Vítejte na stránkách věnovaných válečným událostem v roce 1866

Dne 2. prosince 1888 se v Cerekvici nad Bystřicí sešla ustavující schůze „Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém“, v jehož čele následně stanul Jan Nepomuk Steinský, přímý účastník rozhodující bitvy prusko-rakouské války. Spojení tedy jistě symbolické.

Nyní v roce 2013 si připomínáme 125. výročí od této události jakožto občanské sdružení Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Kvůli 40 letům komunistické totality nelze v právní rovině hovořit o kontinuitě v činnosti obou spolků, ovšem alespoň v rovině morální a ideové o ní není sporu. A proto nelze o 125. výročí pochybovat, byť Komitét pro udržování památek z války roku 1866 existuje oficiálně „pouze“ necelých 14 let.

Péče o jeden jediný fenomén – soubor památek na válečný konflikt r. 1866 – trvající 125 let je jistě v pohnutých českých dějinách poměrně ojedinělá. Jistě zasluhuje úctu, ovšem ještě ve větší míře zavazuje. Úctu je nutné projevit zejména našim předchůdcům, kteří dokázali svou ideu prosazovat jak ve „zlatém věku“ na přelomu 19. a 20. století, tak v nelehkých obdobích, která částečně nastala již po r. 1918 a zejména po r. 1948. A k čemu nás zavazuje? Především k tomu, abychom nepolevili a nedopustili sto let starou analogii. Stejně jako vzpomenutý zlatý věk, tak i období od 90. let 20. století téměř do současnosti bylo etapou, v níž se Komitétu 1866 podařilo opravit nesčetné množství památek a mnohé doslova vzkřísit z trosek. Dále se podařilo uvést prusko-rakouskou válku do skutečně širokého povědomí naší společnosti zvláště v oblastech historických bojišť. Pomocí husté sítě naučných stezek po památkách z války r. 1866 zejména ve východočeském regionu se bojiště stala nezpochybnitelným předmětem cestovního ruchu. Před sto lety podobný rozvoj tvrdě zasáhla 1. světová válka. Obdobné vnější nebezpečí asi nehrozí, ovšem některé apatické nálady v naší společnosti a občasné vyjadřování se o neúčelnosti památek a nepotřebnosti historické paměti pro nás mohou být jistým varováním.

Na století a čtvrt starou minulost je Komitét 1866 skutečně hrdý a váží si jí (pouze v jejím poznávání musí ještě mnohé mezery dohnat), ovšem nesmí ve své činnosti jakkoliv polevovat, spíše naopak, jinak by mohlo být předchozí úsilí generací našich předchůdců výrazným způsobem devalvováno.

 

V souvislosti s tímto výročím jsme pro Vás připravili novinku na našich webových stránkách, která (dle našeho mínění) k tomuto výročí bezpochyby patří. Jedná se o ucelený text, který se ve stručnosti věnuje péči o válečné památky z války roku 1866 na jednotlivých bojištích. Zájemci jej naleznou ZDE.

 

 

Oficiální připomenutí 125. výročí trvání Komitétu 1866 proběhlo v neděli 27. října 2013 při příležitosti 25. valné hromady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v Muzeu války 1866 na Chlumu. Slavnostní projev k této významné události na valné hromadě přednesl Jiří Synek. Členové spolku se pak odebrali před budovu muzea, kde proběhl  pietní akt u pomníku zakladatele Komitétu 1866 Jana Nepomuka Steinského. U pomníku se pak přítomní členové spolku shromáždili pro společné focení.

 

  Duš 2013-2

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM