Samospráva

Publikace Tajemný průvodce strážce bojiště

Podpořeno Statutárním městem Hradec Králové.

Publikace "Tajemný průvodce strážce bojiště" autorů Vojtěcha Kesslera, Kateřiny Kesslerové a Jana Květiny, která byla vydána v rámci projektu "Publikace (komix pro děti) Tam u Královýho Hradce", je netradičním, originálním a inovativně pojatým ilustrovaným průvodcem po centrální části královéhradeckého bojiště z 3. července 1866 určená zejména pro mladší zájemce o tuto tématiku. Je koncipována jako výlet zvídavého Matěje a jeho dědy, v jejichž stopách se následně vydává i čtenář. Během výletu nabízí knížka zábavný příběh, obrázky, písničky, jednoduché hry, úkoly i nenásilně podané informace o královéhradecké bitvě.

Publikace vyšla za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, které na její vydání poskytlo dotaci z "Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů" za zachování a obnovu památkového fondu na území města Hradec Králové ve výši 25 000 Kč.

Publikace byla vydána v nákladu 3000 výtisků.

Každý výtisk publikace "Tajemný průvodce strážce bojiště" byl označen logem Statutárního města Hradec Králové a textem "Vychází s podporou Statutárního města Hradec Králové".

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM