Germáni – Ve stínu Impéria

29. 11. 2019
16. 2. 2020
prednasky
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně a Muzeum T. G. M. Rakovník
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně a Muzeum T. G. M. Rakovník

Srdečně Vás zveme 28. 11. v 17 hod. do Sládečkova muzea na zahájení výstavy Ve stínu Impéria – Germáni a doba římská na Kladensku a Rakovnicku, která představí unikátní archeologické nálezy z prvních čtyř století našeho letopočtu ze sbírek Národního muzea, Muzea T. G. M. v Rakovníku a Vlastivědného muzea ve Slaném, včetně nových objevů a poznatků o germánském osídlení našeho regionu v prvních čtyřech stoletích po přelomu letopočtu.

Na přípravě výstavy a textů se vedle archeologického oddělení Muzea T. G. M. Rakovník podílel i přední odborník na dobu římskou Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. a numismatik PhDr. Jiří Militký, PhD. Zakoupit zde bude možno též jejich publikaci Germáni a doba římská na Rakovnicku.

Výstava bude doplněna doprovodným programem pro děti, resp. školy, které si budou moci vyzkoušet římskou zbroj, vyrobit germánský účes, střílející "minikatapult" atd.

Přijďte se podívat, jak Germáni žili, pracovali, obchodovali, bojovali a umírali ve střetech s mocným římským impériem. Výstava potrvá do 16. 2. 2020!


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM