Vojtěch Kessler - Josef Šrámek: Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866

Cena:199,00 Kč

Publikace "Requiem za rytíře. Jezdecké srážka u Střezetic 3. 7. 1866" autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka vyšla u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války a v souvislosti s odhalením Pomníku jezdecké srážky z Střezetic. Obsah této 150tistránková publikace je poměrně pestrý - po obligátním uvedení do dobových souvislostí či stručném popsání průběhu celé prusko-rakuské války i klíčové bitvy u Hradce Králové je pozornost věnována samotné srážce, a to z mnoha úhlů pohledu včetně popisu tamní krajiny. Stranou nezůstává ani tzv. druhý život bitvy, tedy odraz srážky v umění a kultuře, který se neomezuje pouze na proslulý Sochorův obraz, či výčet památek, které dodnes tuto srážku připomínají. Nezbytným doplňkem knihy je pak exkurz, v němž je popsány výstroj a výzbroj zúčastněných jednotek. K přednostem této nové publikace lze rovněž přičíst bohatou obrazovou přílohu a přehledně barevně zpracované mapky jednotlivých fází jezdecké srážky.


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM