Dub na Moravou

13. 7. 2019 09:00:00
akce
Dub na Moravou
1866
Komitét 1866

Začátek v 9.00 hod., Přibližná délka: 20-30 minut (na návsi u kříže 1866)
1. Krátké uvítání moderátorem a představení přítomných zástupců městyse a Komitétu 1866
2. Přivítání přítomných starostou/místostarostou Dubu
3. Krátké seznámení s událostmi v roce 1866 v Dubu a okolí
4. Krátká modlitba
5. Pokládání věnců/kytic
6. Státní hymna České republiky
7. Čestná salva
8. Hymna rakouská, hymna pruská

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM