Aktuality

Pieta v Dubu nad Moravou a vycházka po bojišti u Tovačova 18. července 2020

20. 7. 2020 18:10 David Koral
Vytisknout

Tradiční vycházka po tovačovském bojišti se konala v sobotu 18. července 2020 za značně deštivého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této akce. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s návštěvou císaře Františka Josefa I. v Dubu v říjnu 1866. Císař tehdy vykonal inspekční jízdu po Čechách a Moravě, aby na vlastní oči spatřil, jaké škody jeho lidu válka přinesla, a pokusil se alespoň symbolicky těžce zkoušeným obyvatelům pomoci. Poté místostarosta Lubomír Vaňák a Pavel Andrš (zástupce Koruny české) za asistence člena rady městyse Pavla Piňose položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Pietní vzpomínku ukončila česká státní a také rakouská císařská hymna. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za obnovení tradice pietních setkání v Dubu, za péči o památky z prusko-rakouské války a také za velmi přátelskou atmosféru, která při pietních setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka Svobody zahájena již 24. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo 20 zájemců o vojenskou historii, a kterou svým výkladem doprovázeli J. Synek a J. Jemelka. Vzhledem k nepříznivému počasí byl program vycházky zkrácen a po úvodním výkladu se všichni přesunuli ke kříži na Olomoucké ulici a odtud k ústřednímu pomníku bojiště. Návštěvníci byli podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními památkami, které se k této historické události vztahují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka vojáků padlých na okolních polích a položena kytice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za příkladnou péči o památky z války roku 1866 a také za všestrannou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil (s vnukem Jiřím Vančíkem), Jiří Jemelka a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný. Vycházka byla zakončena přátelským posezením v restauraci U Tří králů v Tovačově.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacov_2020