Aktuality

Odhalení opravených pomníků v Probluzi a u Horního Přímu

30. 10. 2019 19:58 David Koral
Vytisknout

V sobotu 26. října 2019 v dopoledních hodinách proběhla v hostinci ve Všestarech valná hromada Komitétu 1866.
Odpoledne se od 14.00 hod. konalo u kostela v Probluzi slavnostní odhalení opraveného pomníku pěšího pluku č. 18, pořádané Komitétem 1866 a Historickým c.k. řadovým pěším plukem č. 18. Po krátkém úvodu moderátora J. Synka vystoupil s připomenutím tradice Dušiček na bojišti, v jejichž rámci se akce konala, velitel Gardy města Hradce Králové a ředitel vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek. Následoval projev velitele Historického c.k. řadového pěšího pluku č. 18 Ladislava Petráčka, ve kterém vyzdvihl úlohu tohoto pluku v bitvě u Hradce Králové a připomněl některé hrdinské skutky jeho příslušníků v bojích o Probluz. Po něm promluvil o odkazu předků a jeho vnímání dnešní dobou předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Jako symbolické poděkování přispěvatelům na opravu pomníku byly předány dekrety pěšímu pluku č. 18 (převzal M. Klika) a Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (převzal přednosta MUDr. Vladimír Koblížek). Dalším významným donátorům (Královéhradecký kraj, obec Dolní Přím), jejichž zástupci nebyli přítomni, budou dekrety předány v náhradním termínu. Následovalo odhalení opravené památky, kterou poté požehnal farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko a pronesl modlitbu za padlé vojáky. Za zvuků pruské hudby byly k patě pomníku položeny věnce za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a slavnost byla zakončena čestnou salvou rakouské jednotky (velel M. Klika), pruské (velel R. Dufek) a z děla (baterie ViMus).
Poté se všichni účastníci přesunuli k Hornímu Přímu, kde byl od 15.15 hod. slavnostně odhalen opravený pomník pěšího pluku č. 74. Po úvodu J. Synka, projevu velitele Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74 o účasti tohoto pluku v bojích u Horního Přímu a projevu předsedy Komitétu 1866 M. Suchého byl pomník odhalen a také požehnán farářem M. Benkou. Následovalo položení věnců za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a čestné salvy rakouské a pruské jednotky a děla, které se díky blízkosti okraje lesa vracely v mohutném echu.
Krásná vzpomínková akce v rámci Dušiček na královéhradeckém bojišti byla zakončena přátelským posezením v hostinci v Dolním Přímu, které organizoval Historický c.k. řadový pěší pluk č. 18. Kromě královéhradeckého pěšího pluku se dušičkové vzpomínky zúčastnila také Garda města Hradce Králové (pod vedením Radka Balcárka a Adama Balcárka) spolu s pruskou hudbou (kapelnice Marta Korbelová), Gardový fyzilírský pluk z Brna (Radim Dufek), KVH Předměřice nad Labem (Lukáš Pultar), 5. prapor polních myslivců, SPVH – 6. prapor polních myslivců z Náchoda, Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 (P. Lazurko), saský 2. myslivecký prapor (J. Třešňák), dělostřelecká baterie ViMus a řada dalších jednotlivců v historických uniformách (např. pěšího pluku č. 73 nebo 2. magdeburského pěšího pluku č. 27).
Velké poděkování patří všem, kteří v průběhu roku 2019 přispěli na opravu pomníků na bojištích, členům Komitétu 1866 a klubům vojenské historie, které vzpomínkové akce podpořily.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_PROBLUZ_HORNI_PRIM_26.10.2019/