Aktuality

29. Valná hromada Komitétu 1866

9. 11. 2010 17:10 Martin Barus
Vytisknout
V sobotu 30. října se v restauraci U Polních myslivců na Chlumu konala 29. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Sešlo se na ní 37 řádných a 1 zasloužilý člen, kteří hned na počátku jednání schválili hlavní bod programu, kterým se - jak je na posledních jednáních vedení Komitétu 1866 obvyklé - stal Pomník padlých koní-pomník srážky jízdy u Střezetic. Místopředseda Radek Teichman seznámil přítomné s dosavadní prací a výsledky tohoto projektu - především již shromážděné finanční prostředky a mediální kampaň. Bylo dohodnuto, že členové Komitétu v blízké době obdrží materiály, jejichž prostřednictvím budou moci účinněji oslovit případné mecenáše a dárce. Po tomto hlavním bodu jednání následovala kratší diskuze, po níž byla valná hromada ukončena.