Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 10. 12. 2011

16. 12. 2011 17:56 Martin Barus
Vytisknout
V sobotu 10. prosince 2011 se v budově Muzea východních Čech v Hradci uskutečnila poslední letošní schůze předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman přítomné opět informoval o problémech spojených s proúčtováváním projektu Historické rekonstrukce, a to zejména ze strany partnerského města Kladsko. Jedním ze stěžejních bodů jednání pak bylo stanovení harmonogramu akcí (vzpomínkových akcí, manevrů, valných hromad a schůzí předsednictva) na rok 2012, který bude po úplné finalizaci zveřejněn v nejbližších dnech na našich stránkách. Byla rovněž definitivně stanovena podoba spolkového časopisu Bellum 1866, který si udrží podobu dvou čísel ročně. Zároveň byla ustanovena nová redakční rada tohoto periodika. Samozřejmostí byly i zprávy jednotlivých technických referentů o aktualitách z bojišť. Jiří Jemelka pak informoval o práci na generálním katalogu památek z války r. 1866 a vyzval odpovědné osoby k jeho naprosté finalizaci. V průběhu zasedání pak Vlastimil Grof předal hostu Aleši Chvojkovi pamětní medaili a dekret za účast na pohřbu Otty Habsburského a popsal přítomným průběh celého smutečního obřadu.

HK_-_Schuze_10._12._11