Francouzové v Křenovicích 2019

29. 11. 2019
30. 11. 2019
akce
Krenovice
1805
Buhurt - skupina historického šermu

Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice
si vás dovoluje pozvat při příležitosti

214. výročí Bitvy tří císařů

do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody,
k malé šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkové,
na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem,
k malému pietnímu aktu u božích muk
a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova.

V pátek 29. listopadu 2019 od 10 hodin bude improvizované vojenské ležení přístupné k prohlídce pro děti ze školky a žáky ze školy.
V 16.00 se ležení otevře pro veřejnost. Jako již tradičně zde uvidíte vojáky
a markytánky ve francouzských, rakouských a ruských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky
a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. Přítomen bude rovněž polní lékař z té doby a bude provádět ukázky amputace končetiny. V letošním roce opět posílí naše řady jednotky z Francie, Bulharska a Polska. Opět zde bude mít vlastní táborové ležení rozšířená ruská jednotka, a to na travnaté ploše na rohu křižovatky.
Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína a párků v rohlíku.
V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Ukázka bude s mluveným doprovodem.

V 19.00 vyjdou jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 214 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby odpálen slavnostní ohňostroj.

V sobotu 30. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00.

V neděli 1. prosince proběhne v Křenovicích v 9.00 slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva s krátkým proslovem, a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu, který se uskuteční ve 12 hod.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM