Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 7. prosince 2012

9. 12. 2012 20:35 Martin Barus
Vytisknout
V sobotu 7. prosince 2012 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo poslední zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v tomto roce. Nový předseda redakční rady spolkového časopisu Bellum 1866 Jiří Synek seznámil přítomné s plánovanou frekvencí vydávání jednotlivých čísel (ideálně vždy před jarní a podzimní valnou hromadou) i s jejich plánovaným obsahem. Vlastmil Grof pak informoval o konečném umístění sádrového modelu Pomníku jezdecké srážky u Střezetic v měřítku 1:1 v areálu josefovské pevnosti i o dalších novinkách týkajících se tohoto projektu. Do finální fáze se již také blíží dopracování generálního katalogu, o čemž hovořil zejména Jiří Jemelka a vyzbval technické referenty k dokončení jednotlivých částí do konce kalendářního roku. Vypracována byl rovněž konečný plán akcí na příští rok, který bude v blízké době vyvěšen na úvodní stránce našeho portálu.