Aktuality

Vzpomínková akce - 100. výročí úmrtí barona Ulmensteina

14. 10. 2019 19:28 Martin Barus
Vytisknout

V sobotu 28. září se ve Václavicích u Náchoda konala vzpomínková akce u příležitosti 100. výročí úmrtí barona Rudolfa von Ulmensteina, kterou společně s obcí Provodov-Šonov pořádal Komitét pro udržování památek z války roku 1866 za podpory Královéhradeckého kraje.

Rudolf von Ulmenstein (1837-1919) pocházel z vestfálského Bückenburgu a nový majitel náchodského a ratibořického panství Vilém zu Schaumburg-Lippe si jej v roce 1865 povolal do svých služeb jako lesmistra. Ulmenstein se v této pozici velmi osvědčil a stal se princovým přítelem. I díky těmto vazbám se baron stal předsedou Spolku pro udržování hrobů a pomníků na bojištích z roku 1866 v Náchodě, České Skalici a Svinišťanech a především předsedou Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách. Jeho zásluhy na poli péče o válečné památky z roku 1866 jsou nezpochybnitelné. Baron von Ulmenstein zemřel 19. ledna 1919 v hájovně v lese Dubno na českoskalickém bojišti a místo svého posledního odpočinku našel společně se svou manželkou Magdalenou na evangelickém hřbitovu ve Václavicích.

Právě tento jeho hrob se skvostným náhrobkem byl v letošním roce opraven z prostředků obce Provodov-Šonov, přičemž odborné práce se ujala restaurátorka BcA. Pavla Szabová. Drobné terénní úpravy okolí pomníku se uskutečnily v rámci brigád členů Komitétu 1866. Na připomínku barona Ulmensteina a jeho manželky byla před hřbitovem osazena i drobná informační tabule shrnující jejich životopisy a především význam pro péči o památky z roku 1866. Tuto tabuli zhotovil Komitét 1866 za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Vzpomínková akce začala za účasti příslušníků vojenských historických jednotek, členů Komitétu 1866 i publika z řad veřejnosti v 10 hodin úvodním slovem technického referenta českoskalického bojiště Tomáše Vonrysky, na které navázal starosta obec Provodov-Šonov Ing. Josef Kulek. Poté společně odhalili naučnou tabuli. Poté byl proveden pietní akt s kladením věnce u hrobu Rudolfa Ulmensteina a jeho choti Magdaleny. Tomáš Vondryska shrnul baronův životopis, Josef Kulek připomněl význam péče o válečné památky jako mementa společnosti, předseda Komittétu 1866 Miroslav Suchý pohovořil o dějiných péče o válečné památky z roku 1866 a zdůraznil význam všech památek bez ohledu na jejich velikost či státní příslušnost padlých a člen Komitétu 1866 Martin Barus přiblížil osudy rodiny Schaumburg-Lippe. Po skončení pietního aktu převzal starosta Kulek pro obec Provodov-Šonov od Komitétu 1866 ocenění za vzornou péči o památky z prusko-rakouské války. Následovala bohoslužba v evangelickém kostele sloužená tamním farářem Markem Bártou, který v emotivním kázání připomněl duchovní význam památek na padlé a do mše zařadil i německé duchovní písně, které v kostele zněly v dobách prince Schaumburg-Lippe a barona Ulmensteina. V kostele si pak návštěvníci ještě mohli prohlédnout drobnou panelovou výstavu věnouvanou činnosti Komitétu 1866 na bojištích České Skalice a Náchoda v posledních několika letech.

V odpoledních hodinách proběhla přes nepřízeň počasí poměrně hojně navštívená komentovaná prohlídka části náchodského bojiště z 27. června 1866 v okolí Václavic pod vedením příslušného technického referenta Matouše Holase a Ondřeje Krále. Odborný výklad a pohyb v autentickém terénu byl vhodně doplněn čtením vzpomínek některých vojáků, kteří se bitvy u Náchoda zúčastnili. V rámci vycházky byly slavnostně odhaleny pomník ev.č. NA-81 a NA-82 nedaleko Václavic na tzv. Wimpffenově stezce. Oba v letošním roce opravila restaurátkorka BcA. Pavla Szabová. Pod prvním uvedeným, který byl opraven z prostředků Komitétu 1866 za finanční podpory Královéhradeckého kraje, se nachází hrobný hrob padlých vojáků, druhou památku (opravou výhradně z prostředků Komitétu 1866) tvoří kamenná deska připomínající boj rakouského pěšího pluku č. 20 a jeho velitele plukovníka Alfonse Wimpffena.

Ulmenstein 1  Ulmenstein 2  Ulmenstein 3  Ulmenstein 4

Další fotografie ZDE.