Aktuality

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

30. 11. 2010 18:50 Petr Lazurko
Vytisknout
V sobotu 6.11.2010 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové plánovaná podzimní brigáda, které se zúčastnili: Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím. Práce se soustředily zejména na údržbu okolí pomníků v lese Svíb a Holá, kdy byly křovinořezem a motorovou pilou odstraněny náletové dřeviny a shrabáno listí v okolí památek po jejich předchozím očištění. Započali jsme u pomníků ev.č. 223 a 272, při vchodu do lesa Svíb. Ošetřeno bylo také okolí pomníků ev.č. 219, 278, 276 a 159. Pomníky ev.č. 272 a 219 byly již opraveny, pomník ev.č. 278 byl rozpracován a na pomnících ev.č. 276 a 159 kameníci Novotní usilovně pracovali. Pod jejich dohledem byly ze statného dubu u pomníku rakouského pěšího pluku č. 26 uříznuty tři silné větve, které již při pohledu ze silnice památku zakrývaly a přímo ji ohrožovaly. Dále jsme pokračovali „Alejí mrtvých“ po pomnících ev.č. 145 (již opravený, chybí jen osadit litinové oplocení), ev.č. 408, 383, u litinové tabule ev.č. 187 generála von. Fransecky, která již nebyla v křoví v létě k nalezení, byl odstraněn několikaletý nálet, poté na křižovatku s pomníky ev.č. 146, 155, 157 a 433 (tyto čtyři pomníky také již opravené) nakonec na jižní okraj lesa podél pomníků ev.č. 7, 269 až k myslivci ev.č. 292.

Druhá část brigády se odehrála v severozápadní části lesa Holá u pomníků ev.č. 9 a 247, kde stále bojujeme s obrážejícími trnkami, které byly odstraněny před několika lety. Lokalita byla posekána křovinořezem, shrabáno listí a spáleno dřevo od minulé brigády. Dále jsme chtěli pokračovat do Horního Přímu k pomníku ev.č. 320, rakouského pěšího pluku č.74, kde měly být ořezány lípy kolem památky, ale stále sílící déšť brigádu předčasně ukončil. Toto bude dokončeno příležitostně při některé z příštích návštěv bojiště.