roku 1866. Pomník byl zrenovován za finanční podpory obce Provodov-Šonov. Vzpomínky na padlé se zúčastnili společně s členy Komitétu 1866 rovněž členové SPVH-Náchod, zástupci Gardy města Hradce Králové a mnoho dalších představitelů jednotlivých historických spolků a jednotek zabývajících se prusko-rakouskou válkou z roku 1866. Organizátoři tímto děkují obci i všem, kteří se zapojili do renovace pomníku a současně svou přítomností podpořili vzpomínku na padlé, kteří zemřeli před 149. lety během prudkých bojů v okolí Václavic.


Fotogalerie:http://1866.rajce.idnes.cz/Provodov-Sonov

 

Komitét 1866, renovace válečné památky 2015 -Václavice

 

Komitét 1866,NÁCHODSKO 2015-Teaser

 

Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 149 lety

V sobotu 19. 9. 2015 se sešli na Prachově zástupci vojsk Rakouska, Saska a Pruska, aby uctili památku vojáků, kteří zde 29. 6. 1866 položili své životy. Celá akce byla zahájena v 9. 30 hodin pietním aktem u pomníků v Horním Lochově. Po seznámení s děním v obci v roce 1866 se vojska i ostatní zúčastnění vydali do Prachovského sedla. I zde se u pomníků konal další pietní akt. V 16 hodin následovala za pozornosti mnohých diváků bitevní ukázka. Tradiční vzpomínková akce, kterou zorganizovalo Muzeum Českého ráje společně s Komitétem 1866, a za podpory Královéhradeckého kraje byla ukončena ve večerních hodinách, zapálením svíček u pomníků v obci Prachov.

Pr 15-01  Pr 15-02  Pr 15-03

Odkaz na kompletní fotogalerii ZDE.

 

Svěcení pomníku šesti pruských vojáků ve Svitavách

Výroční akce Komitétu v r. 2015

Dne 5. září 2015 se konalo ve Svitavách, v rámci tradiční pouti k patronu města sv. Jiljí, svěcení pomníku šesti pruských vojáků, které vyhlásil Komitét pro udržování památek z války 1866 za svou výroční akci tohoto roku.

Svitavy, dnes osmnáctitisícové – v r. 1866 asi pětitisícové město zažily toho roku opakované průchody bojujících vojsk, útok pruské jízdní brigády, návštěvu pruského krále s Bismarckem, jakož i přítomnost rakouského polního zbrojmistra Benedeka, pruskou okupaci i cholerovou epidemii.

Muzejní historický klub Záviš, složený ze žáků ZŠ Felberova, v rámci své činnosti obnovil nejdříve pomník na šachtě údajně 180 pruských vojáků, v r. 2015 zahájil vyčištění prostoru protestantského hřbitova po té, co jej určil jako místo posledního odpočinku šesti pruských vojáků protestantského vyznání. Se slavnostním svěcením pomníku po úpravě celého prostoru se počítalo ke 150. výročí prusko–rakouské války, tedy na rok 2016. Pak se však ukázalo, že Agentura REX, pořádající už tradičně historické programy v rámci svitavské pouti, bude v následujícím roce vytížena jinde, a tak došlo k dohodě o urychlení veškerých příprav o rok! Navíc, Komitét nabídl Svitavům, že se svitavské svěcení stane jeho výroční akcí.

Nebudeme podrobně popisovat celé martyrium příprav v průběhu 12 měsíců. Město Svitavy uhradilo rekonstrukci celého prostoru, rovněž cenu pomníku, Historický klub Záviš získal osvědčeného kameníka Libora Zelinku, který je tvůrcem pomníku pruského vojáka Floriána Pünklera zřízeného před dvěma roky v Litomyšli, připravil ve spolupráci s Komitétem nápisovou desku a doslova si „vypůjčil“ svoji školu, totiž stal se generálním ubytovatelem účastníků pietní akce.

15. července proběhla zásadní schůzka našeho klubu s agenturou Rex a historikem R. Fikejzem ve svitavském muzeu, na níž byl stanoven přesný program pietního aktu v režii klubu Záviš, zatímco agentura Rex Radima Dufka se postarala o nábor vojenských jednotek.

5. září se od 16:00 ubytovaly vojenské jednotky na ZŠ Felberova a po večeři došlo k seřazení celé kolony sestávající z CK hudby 6. praporu polních myslivců z Náchodu, z CK 6. praporu polních myslivců, z CK pěšího pluku č. 73 z Železnice a z CK 8. pěšího pluku z pěšího pluku z Brna, to vše z rakouské armády, z pruských jednotek pak královský pruský 1. gardový pěší pluk z Hradce Králové, královský pruský gardový fyzilírský pluk z Brna a královský pruský těžký zeměbranecký pluk. Kolona se vydala 5 minut po půl sedmé vedená symbolicky členy Historického klubu Záviš v uniformách pruské gardy předměstím Svitav – Lánů na spodní konec svitavského náměstí a odtud přes parkoviště, na jehož místě stávala první svitavská škola – v roce 1866 lazaret 6. pruského sboru – ulicí lemovanou svitavskými občany ke hřbitovu. První zastávkou byla šachta 180 pruských vojáků, kde krátce promluvil předseda Komitétu pan Miroslav Suchý, krátký obřad provedl katolický duchovní, vzdálený příbuzný habsburského rodu, Zdeněk Gerhard Klimeš. Po slavnostní večerce a salvě se jednotky přesunuly před vchod na protestantský hřbitov, kde „modlitbou a slovem Božím“ posvětil nový pomník evangelický farář Filip Keller. Následovala rovněž večerka a čestná salva, poté pruská a rakouská hymna. Celé akce se účastnila řada milých hostů, včetně svitavského starosty. Po koncertě hradecké skupiny Kantoři mohli účastníci zažít večerní i noční atmosféru historického města Svitav a bezpečně se vrátit do míst svého ubytování.

Druhý den pak v rámci svitavské pouti zorganizovala agentura Rex vystoupení některých jednotek obou armád v dobových autentických scénkách ze Svitav roku 1866.

Poděkování bezesporu patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této akce, jež pro nás – Svitaváky – má mnohem hlubší rozměr: nejen setkání našich občanů s příslušníky historických jednotek a Komitétu, ale i rozšíření prostoru, v němž se i naše pošramocená společnost může naučit vnímat mír na hranici věčnosti. Odezva celé akce mezi svitavskými občany je stále vysoce pozitivní, největší odměnou pro pořadatele bylo vyjádření členů historických jednotek, že by uvítali každoroční opakování svitavské akce.

Za Muzejní historický klub Záviš M. Štrych

 

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM