Pochod Finanční stráže RČS - 3. ročník

06. 7. 2019
akce
Dolní Lipka
Pochodnický spolek

Třetí ročník pochodu Finanční stráže Republiky Československé, který je věnován jejím zaměstnancům, kteří sloužili na území první republiky a převážně v předválečných letech strážili její hranice s puškou v ruce samostatně a později v řadách jednotek Stráže obrany státu. Pořadatelem pochodu je Východočeský spolek celních veteránů v Horní Lipce.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM