Aktuality

Nové pohlednice

3. 7. 2011 8:23 Martin Barus
Vytisknout

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 vydal v posledních týdnech další pohlednice do své série, která dosud čítala 27 položek. Nové přírůstky s průběžnými čísly 28-41 jsou tématicky zaměřeny na rakouské a pruské vojáky, kteří se zúčastnili války r. 1866. Jedná se o reprodukce ze slavného díla Rudolfa Ottenfelda, některá další dobová vyobrazení i současné kresby Gustava Bezděka. Jako bonus byly zařazeny i podobizny obou znepřátelených monarchů - Františka Josefa I. a Viléma I. Tyto pohlednice je možné zakpupit na vzpomínkových akcí pořádaných Komitétem nebo přes e-shop ZDE.

                                                                                                                                      
30w

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že novou pohlednici s tématikou prusko-rakouské války roku 1866 vydalo, z iniciativy Komitétu 1866, rovněž město Mnichovo Hradiště. Jedná se o první novodobou pohlednici z tohoto města s tématikou prusko-rakouského konfliktu. Na pohlednici je zobrazen centrální pomník nacházející se na zdejším hřbitově, doprovázený rakouským a pruským vojákem, dole je pak umístěna reprodukce perokresby znázorňující postup pruských jednotek od Kláštera Hradiště nad Jizerou směrem k Mnichovu Hradišti.
 

MHw