Aktuality

Podzimní brigáda na bojišti u HK

24. 10. 2019 19:11 David Koral
Vytisknout

V sobotu 19. října 2019 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové plánovaná podzimní brigáda. Akce se zúčastnili tito členové Komitétu či jejich rodinní příslušníci: Š. Demlová, B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, M. Suchý, J. Vorel, J. Vilím a mládež Natálka, Matyášové a Michal.
S pravidelnou údržbou památek jsme začali v lokalitě u „Spáleného mlýna“, kde byl posekán celý prostor pod pomníkem č. 248 pruského por. Sperlicha a upraven jeho hrob. V dolní části byly pokáceny dva stromy, které uzavíraly výhled na pomník, následně byly spáleny ořezané větve a odvezeno dřevo. Mezitím jedna skupina odjela k pomníku č. 34 rakouského 61. p. pluku, který je u komunikace mezi obcemi Máslojedy a Čistěves. U památky byla odkopaná z přední strany navalená zemina po prohlubování příkopu a ze zadní strany po orbě, byl vytrhán plevel v okolí pomníku a posekána tráva až po tabuli naučné stezky. Vlastní pomník byl ometen od zbytků hlíny a jeho spodní část očištěna. Obě skupiny se opět spojily u „Hejcmanky“, kde bylo třeba odkopat a posunout sokl s křížem č. 315, který byl narušen pravděpodobně technikou na údržbu příkopů. Ze širšího okolí památky byla odstraněna tráva. Poté jsme odjeli k Dlouhým Dvorům k bývalému „ovčínu“ kde byla posekána tráva a upraveno okolí souboru čtyř pomníků. Dále jsme se odebrali do lesa Holá k Binderovu pomníku č. 9 a pyramidě č. 247, kde bylo třeba vysekat nesmrtelné křoví černého bezu, který stále vítězí. Smrkový les v těsném sousedství pomníků byl zlikvidován kůrovcem, majitel v letošním roce začal s kácením odumřelých stromů. K ohrožení památek naštěstí nedošlo. Poslední akcí bylo odkopání zeminy u památek č. 173 a 293, u silnice č. 35 z Hradce Králové do Jičína, pod Ossariem. Sesouvající se svah se opíral do pomníků a tlak zeminy způsobil jejich vychýlení čemuž se touto úpravou zamezilo. Při té příležitosti byly odstraněny další šípkové keře a upraveno okolí. Během odpoledne byla vysazena na pozemku obce Máslojedy lípa mezi pomníkem č. 138 pruského por. Barbenese a potokem u lesa Svíb, čímž vznikne cesta k památce a nájemce polností pan Holeček nebude orat v těsné blízkosti hrobu. O travnatý porost, který vznikne mezi pomníkem a potokem se bude starat současný nájemce sousedních pozemků.
Brigáda byla v podvečerních hodinách zakončena opékáním špekáčků. Naše díky patří nejen všem zúčastněným, ale zvlášť oběma ženám za vydatné a chutné pohoštění.

  

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_u_Hradce_Kralove_19.10.2019/