Aktuality

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

Dne 7. dubna 2012 se uskutečnila první letošní brigáda v regionu severních Čech a to již tradičně na kuřívodském bojišti. U centrálního pomníku e.č. 1 bylo provedeno odkopání terénní vlny a získanou zeminou byla zasypána blízská prohlubeň. Zároveň došlo k odtstranění traverz, kterými byl ukotven stojan zastávky č. 3 naučné stezky mezi Mimoní a Bosní u Mnichova Hradiště. V plánu bylo opětovné zabetonování traverz, protože dřívější spolehlivě neudrželo tabuli před náporem větru a stojan se začal kroutit, ale bohužel počasí tuto práci neumožnilo uskutečnit. Hned ovšem byla nalezana náhradní práce, která spočívala v odmontování dalších dvou stojanů s tabulemi, které označují zastávku naučné stezky č. 2 a 4 a jejich natření v krytém technickém zázemí Městského úřadu Ralsko. V tomto prostoru došlo také k nátěru stojanu zastávky č. 3. Všechny tři zmíněné zastávky naučné stezky tak nebudou moci po dobu této krátkodobé opravy sloužit veřejnosti. U všech pomníků na kuřívodském bojišti byla provedena jarní údržba terénu, která spočívala ve vyčištění vnitřního prostoru obrubníků a blízkého okolí od spadlého listí, větviček a šišek. Proti růstu nežádoucí vegetace našel uplatnění i chemický přípravek. U některých pomníků nacházející se vedle silnice E268 byly práce ztíženy vrstvou hlíny, kterou odhodil stroj při čištění a rozšiřování příkopu. Perličkou brigády se stal sběr odpadků, který byl proveden po obou stranách silnice pouze mezi pomníkem e.č. 1 a 2. Tento úsek je cca 200 metrů dlouhý, ale přesto bylo naplněno 10 pytlů s odpadky všeho druhu a mezi rarity patřil odhozený stan. Bohužel množství nepořádku v tak krátkém úseku způsobilo, že se díky časovým možnostem nemohlo pokračovat v dalším sběru. S jistotou lze říci, že počet pytlů by překročil loňský sběr, kdy na úseku cca 1,5 km bylo shromážděno celkem 19 pytlů. Množství odpadu, které se během roku vyskytlo, plně ukazuje zcela uvolněné zábrany některých lidí. Ani pravé aprílové počasí, kdy vysvitující slunce bylo častěji nahrazováno sněhovými a dešťovými přeháňkami doprovázenými větrem, neodradilo M. Janouška, J. Votrubce a J. Náhlovského od záslužné činnosti.
 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM