Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 5. března 2011

12. 3. 2011 19:33 Martin Barus
Vytisknout
V sobotu 5. března 2011 se v areálu Bastionu IV v josefovské pevnosti konalo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na počátku jednání seznámil místopředseda Radek Teichman přítomné s výsledky komplexní kontroly projektu Historické rekonstrukce, kterou provedlo Centrum pro regionál rozvoj v Hradci Králové a při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky; samotný projekt definitivně skončí 31. března 2011. Někteří techničtí referenti rovněž informovali o průběžné finalizaci generálního katalogu památek z války roku 1866 a zároveň konzultovali jednotlivé problémy s garantem tohoto katalogu Jiřím Jemelkou. Ten rovněž sdělil přítomným příznivou zprávu, že se kolegům Vlastimilu Grofovi a Tomáši Vondryskovi povedlo obejvit pohřešovanou pamětní desku poručíka Frankenbergera v Prostějově. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský mj. informoval o tom, že v tomto roce vznikne další tabule naučné stezky po severních Čechách, tentokráte v Bosni, jejíž zhotovení přislíbil tamní obecní úřad. Část programu byla rovněž věnována novým informacím ke sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Jedním z podstatných částí zasedání byla příprava 30. výroční valné hromady Komitétu 1866, která se uskuteční v sobotu 26. března od 10 hodin v sále Muzea východních Čech v Hradci Králové a jejímž hlavním programem budou volby do nového předsednictva.