.3 Jarní ples

25. 3. 2017
akce
Velké Popovice
1817-1908
Velké Popovice
602 27 57 98

V slovutné obci Velké Popovice oslavíme letos 200 let od narození zakladatele našeho světoznámého Velkopopovického pivovaru barona Františka Ringhoffera. První, ne však jedinou společenskou událostí, kde si letos připomeneme tohoto velkoprůmyslníka a dobrodince našeho kraje je 3. jarní ples.
Tato kulturní akce se ponese v duchu oslav nejenom výše zmíněného jubilea, ale také jako připomínka doby, ke které máme všichni, jak pevně věřím, vztah nejvěřelejší, starého, dobrého Rakouska-Uherska.
                                      Tímto si Vás dovoluji na náš ples pozvat.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM