Aktuality

154. výročí bitvy u Hradce Králové

14. 7. 2020 17:30 David Koral
Vytisknout

Vzpomínkové akce ke 154. výročí bitvy u Hradce Králové byly v letošním roce značně omezeny díky opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 – byl zrušen plánovaný rozsáhlý páteční program v Hradci Králové a zrušena byla také sobotní bitevní ukázka, která každoročně přiláká na Chlum několik tisíc diváků.
Výročí tak mělo především pietní ráz a bylo zahájeno v pátek 3. července 2020 od 14 hodin odhalením opraveného pomníku 7. vestfálského pěšího pluku č. 56 v Probluzi. V 15.30 hod. následovalo slavnostní otevření upravené expozice Muzea války 1866 na Chlumu doplněné o přednášku historika J. Šrámka o významu sepulkrálních památek. Od 18 hod. byla v kostele Proměnění Páně na Chlumu sloužena nechanickým farářem M. Benkem a administrátorem farnosti Všestary J. Brožkem zádušní mše za padlé v bitvě u Hradce Králové. V Hradci Králové v té době proběhlo slavnostní zvonění zvonu Augustin v Bílé věži. Páteční program byl zakončen nočním pochodňovým průvodem obcí Chlum a pietním aktem na Pruském hřbitově.
V sobotu 4. července 2020 připravilo Muzeum války 1866 na Chlumu celodenní program zaměřený na děti, který byl doplněn seminářem archeologa Univerzity Hradec Králové M. Holase zabývajícím se výbavou vojáků prusko-rakouské války a také problematikou nálezů válečných hrobů.
Od 11 hodin se u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu konal pietní akt, kterého se zúčastnili kromě velkého množství členů klubů vojenské historie v dobových uniformách zástupci Královéhradeckého kraje (hejtman J. Štěpán a náměstkyně M. Berdychová), města Hradce Králové (primátor A. Hrabálek a náměstek J. Bláha), Muzea východních Čech v Hradci Králové (ředitel P. Grulich a vedoucí J. Hrubecký), dále europoslanec T. Zdechovský, senátor J. Malý, ředitel krajského vojenského velitelství plk. T. Rak, předsedkyně Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 J. Kuthanová, ředitelka ZD Všestary M. Nebeská, zástupci obcí Máslojedy (starostka B. Karešová, místostarosta P. Sailer) a Třesovice (P. Mrkvička), zástupce Ferdinandova řádu 1561 I. Dubec, filmový a divadelní herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek a zástupci Komitétu 1866 (předseda M. Suchý, místopředseda J. Synek a řada jeho dalších členů).
Odpoledne se uniformovaní vojáci pěším pochodem přesunuli k lesu Svíb, kde proběhl pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců, v rámci něhož vystoupil s projevem starosta obce Čistěves K. Tuček, předseda Komitétu 1866 M. Suchý a ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek. Následovala krátká bitevní ukázka v lese a po ní pietní akt u pomníku rakouského plukovníka Poeckha. Celou akci zakončilo dekorování příslušníků pruských jednotek stuhami za odsloužené roky. Představitelům Historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18 L. Petráčkovi a M. Klikovi byla představitelem mezinárodního řádu Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci P. Encem předána Medaile cti jako poděkování za péči o válečné hroby. Na závěr proběhlo u c. k. pěšího pluku č. 18 také předání nových členských průkazů a odznaků.

https://1866.rajce.idnes.cz/Pietni_akt_4.7.2020/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_pietni_akt_4.7.202/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_bitva_4.7.202/

https://1866.rajce.idnes.cz/Svib_4.7.2020/