Aktuality

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

3. 5. 2011 19:47 Petr Lazurko
Vytisknout

V sobotu  16. dubna 2011 se uskutečnila za krásného počasí plánovaná brigáda na královéhradeckém bojišti. Akce se zúčastnilo nezvyklé množství lidí. Podpořit nás přišli čtyři příslušníci historického 18. pěšího pluku i se svými „ratolestmi“, jmenovitě: Čermák Zdeněk, Kolín Tomáš, Němec Jiří a Zakl Karel. Dále to byli osvědčení členové Komitétu: Hladíková Věra, Kozák Jiří, Mrkvička Pavel, Musílek Jiří, Pokorný Roman a Vilím Jiří.

Brigáda začala v lokalitě u Sv. Aloise v Horním Přímu. Jedna skupina se věnovala úpravě okolí tamějších pomníků a hlavně spálení suchého roští po předchozích brigádách. Skupina druhá úpravě okolí pomníku ev.č.320, rakouského 74. pěšího pluku. Po dohodě se starostou obce byly pokáceny tři lípy v těsné blízkosti pomníku, které svými větvemi odíraly obelisk. Větve byly na místě spáleny, dřevo odvezeno a na místě vysazeny tři habry, které byly opatřeny kůly a ochranou proti okusu zvěří. Poté skupina „osmnáctníků“ odjela do Probluze, kde upravila okolí památky ev.č.66 saského npor. Stieglitze, poté se vydala do Svíbu, kde ohrabala a uklidila okolí památek zejména na frekventovaných trasách. Druhá skupina se vydala přes Hořiněves, kde jsme shlédli a zdokumentovali nově opravené pomníky na okraji vsi a na místním hřbitově, do Račic n.Trotinou ke Spálenému mlýnu, k loni poškozenému pomníku ev.č.248 na hrobě pruského por. Sperlicha, který se bude opravovat. Zde jsme odstranili křoviny z okolí památky, a hmota se spálila. Zúčastnění konstatovali, že na příští brigádě odstraníme zbytek náletu pod pomníkem. Nakonec jsme se přemístili k pyramidě ev.č.268 nad Rodovem, kde byly odstraněny spodní větve obou lip, které zakrývaly zmíněnou pyramidu a bylo upraveno okolí pomníku. Škoda, že v okolí vzniká divoká skládka, která lokalitu značně znehodnocuje. O této skutečnosti bude zpraven místní obecní úřad.