74 pluk v Jičíně 2020

05. 4. 2020 10:00:00
akce
Jičín
1866
KVH Jičín a Muzeum přírody Český ráj
732927926

Jičínští kadeti se v Jičíně schází každý rok, aby si připomněli, co dosáhli za rok své činnosti. Hlavním pravidlem je, aby nás oproti roku předchozímu bylo pokud možno více a abychom zlepšili naši vystrojenost a vybavenost.
Vzhledem ke stoupajícímu počtu členů se kadetní setnina rozhodla uspořádat „Manévry“.
Manévrů se může účastnit i široká veřejnost a zkusit se postavit do tvaru.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM