Marie Terezie v Hradci Králové

13. 11. 2017
04. 12. 2017
akce
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Před 300 lety se 15. května narodila jediná panovnice, která usedla na český trůn. Zajímá Vás, jaký byl její manžel František Štěpán Lotrinský, jak se Marie Terezie stavěla k jinověrcům nebo jak tehdejší společnost vnímala války o rakouské dědictví? Tyto a další odpovědi přinese podzimní cyklus přednášek, který jsme pro Vás přichystali ve spolupráci s renomovanými historiky. Souběžně s přednáškami bude probíhat i výstava knih o Marii Terezii a rodu Habsburků.

Začínáme v 17:00 v konferenčním sále
Vstup volný

TÉMATA PŘEDNÁŠEK
13. 11. prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Válka o rakouské dědictví 1740-1745 a česká společnost

20. 11. PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Marie Terezie a církev

4. 12. doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
František Štěpán Lotrinský: císař ve stínu Marie Terezie?


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM