Aktuality

Brigáda na Olšanských hřbitovech

20. 7. 2020 18:18 David Koral
Vytisknout

Petr Megela-

 Ve dnech 15. a 17. července 2020 jsem realizoval údržbu hrobů na Olšanských hřbitovech v Praze. Ve středu 15. července jsem očistil a umyl hrob Jana Nepomuka Steinského. Hrob je celkově v pořádku, nicméně zlacení nápisu na náhrobním kameni je již dosti omšelé a je načase plánovat jeho obnovu. Dále jsem pokračoval obhlídkou hrobů pro plánování údržby. Navštívil jsem hroby Emanuela Salomona Friedberga - Mírohorského, Ignáce Wagnera, Rudolfa Ottenfelda, Viléma Dokoupila a památník evangelických vojáků ze zrušených pražských hřbitovů. Cílem obhlídky bylo zjištění aktuálního stavu hrobů, tvorba plánu prací a seznamu nástrojů potřebných pro realizaci prací.

V pátek 17. července jsem realizoval údržbu následujícími zásahy:

1.       Friedberg - Mírohorský: hrob a pomník byly zcela zarostlé bujným porostem břečťanu a kapradí. Z okolních neudržovaných hrobů zasahovaly k místu další porosty břečťanu a náletové dřeviny. Proto bylo nutno částečně upravit i vedlejší hrobová místa, kde jsem vysekal část náletových dřevin a odstranil rozrostlé popínavé rostliny. Na Mírohorského hrobě jsem radikálně zredukoval břečťanový porost i kapradí tak, aby byly všechny nápisy na skromném pomníku viditelné a identifikace hrobu snadná. Stélu pomníku jsem očistil nasucho. Rovněž na tomto pomníku se ztrácí zlacení nápisu.

2.       Ignaz Wagner: hrob zanesen spadem listí a odkvetlých květů z blízké lípy a dalších stromů. Spodní část pomníku a kamenného ohrazení hrobového místa obrostlé mechem. V pravé části rostoucí náletové dřeviny. Proběhlo odstranění spadaného listí, květů a dalšího tlejícího materiálu, odstranil jsem také mech a vyčistil spáry mezi náhrobní deskou a ohrazením hrobu. Náletové dřeviny jsem vystříhal a celý hrob nasucho očistil.

3.       Rudolf Ottenfeld (v neděli 26. července připomeneme 107 let úmrtí R.O.): hrob se nachází ve velmi poničené části hřbitova. Velká část okolních hrobů je zvandalizována (včetně sousedního pravého hrobu, jehož povalený náhrobek zasahuje k Ottenfeldovu hrobu). Hrob je stále v nálezovém stavu (po odkrytí zeminy před několika lety). Jeho aktuální stav je kritický (hrob částečně propadlý). Pískovcová náhrobní deska byla silně pokryta mechem a špínou. Vsazená pamětní deska z mramoru je rozbitá, nápisy prakticky nečitelné. Malý fragment středové části pamětní desky chybí (jinak je pamětní deska kompletní). Plastika rodového znaku na náhrobní desce poškozená. Proběhlo vyčištění hrobového místa od plevelu a trávy, šetrně jsem odstranil mechový porost a další nečistoty z hrobu. Dále jsem pokračoval pečlivým očištěním reliéfů náhrobní desky. Z aktuálního stavu je zřejmé, že hrob Rudolfa Ottenfelda vyžaduje rychlý stabilizační zásah, jinak mu hrozí nenávratné poškození či zánik. Bude nutno upravit bezprostřední okolí hrobu, opravit usazení náhrobní desky, ošetřit ji proti mechu a erozním vlivům. Vzhledem k destrukci pamětní desky bude vhodné vytvořit její repliku (dokud ještě existuje originál v téměř kompletním stavu). Stabilizační zásah je nutno projednat co nejdříve.

4.       Vilém Dokoupil: hrob mírně zaplevelený, pomník v solidním stavu, litinový plůtek kolem hrobového místa chátrá. Plevel a popínavé rostliny, zasahující z vedlejšího hrobu, jsem odstranil, bezový výhon mezi hroby jsem vystříhal. S jistou námahou se mi podařilo rozštípat a vykopat pařez v horním rohu hrobu vpravo od pomníku. Vyhrabal jsem z hrobového místa zbytky větví, kameny, střepy a další nečistoty. Pomník jsem nasucho očistil.

5.       Památník evangelických vojáků ze zrušených hřbitovů v Praze (naproti hrobu Viléma Dokoupila):  Jde o nedávno zřízený objekt ve velmi dobrém stavu, proto jsem jej pouze nasucho očistil od pavučin, prachu a spadu listí. Prostranství před památníkem jsem zametl. Další údržba nebyla třeba.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Olsany_2020