„Nevrátili se – mrtvi jsou“

03. 5. 2018 17:30:00
akce
Josefov v zasedací místnosti radnice (Městská knihovna)
1914-1918
Městská knihovna Jaroměř (pobočka Josefov) a nakladatelství Pavel Mervart

Městská knihovna Jaroměř (pobočka Josefov) a nakladatelství Pavel Mervart
si Vás dovolují pozvat na slavnostní uvedení
a představení knihy
Věry Vlčkové a Jan Čížka
„Nevrátili se – mrtvi jsou“
Pomníky a pamětní desky obětem
první světové války v okrese Náchod
3. května 2018 v 17.30 hodin
v Josefově v zasedací místnosti radnice
(Městská knihovna)
Cílem autorů knihy bylo nalézt, zdokumentovat a popsat podobu, stav a historii vzniku všech pomníků a pamětních desek připomínajících první světovou válku na území současného okresu Náchod. Stranou zájmu nezůstal ani život obyvatel v době vypuknutí války, ve válečných letech, a narůstající tragika celého válečného období. Vojenské stránce se věnují kapitoly popisující působení Východočechů v rakousko-uherské armádě, zejména v pěším pluku č. 18, a v československých legiích. Pro úplnost jsou připomenuti také tvůrci pomníků, podán rozbor pomníků z hlediska typologického a uměleckého.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM