Mobilizace 1938 aneb Psohlavci

13. 3. 2018 17:00:00
akce
v Jiráskove divadle v Hronove
1938
Libor Lelek ve spolupráci s Kulturním a informacním strediskem Hronov

Prednáší Mgr. Jan Hrubecký,
absolvent Historického ústavu Filozofi cké fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru Historie. Vedecký
pracovník Regionálního muzea ve Vysokém Mýte, kurátor Muzea ceského karosárství – Regionálního
muzea ve Vysokém Mýte. Clen Ceskoslovenské obce legionárské – Jednoty Hradec Králové. Zabývá se
predevším dejinami branné moci republiky Ceskoslovenské, II. a I. ceskoslovenského odboje a sboru
ceskoslovenského cetnictva.
Cena 60,- Kc, doporucujeme zakoupit vstupenky v predprodeji (bez místenek),
predprodej v Informacním centru v Hronove, tel. 491 483 646, info@kulturahronov.cz,
otevreno: po–pá 8.00–12.00, 12.30 –16.30 hod., rezervace možné též elektronicky na www.kulturahronov.cz


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM