Aktuality

Nový pomník v Tlumačově

6. 9. 2011 3:53 Martin Barus
Vytisknout

V sobotu 3. září 2011 byl ve městě Tlumačově (mezi Hulínem a Otrokovicemi) slavnostně vysvěcen nově zbudovaný pomník věnovaný občanům Tlumačova, kteří se účastnili prusko-rakouské války roku 1866 v řadách c. k. rakouské armády. Tvůrce pomníku, akademický sochař, restaurátor a člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Mgr. Josef Petr, slavnostně předal nový pomník po vysvěcení kancléřem olomouckého arcibiskupství P. Antonínem Baslerem starostovi města Tlumačov Ing. Antonínu Jonáškovi. Atmosféru celého slavnostního aktu dotvářela vystoupení pěveckého sboru Moravan z Kroměříže a účast 25 členů spolků vojenské historie – 11 v mysliveckých uniformách praporů polních myslivců č. 5 a 6 pod velením Radka Teichmana a 14 příslušníků pěchoty z I. a III. praporu brněnského 8. pěšího pluku barona Gerstnera a královéhradeckého 18. pěšího pluku velkoknížete Konstantina pod velením Vladimíra Holíka, kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníku, čestnou salvu a na závěr také divácky velmi atraktivní ukázky pořadových cvičení, střeleb a překvapivou ukázku bodákového útoku na sevřené šiky diváků, za kterou byli odměněni bouřlivým potleskem. Za Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se akce zúčastnili J. Čížek, J. Hanuš, V. Hradil, J. Jemelka, J. Petr, J. Synek, R. Teichman a L. Teichmanová. Slavnostnímu odhalení nového pomníku přihlíželo přibližně 260 diváků.

Tlumaov_1  Tlumaov_2  Tlumaov_3

Tlumaov_5  Tlumaov_4  Tlumaov_6