Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 5. února 2011

7. 2. 2011 19:10 Martin Barus
Vytisknout
V sobotu dne 5. února 2011 se v areálu Bastionu IV josefovské pevnosti konalo letošní druhé zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, jehož se zúčastnili rovněž členové revizní komise, kteří kontrolovali loňské účetnictví. Předseda Komitétu 1866 Ing. Josef Komárek společně s technickým referentem pro bojiště u Hradce Králové Pavlem Mrkvičkou informoval přítomné o úspěšné opravě 24 pomníků na královéhradeckém bojišti, která byla realizována z prostředků Místní akční skupiny Hradecký venkov (viz i předchozí aktualita). Místopředseda Komitétu 1866 Ing. Radek Teichman sdělil přítomným, že žádost o dotaci z Euroregionu Glacensis na realizaci některých akcí nebyla úspěšná. V důsledku toho se ruší zářijová centrální akce Komitétu 1866 v Broumově - centrální akce bude nouzově spojena se vzpomínkovými akcemi k výročí 145. výročí bitvy u Hradce Králové, které se uskuteční 2. července 2011 na Chlumu u Hradce Králové. Technický referent pro oblast Moravy a Slezka Jiří Jemelka zhodnotil dosavadní práce na generálním katalogu památek z války roku 1866 jako poměrně uspokojivé. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský sdělil přítomným, že podal množství žádostí na obecní úřady kvůli opravám pomníků, které však byly zatím spíše neúspěšné. Předsednictvo se rovněž zabývalo blížící se valnou hromadou, která se uskuteční 26. března v Hradci Králové a která si ze svého středu zvolí nové předsednictvo. Jedním z bodů programu byly rovněž nové informace o sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Nově byla také ustanovena redakční rada spolkového časopisu Bellum 1866. V rámci diskuze proběhla dlouhá debata ohledně pojetí brigád a jejich proplácení - tento bod bude definitivně vyřešen na příštím zasedání předsednictva.