Severní Čechy - Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Liberec

V úterý 21. srpna 2018 J. Náhlovský a D. Koral ostříhali v Turnově ze stromů výhonky, které již zarůstaly do plotu u pomníků z války roku 1866 a shrabali spadlé listí. V Hodkovicích n. M. odstranili výhonky přísavníku a břečťanu zasahující na plochu pomníků 1866 a 1914/18 a rovněž ostříhali různě rostoucí buxusový pás na stejnou výšku a šířku. V Liberci byly odstraněny výhonky břečťanu pokrývající přístupový chodník k velkému pomníku 1866 a další, které rostly na jeho základových stupních a spodních částí okolních sloupků.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Turnov,_Hodkovice_nad_Mohelkou,_Liberec_2018

 

Kunratice 2018

V sobotu 28.7.2018 se v obci Kunratice u Frýdlantu v Čechách konala akce s názvem Tongrund 1813. Ve spolupráci místního obecního úřadu a SVH Liberec proběhl nejprve pietní akt u zaniklého pomníku padlých z Velké války 1914-1918, v současné době provizorně nahrazen dřevěným křížem, který se nachází pod kostelem Všech svatých. Následně proběhla pietní vzpomínka u velkého pomníku tongrundské srážky z roku 1813. Na jeho postavení v roce 1913 měl zásluhu Lokální spolek pro udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec, což byl předchůdce našeho spolku na Liberecku před rokem 1918. Za Komitét 1866 položil kytici David Koral v uniformě rakouského trénu z roku 1866. Mezi přihlížejícími diváky byli i další členové spolku Zdeněk Studený a Miloš Macek. Odpoledne se zúčastnil D. Koral v uniformě francouzského vojáka bitevní ukázky Srážka hlídek u Tongrundu, znázorňující střet Francouzů s Rakušany z konce napoleonských válek.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Kunratice_2018

 

Spolkové setkání na Olšanech

V sobotu 4. srpna 2018 se na pražských Olšanských hřbitovech uskutečnilo setkání členů Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jednalo se o první z akcí konaných u příležitosti 130. výročí založení původního královéhradeckého komitétu a 170. výročí narození jeho zakladatele Jana Nepomuka Steinského. Právě u jeho hrobu, který byl na Olšanech zásluhou Komitétu 1866 před 10 lety identifikován a nově označen, celé setkání začalo. Slavnostní projev přednesl předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a poté byl na hrob položen smuteční věnec z dubových ratolestí pocházejících z lesa Svíbu.

Program setkání, jehož se zúčastnily takřka tři desítky členů spolku, dále pokračoval procházkou po Olšanských hřbitovech spojenou se zastaveními u hrobů osobností spjatých s prusko-rakouskou válkou. Jednlo se např. o generála Jaroslava Červinku, generály Litzelhofena, Philipoviče a Friedberga-Mírohorského, setkína Ignaze Waagnera (padlého u České Skalice 28. června 1866), malíře Rudolfa Ottenfelda a spisovatele Serváce Hellera a Karla Sabinu. Poslední zástavkou byl hrob prvního technického referenta původního královéhradeckého komitétu Viléma Dokoupila, který má Komitét 1866 od roku 2016 v adopci. Setkání bylo zakončeno obědem v blízké restauraci a společným přátelským posezením.

Olšany18 1

 

Odhalení nové památky u Širokého Brodu na Jesenicku

V sobotu 21. července 2018 se Jiří Jemelka zúčastnil v Širokém Brodu nedaleko Písečné u Jeseníku slavnostního odhalení kříže na místě, kde padl 22. června 1866 první rakouský voják – husar 6. husarského pluku Franz Szököcs. Nejprve se v 13.30 hod. konala pietní vzpomínka v Písečné u pomníku husara Szököcse, který je na zdi místního kostela sv. Jana Křtitele. Poté se všichni přesunuli do Širokého Brodu, kde byl v 15.30 hod. odhalen kříž věnovaný právě tomuto prvnímu padlému prusko-rakouské války roku 1866. Akce se kromě zástupci města Jeseníka a obcí Písečná a Mikulovice zúčastnil také velvyslanec Maďarské republiky, Jeho Excelence Miklós Boros.

Siroky Brod 21.7.2018

 

 

Hydrofobizace pomníků na bojišti u Tovačova

V úterý 24. července 2018 se od 13.00 hod. u Tovačova uskutečnila další brigáda Komitétu 1866, tentokrát zaměřená na hydrofobizaci pískovcových částí pomníků na tamním bojišti. Památky ev. č. 2-8 byly očištěny a byl proveden nátěr hydrofobizačním prostředkem Repesil. U některých pomníků bylo také upraveno jejich okolí. Brigády se zúčastnili členové Komitétu 1866 Václav Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek a také pan Ladislav Novák z Tovačova. Před brigádou J. Synek navštívil starostu Tovačova L. Bouchala, kterému poděkoval za dosavadní péči o památky a předal mu pamětní stuhu spolku.

Tov hydr 1  Tov hydr 2  Tov hydr 3

 

Severní Čechy - Březina

V sobotu 21. července 2018 uskutečnil Jiří Náhlovský, Petr Novák a David Koral osazení pískovcových kamenů, které tvoří obrubník pomníku v Březině ev.č. 69. Původní stav obrubníku byl takový, že některé kameny zcela chyběly nebo byly tak narušené, že se již drolily. Nové kameny v počtu 7 kusů, opracované na potřebný tvar a rozměr, dodal J. Náhlovský. Další etapa brigády spočívala v osazení spodního dílu pomníku na základ zhotovený při brigádě 5. července a osazení dalšího dílu pomníku, který tvoří dvě tvarově odlišné části, vyrobené z jednoho celku kamene. Při této činnosti již byl nápomocen člen severočeského oddílu Milan Janoušek a občan Březiny p. Filip Čtvrtník. V předchozích dnech okolí pomníku upravila p. Dana Drázská z Březiny. Komitét 1866 oběma děkuje za projevenou ochotu.

fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Brezina_2018

 

Vycházka po bojišti u Tovačova

Již 22. vycházka po bojišti u Tovačova byla 14. července 2018 zahájena u kříže vedle autobusového nádraží, kde Jiří Synek zastupující zde Komitét 1866 seznámil 49 návštěvníků s příčinami a průběhem války roku 1866 až do tovačovské srážky, ke které došlo 15. července 1866. Ovšem hlavní náplní úvodní části vycházky bylo poděkování. Pamětní stuhou vydanou u příležitosti 130. výročí svého založení Komitét 1866 a knihami ze své produkce vyjádřil své díky za dosavadní spolupráci při obnově a opravách památek z války roku 1866 a při popularizaci této významné historické události:

  • kastelánce Květě Zajícové za příkladnou spolupráci a pomoc při organizování vycházek po bojišti, při přípravě výstav k válce roku 1866 v tovačovském zámku a při dalších akcích Komitétu 1866.
  • starostovi Leonu Bouchalovi za zásadní přínos k opravě celého souboru památek z války roku 1866 na katastru Tovačova. Díky jeho příkladné práci je celé bojiště u Tovačova, pomníky i hroby padlých ve velmi důstojném stavu. Stál také u zrodu první naučné stezky věnované prusko-rakouské válce na Moravě a soustavně přispívá k popularizaci této pro dějiny Tovačova tak významné události. Vzhledem k tomu, že se pan starosta nemohl vycházky zúčastnit, bude mu stuha a publikace předány v náhradním termínu.
    • Ladislavu Novákovi, díky jehož včasnému zásahu byl v roce 1987 zachráněn pomník na hrázi Skašovského rybníka, o který od té doby také pečuje.

Děkovným dekretem ocenil Komitét 1866 také přínos pana Karla Novotného k dokumentaci jednotlivých akcí Komitétu 1866 a také za jeho podíl na výstavě fotografií uspořádané u příležitosti 150. výročí války.

Další zastávkou byl tovačovský zámek a pak se účastníci vycházky přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice a pak dále až k Bezednému dolu, kde byli seznámeni s bojem o tovačovskou bažantnici před 152 lety a také s výzbrojí obou znepřátelených armád a mohli si prohlédnout ukázky rakouské a pruské munice. U pomníku podplukovníka Behra pokračoval výklad o tovačovské srážce a nakonec zde byla položena kytice od města Tovačov a bylo vzpomenuto na vojáky padlé a zemřelé na zranění, ale i na místní obyvatelstvo vystavené útrapám války roku 1866. Vycházka byla zakončena u ústředního pomníku bojiště, kde všechny seznámil Jiří Jemelka s historií této zajímavé památky.

Je třeba poděkovat městu Tovačov za dlouhodobou podporu vycházek po místním bojišti a členům klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27. prapor polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín) za doprovod po bojišti a ukázky střelby z historických zbraní. Za Komitét 1866 se akce dále zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Stískal, Kateřina Mašková a Zdeněk Studený a z příznivců našeho spolku například Ladislav Novák, František Kopecký, Jindřich Bartošek a Karel Novotný.

Tov v 18 1  Tov v 18 2  Tov v 18 3  Tov v 18 4

 

Pietní vzpomínka na padlé v Dubu nad Moravou

V sobotu 14. července 2018 se v Dubu nad Moravou konala od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky padlé v okolí obce. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel obce v tomto válečném roce a Jiří Synek, který zastupoval Komitét 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s válečnými událostmi před 152 lety v Dubu a jeho nejbližším okolí. Poté farář Jan Kornek pronesl krátké modlitby za padlé vojáky a představitelé městyse (kromě starosty také místostarosta Lubomír Vaňák a členové rady Pavel Piňos a Karel Lón) položili věnec ke kříži na náměstí. Členové klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27. prapor polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar a Petr Behančín, za Brněnský městský střelecký sbor František Kopecký) uctili památku padlých vojáků čestnou salvou.

V závěru pietního aktu J. Synek spolu s Jiřím Jemelkou poděkoval starostovi Čečmanovi za obnovení tradice pietních setkání v Dubu a předal mu knihu o historii péče o památky z prusko-rakouské války a pár dalších drobností z produkce Komitétu 1866. Dále poděkoval panu Jindřichu Bartoškovi za zřízení kříže na dubském náměstí a za významný podíl na opravě kříže na Olomoucké ulici v Tovačově a předal panu Bartoškovi pamětní stuhu vydanou u příležitosti 130. výročí založení Komitétu 1866, kterou chce Komitét 1866 vyjádřit své díky za dosavadní spolupráci při obnově a opravách památek z prusko-rakouské války.

Akce se za Komitét 1866 dále zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Tomáš Kaláb a Zdeněk Studený a z příznivců našeho spolku například Ladislav Novák a Karel Novotný.

Dub 14.7.2018 Juna 23  Dub 14.7.2018 Juna 27  Dub 14.7.2018 Juna 31

 

Severní Čechy - Březina, Kuřívody, Klášter Hradiště nad Jizerou

Ve čtvrtek 5. července 2018, což byl zároveň státní svátek, proběhla brigáda zaměřená hlavně na zhotovení nového základu pomníku v Březině ev.č. 69. Zároveň došlo k rozebrání kamenů tvořících obrubníky a ty které nebyly poškozené se znovu použily. Při této činnosti byl velmi nápomocen starosta obce Březina p. Radoslav Drázský, za což mu patří poděkování ze strany Komitétu 1866. Důvodem rozebrání pomníku se stala jeho celková oprava. Během prací byl rovněž odstraněn blízký rozměrný pařez. Další aktivity spolku se přesunuly na kuřívodské bojiště, kde se aplikoval prostředek proti růstu vegetace ve vnitřním prostoru obrubníků zdejších pomníků. Stranou nemohlo zůstat ani sekání trávy, takže zvelebením prošly pomníky na mnichovohradišťském bojišti ev.č. 1, 10-15, 43 a 44. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral a také část pracovního dne byl přítomen K. Peregrin, zájemce o členství v Komitétu 1866.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Brezina,_Kurivody,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou_2018

 

Odhalení desky dvou pruských důstojníků na Chlumu

V úterý 3. července 2018 byla na hřbitově u kostela Proměnění Páně na Chlumu odhalena deska dvou pruských důstojníků, kteří padli v bojích o tuto obec a jejich ostatky byly pohřbeny do hrobu majora Heinricha von Reuße.

Původní mramorová deska uchycená na oplocení hrobu majora Reuße byla zničena pravděpodobně v první polovině 20. století při vichřici a její zbytky byly předány do válečného muzea na Chlumu, kde jejich stopa končí.

V březnu tohoto roku vzešel z diskuse mezi Radkem Balcárkem, Jaroslavem Dvořákem a Jiřím Synkem nápad osadit na hrob repliku zmizelé desky dvou pruských důstojníků. Naštěstí po ní zbyly dvě historické fotografie, na jejichž základě se podařilo Vlastimilu Grofovi vytvořit grafický návrh desky. Komitét 1866 se rozhodl vytvořit desku ze smaltu a ta byla nakonec zhotovena smaltovnou Mišík v Hodoníně (Holíči). Vlastní osazení desky na oplocení hrobu provedl Jiří Vilím, který také obnovil zašlé písmo na náhrobku majora Reuße.

Slavnostního odhalení se za Gardu města Hradce Králové zúčastnili Radek Balcárek, Adam Balcárek, Alex Paleček, Pavel Urban a za Komitét 1866 Miroslav Suchý, Věra Hladíková, Blanka Karešová, Jiří Jemelka, Jiří Hanuš, Jiří Kozák, Martin Drapák, Pavel Mrkvička, Zdeněk Otruba, Petr Enc, Jiří Vilím a Jiří Synek.

V 17.30 hod. nejprve všechny přítomné přivítal Jiří Synek, který také seznámil s historií této obnovené památky. Po projevech předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého a velitele Gardy města Hradce Králové Radka Balcárka byla deska odhalena a na hrob majora Reuße byly položeny květiny. Slavnost ukončila salva z jehlovek pruské čestné stráže stojící u hrobu.

Je velmi dobře, že se záměr povedlo realizovat a na královéhradecké bojiště byla navrácena další ze zaniklých památek. Deska byla navíc odhalena v den 152. výročí bitvy u Hradce Králové, ve které zde pohřbení pruští důstojníci padli.

Reuss 1  Reuss 2  Reuss 3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM