Aktuality

Nová publikace o prusko-rakouské válce

15. 10. 2012 18:52 Martin Barus
Vytisknout
Sedm let po vydání velké publikace autorů Pavla Běliny a Josefa Fučíka komplexně shrnující problematiku prusko-rakouského konfliktu nazvané prostě a výstižně "Válka 1866" se v říjnu letošního roku dostala na pulty knihkupectví kniha druhého jmenovaného pojmenovaná tentokrát "Válka 1866. Běda poraženým". Je pojata jako druhý díl výše uvedené publikace, do níž - jak autor zdůrazňuje v úvodu - nebylo možné zpracovat všechna témata, o což se alespoň částečně pokusil v předkládaném díle. Jak je již patrné z názvu, Josef Fučík se zaměřil na poraženou stranu, tj. rakouskou armádu, respektive celou habsburskou monarchii. Knihy se věnuje třem hlavním oblastem - osudům poražené rakouské generality v čele s polním zbrojmistrem Benedekem a jeho štábem, dále pak různým národnostním problémům v poraženém mocnářství (Klapkova maďarská legie, vzdávající se italští vojáci či celkové "české otázce") a konečně tragickém osudu kadeta Františka Kabeláče, který nahlíží z nového pohledu.
Je zřejmé, že tato publikace by neměla chybět v knihovně žádného ze zájemců o prusko-rakouskou válku roku 1866!

Fucik_-_beda_porazenym