Aktuality

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 19. ledna 2013

21. 1. 2013 20:25 Martin Barus
Vytisknout

V sobotu 19. ledna 2013 se v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo letošní první zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman seznámil přítomné s výsledkem auditu, který provedli pracovníci ministerstva financí v materiálech projektu „Historické rekonstrukce“ a který vyhodnotili jako bezproblémový s pouze dvěma méně významné závady. Rozsáhlá diskuze byla věnována koncepci oceňování členů a případných příznivců Komitétu 1866, která byla nakonec odsouhlasena a bude předložena ke schválení valné hromadě. Ta se bude konat 16. března v Muzeu východních Čech a bude po dvou letech opět volební. Právě přípravě této valné hromady se stala dalším tématem zasedání předsednictva. Petr Lazurko rovněž sdělil přítomným plány na centrální akci Komitétu 1866, který se letos uskuteční 11. května v Prachově u Jičína.