Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 17. září 2011

20. 9. 2011 15:39 Martin Barus
Vytisknout
V sobotu 17. června 2011 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman informoval přítomné o kontrole tří projektů Intereg IIIA realizovaných v období 2003-2006, kterou provedl Finanční úřad v Hradci Králové bez negativního nálezu. Dále byli členové předsednictva seznámeni s dokončením oprav několika pomníků z projektu Záchrana památek historického významu na Královéhradecku. Jednotliví techničtí referenti poté informovali o aktuálním děním ze svých bojišť. Nové aktivity týkající se sbírky na Pomník padlých koní pak popsal místopředseda Vlastimil Grof. Proběhla rovněž diskuze ohledně aktualizace internetových stránek Komitétu a Jiří Jemelka vyzval technické referenty k finalizaci prací na generálním katalogu památek z války roku 1866.