Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 8. ledna 2011

16. 1. 2011 20:44 Martin Barus
Vytisknout
V sobotu 8. ledna 2011 se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo další pravidelné zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Místopředseda Radek Teichman nejprve informoval přítomné o složité situaci s vyútováváním společného česko-polského grantu Kladské pomezí v zrcadle dějin, na němž participuje i Komitét, ze strany hlavního partnera města Kladsko. Poté sdělil příjemnější novinu o úspěšném jednání s Místní akční skupinou Hradecký venkov, která poskytne dotaci na opravu 24 pomníků na královéhradeckém bojišti. Ke konci roku 2010 byla ronvěž dokončena oprava vojenského hřbitova z války r. 1866 v Broumově, kde se letos v září uskuteční centrální akce Komitétu. Technický referent pro oblast Moravy a Slezska Jiří Jemelka shrnul dosavadní práce na generálním katalogu památek z války r. 1866 a vyzval přítomné k finalizaci jednotlivých částí tohoto velmi potřebného centrálního soupisu. Jedním z důležitých bodů jednání byla samozřejmě i sbírka na Pomník padlých koní ze srážky jízdy u Střezetic, na nějž nedávno přispělo např. město Jaroměř či obec Střezetice. Po skončení samotného zasedání se členové předsednictva přesunuli do královédvorského pivovaru Tambor, s jehož majitelem dojednali vzájemnou spolupráci.