Aktuality

Severní Čechy - Mimoň, Kuřívody, Ševčín, Boseň a bojiště u Jičína

6. 5. 2020 13:43 David Koral
Vytisknout

V pátek 1. května 2020 proběhla první brigáda severočeského oddílu a z důvodu vývoje situace virového onemocnění Covid-19 v České republice, resp. možnosti shromáždění alespoň 10 osob, musel být zvolen pozdější termín oproti předcházejícím rokům. Hlavní náplň již tradičně spočívala ve sběru veškerých odpadků na kuřívodském bojišti podél silnice E268. Dvě skupiny - první ve složení P. Novák a M. Janoušek a druhá, ve které byl P. Megela, J. Třešňák a nový rekrut našeho spolku Š. Novák naplnily 18 igelitových pytlů. K nim přibylo autosklo, 3 pneumatiky a rozměrná železná trubka. Bohužel množství odpadků na pietním místě se ani po dalším roce nezmenšilo a skutečnost je horší, protože podél silnice není větší parkovací plocha.

Komitét 1866 děkuje Městskému úřadu Ralsko za poskytnutí pytlů a jejich následný odvoz provedený vzápětí po skončení sběru.

V době, kdy probíhala výše uvedená činnost, J. Náhlovský a D. Koral provedli drobné opravy nátěru textové tabulky a plastiky Krista u pomníku ev. č. 22 v Ploužnici a zároveň byl natřen stojan blízké informační pavézy. V Mimoni natřeli stojan informační tabule 1866 a sousední tabule 1914-1918. U zdejšího pomníku ev. č. 21 upravili dřeviny zakrývající text. Další jejich práce spočívala v nátěru stojanu tabule 1866 v Kuřívodách u kostela sv. Havla spojeném s odstraněním nečistot mezi plexisklem a samotnou tabulí. Rovněž byly očištěny další dvě informační tabule zdejšího bojiště. Následně uhrabali travnatou plochu a vytrhali plevel z vnitřního prostoru obrubníku centrálního pomníku ev. č. 1 a po zimním období upravili okolí pomníků ev. č. 4 - 10, 14 a 15. Plochu u pomníků ev. č. 2 a 3 zvelebil P. Novák a M. Janoušek. Okolí pomníků ev. č. 11 - 13 upravili P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák.

Po přesunu na mnichovohradišťské bojiště J. Náhlovský uhrabal plochu u pomníku ev. č. 1. Ve zdejší lokalitě v úterý 28. dubna P. Novák a M. Janoušek natřeli kříže pomníků ev. č. 17, 18 a rovněž ev. č. 10 - 12, takže se v pátek opětovně u těchto třech namontovaly textové tabulky. Na kříž pomníku ev. č. 11 byla použita tabulka s novou samolepkou, protože předcházející byla již silně poškozená povětrnostními vlivy. U pomníku ev. č. 47 došlo k odstranění dřevěných klínků, které musely být použity při osazení kamenného soklu při jeho obnově na podzim loňského roku, a jejich místo se vyplnilo tmelem. Rozloučení s místem pruského vítězství 28. června 1866 znamenalo očištění pomníku ev. č. 54 od vrstvy mechu.

Následný přesun k dalším památkám války roku 1866 souvisel již s lokalitami spadajícími na bojiště u Jičína. Jednalo se o pomníky postavené na památku zemřelých ve srážce u Kosti 29. června 1866. Nejdříve byl u Žehrova navštíven pomník ev. č. 3, kde došlo k odstranění spadlého listí, mechu a nežádoucích plevelů. U křižovatky do Libošovic z obrubníku ohraničujícího plochu pomníků ev. č. 1 a 2 byla odstraněna vrstva hlíny a mechu. V těsném okolí došlo k vysekání náletových dřevin a k vykopání 2 pařezů. Závěrečnou fází se stalo uhrabání celého prostoru.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Ralsko_Mnichovo_Hradiste_Kost_5.5.2020