Velikonoce na bojišti u Náchoda

Opět v den největšího křesťanského smutku se skupina dobrovolníků z SPVH-Náchod a Komitétu 1866 (R. Beňo, Š. Ptáček, D. Horák, M. Holas, K. Metelková, P. Tylš, J. Čížek, M. Štěpař, J. Tvarůžek a restaurátorka P. Szabová) vydala na údržbu okolí pomníků na bojišti u Náchoda.

Skupina se po setkání v klubovně SPVH-Náchod rozdělila na dvě družstva. Jedno družstvo se vydalo po bojišti k okolí památek v Zádolí u Šonova a následovně k památkám v okolí Václavic. Pomníky byly v těchto místech očištěny, okolí zbaveno vegetace a náletových dřevin. 

Druhá skupina se vydala do Václavického lesa s cílem rozebrat zde umístěný pomník, tak aby mohl být následně zrestaurován. Památka upomínající na zde pohřebné muže byla minulý rok částečně poničena během těžebních prací a ztratila tak i svou statiku. Po rozebrání a vyhloubení výkopu pro nový základ pomníku, což provedli vmžiku v těchto prací zběhlí členové družstva v dokonalé souhře s restaurátorkou, se členové družstva ještě zaměřili na očistění okolí u pomníků nedaleko obce Studnice.

Všem zúčastněným patří velký dík!

Brig Na Vel19 01  Brig Na Vel19 02  Brig Na Vel19 03

 

Brigáda na bojišti u Kuřívod

V sobotu 23. března 2019 uskutečnil M. Janoušek, P. Novák, D. Koral a J. Náhlovský na bojišti u Kuřívod sběr veškerých odpadků podél silnice E268, které naplnily 17 igelitových pytlů, což byl počet převyšující o 5 kusů loňský sběr. Kromě různých obalů, igelitů, kelímků, plechovek, skleněných a umělohmotných lahví atd. byly také objeveny daleko větší předměty a to rozpadlá dřevotřísková skříňka a autosklo. Děkujeme Městskému úřadu Ralsko za poskytnutí pytlů a následný odvoz odpadků. Zároveň okolí zdejších pomníků bylo upraveno po zimním období, což se týkalo také 2 pomníků na sousedním mnichovohradišťském bojišti.    

https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Kurivod_2019

 

Brigáda u Kbelnice 2019

Ve čtvrtek 7. března se sešlo 6 členů historického kroužku a kadetní setniny Jičínského pěšího pluku č. 74 na autobusovém nádraží. Spolu s Petrem Lazurkem vyrazili autobusem do Dílců, kde se setkali s druhým technickým referentem jičínského bojiště Josefem Votrubcem. Společně se vydali k Ossariu, kde se seznámili s pomníky, které se zde nacházejí, a zastavili se u pomníků některých z hrdinů jičínské bitvy.

Následně začali před Ossariem stahovat z celého hřbitova popadané větve.
Také se věnovali odřezávání větví, které za větru narážely do budovy Ossaria. Kadeti na to využívali pilu na provázku, která umožňuje řezat ve vysokých výškách. Přehodili větev provazem, díky kterému tam dotáhli ohebnou pilku a následním taháním za provazy větev odřízli.
Cestou do Jičína kluci objevili, že kdosi na tabuli naučné stezky v obci Kbelnice ukradl všechny šrouby, které bude nutné nahradit.
V Jičíně na lokalitě „Na Žabínku“ Technické služby města Jičína odstranily vzrostlé habry a místo znatelně prokouklo.

https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_u_Kbelnice_2019

 

 

Dne 21.2.2019 se konala inspekce na Jičínském bojišti.

Za mírného deště se na autobusovém nádraží v Jičíně sešlo 6 členů historického kroužku a kadetní setniny Jičínského pěšího pluku č. 74. S vedením technického referenta pro Jičínské bojiště Petra Lazurka vyrazili autobusem do Podůlší, kde navštívili pomník za hostincem „Na Jívě“ věnovaný Karlu Schimczikovi poručíkovi .c.k. 38. pěšího pluku a  svobodnému pánu  z Ledenburga poručíku královslého pruského 48. pěšího pluku, kteří padli hrdinskou smrtí v katastru obce. Kadeti zde odstranili dřeviny, které se přímo dotýkaly pomníku.
Po návštěvě šachetního kříže v obci skupina zamířila zkontrolovat stav pomníků na lokalitě „Luňáček„ věnovaných pruskému granátnickému pluku č. 8 a pruskému pěšího pluku č. 48, které v tomto prostoru útočily na Dílce, kam směřovala i další cesta výpravy.

V obci Dílce byl navštíven i hrob setníka Subeho od 4. saského pěšího praporu. Odtud se pokračovalo k centrálnímu pomníku saského armádního sboru, nejvyššího pomníku na Jičínském bojišti. Z prostoru pomníku bylo vyhrabáno listí a rozhrabány krtičince.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Dne_21.2.2019_se_konala_inspekce_na_Jicinskem_bojisti.

 

Vyšla publikace z konference ke 150. výročí války 1866

V těchto dnech se dostává do distribuce publikace, která má formu tzv. kolektivní monografie a je výstupem z konference, která se konala v Hradci Králové u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války. Kniha "Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie" představuje unikátní počin, neboť více než tři desítky autorů (z České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska i Spojených států amerických) jednotlivých příspěvků nahlédly válečný rok 1866 skutečně z velkého mnžství perspektiv. Podrobnější informace o knize lze získat ZDE, obsah publikace je k nahlédnutí ZDE.

Publikaci vydalo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové Muzeum východních Čech v Hradci Králové, avšak vzhledem k rekonstrukci jeho hlavní budovy lze knihu zakoupit (za 315,-Kč) v Muzeu války 1866 na Chlumu, případně objednat na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Členové Komitétu 1866 budou mít možnost publikaci zakoupit na valné hromadě, která se bude konat 13. dubna 2019 ve Všestarech.

mlhy na chlumu obalka

 

Obnovená památka na Bathlidině palouku u České Skalice

Jednou z posledních akcí roku 2018, ne-li poslední, se konala v sobotu 22. prosince na bojišti u České Skalice. Jednalo se o pietní akt u obnoveného pomníku padlých pruských vojáků v lese Dubno na tzv. Bathildině palouku, na jehož obnově se finančně podílel rovněž Komitét 1866. Vzhledem k předvánočnímu času se u hájenky konala ještě jedna akce – Vánoce se zvířátky. Tak se kromě čestných salv nesly lesem i vánoční koledy. Celá vzpomínková akce byla ukončena prohlídkou dalších pomníků stojících v již zmíněném lese.

CS Bl 01  CS Bl 02  CS Bl 03

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště n. J., Ševčín 2018

Sobota 17. listopadu 2018 znamenala den, kdy J. Náhlovský, P. Novák a M. Janoušek spojili svoje síly a na bojišti u Mnichova Hradiště posekali trávu nebo shrabali listí u pomníků ev. č. 1, 17 - 21, 26, 27, 32 a 33. U pomníku ev. č. 21 a ev. č. 32 byly navíc odstraněny pařezy, které bránily plynulosti sekání a hrabání trávy. K zbytku původního kamenného soklu pomníku ev. č. 34 se přes hluboké údolí náročně dopravil těžký betonový sokl s křížem s pásové oceli pro lepší zviditelnění pietního místa.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Klaster_Hradiste_n._J.,_Sevcin_2018

 

Tradiční podzimní brigáda na bojišti u Náchoda

Podzimní brigády svolané k datu 10.11. 2018 se celkem zúčastnilo 7 dobrovolníků (M.Štěpař, J.Čížek, K.Metelková, M.Holas,P.Tylš, C.Holas s přítelkyní). 
Pracovní síly byly rozděleny do dvou a později do tří automobilů. Brigádníci upravili okolí památek na vojenském hřbitově na konci zámecké áleje v Náchodě a dále pam. ev. č. 55, 63, 64, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 114 a 109. Rovněž byl očištěn pomník na hrobě Rudolfa barona Ulmensteina prvního předsedy spolku s názvem "Spolek pro udržování hrobů a pomníků na bojištích z r. 1866 u Náchoda, Skalice a Svinišťan", hrob se nachází na hřbitově evangelického kostela nedaleko Šonova, je vyroben z mramoru a důležitější zásah prozatím jeho stav nevyžaduje. Bohužel ale byly zjištěny jiné problémy, během těžení dřeva v lese u Václavic byl poškozen pomník ev. č. 81 a vedle stojíci nápisová deska již není čitelná, čitelný není rovněž text na pam. ev. č. 56, 57, 109 a 129, nově vysazené zakrslé tůjky u pam. ev. č. 85 nepřežily letošní suché léto.
 
Nach br 18 1  Nach br 18 2  Nach br 18 3
 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 27. října 2018 se konala za ne příliš vlídného počasí na bojišti u Hradce Králové tradiční brigáda, které se zúčastnili tito členové Komitétu či jejich rodinní příslušníci: B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, M. Suchý s rodinou, J. Vilím a J. Vorel. Omluveni byli V. Hladíková a J. Šrámek. Důležitým úkolem bylo uvést do náležitého stavu trasu vycházky, která se uskuteční po Valné hromadě v sobotu 3.11.2018 po stopách památného honu, kterého se zúčastnil i Jan Nepomuk Steinský, který inicioval založení našeho spolku. Plánovaná trasa - Říman, Alej mrtvých, Myslivec a pěšinou po jižním a východním okraji Svíbu zpět do Máslojed.

     Práce započal předseda Suchý s rodinou u pomníku Myslivce a přilehlé pyramidy přes památky ev.č. 7 a 269, dále byly upraveny 4 pomníky na křižovatce a na hřebenové cestě pomník rak. 51. pěšího pluku, 30. praporu pol. myslivců, hrob pruského npor. Schmidta a tři pomníky při východním vstupu do lesa.

     Ostatní se věnovali nejprve doupravení okolí pomníku Římana, kde byly odstraněny přerostlé zeravy a nainstalován nový šachetní kříž. Vyhrabané kořeny a kameny odvezl místostarosta Máslojed P. Sailer na obecní skládku. Druhá parta upravila okolí památky ev.č. 192 1. magdeburského pěš. pluku č. 26, kde byly odstraněny nálety, větve okolních stromů a shrabáno listí. Poté jsme přejeli do Svíbu k hájovně a pokračovali po okraji lesa a upravili pomníky ev.č. 278, 276, 159 a 158 včetně jejich okolí. U Myslivce na nás již čekalo občerstvení, horký čaj a káva s bábovkou od kolegyně B. Karešové, které všem přišlo vhod. Potom jsme upravili okolí památky ev.č. 206 4. durynského pěš. pluku č. 72 na jižním okraji lesa.

Od Svíbu odjela jedna skupina napřed na vrch Horka nad Račicemi k pomníku ev.č. 2 rakouského setníka Weilenfelda, druhá k "Hessově" pomníku rakouského 49. pěšího pluku, který byl z vnější strany oplocení obrostlý šípkovými keři, které jsme odstranili. Na Horce byl vysekán černý bez v širším okolí památky a upraven i setníkův hrob s pomníkem. Odstranili jsme i křoví u pomníku rakouského 69. pěš. pluku na temeni kopce a ořezali větve sousední třešně ohrožující památku. Poslední akcí brigády byla úprava okolí pomníků, typové pyramidy ev.č. 173 dvou pruských vojáků a č. 293, pylonu rakouského setníka Sautera na mezi u státní silnice pod ossariem. Zde jsme odstranili dva letité polosuché cypřiše s dalšími keři v bezprostředním okolí památek a posekali a shrabali trávu.

     Všem, kteří se i v tomto špatném počasí této akce zúčastnili, patří naše uznání a dík.

 

Fotografie:  https://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2018

 

Čechůvky a Tišnov 2018

Ve druhé polovině října 2018 očistil J. Synek od nárůstů mechu a lišejníku pomník v Čechůvkách u Prostějova připomínající střetnutí mezi pruskými husary z 1. tělesného husarského pluku č. 1 a jezdci ze saského 3. jezdeckého pluku, ke kterému došlo v okolí Čechůvek a Kralic na Hané 14. července 1866.

V Tišnově byl upraven náhrobek dvou pruských dragounů z 2. gardového dragounského pluku, který představuje jediný dochovaný náhrobek obětí srážky z 11. července 1866.

Ce Ti 18 1  Ce Ti 18 2

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM